Sunteți pe pagina 1din 2

Menţiuni sau observaţii ale medicului de UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI

gardă: Studentul a respectat programul de gardă; FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAŞI


a manifestat interes; a efectuat activităţile
corespunzătoarea nivelului de pregătire; s-a FACULTATEA DE MEDICINĂ
integrat în echipa de gardă etc.
GARDA I_____________________________
ACTIVITATE PRACTICĂ
INDIVIDUALĂ – GĂRZI
2018-2019
GARDA II_____________________________
Numele şi prenumele studentei / studentului:
______________________________________

GARDA III ___________________________


_______________________________________

Anul de studiu:____, Seria:_____, Grupa____,


GARDA IV ___________________________
Data:________,
______________________________________
Viza Decanat,
GĂRZI EFECTUATE sem.I GĂRZI EFECTUATE sem.I
Clinica: __________________________, Clinica: __________________________,

Data:____________________________, Data:____________________________,

Medic de gardă:____________________, Medic de gardă:____________________,

Nota acordată:_____________________, Nota acordată:_____________________,

Semnătura:________________________, Semnătura:________________________,

Clinica: __________________________, Clinica: __________________________,

Data:____________________________, Data:____________________________,

Medic de gardă:____________________, Medic de gardă:____________________,

Nota acordată:_____________________, Nota acordată:_____________________,

Semnătura:________________________, Semnătura:________________________,