Sunteți pe pagina 1din 3

CURS AUDITOR INTERN

CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCULUI

RAPORT AUDIT INTERN

Cursant: IACOB ALEXANDRA-VALERIA

1
Acest raport anual are drept scop prezentarea activitatii de audit intern din cadrul
Firmei“Web Evolution Solutions.SRL.” prin aprecierea modului de implementare a
recomandarilor formulate, mai are drept scop demonstrarea modului de contributie a
activitatii compartimentului de audit la imbunatatirea intregii activitati a firmei, firma fiind de
brokeraj cu vanzari on-line.

Raportul anual e destinat atat managementului firmei, care poate aprecia rezultatul
muncii auditorului intern, structurii de audit ierarhic superioare si Camerei de Conturi a
localitatii Bucuresti, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activitatii de
audit intern.

 Date de identificare ale firmei

Denumirea firmei – Web Evolution Solutions.SRL

Nr de salariati – 15

 Perioada de raportare

Perioada la care se face referire raportul privind activitatea de audit intern este anul 2015.

 Persoana raspunzatoare de intocmirea raportului

Persoana raspunzatoare de intocmire a raportului este d-na Iacob Alexandra fiind


administrator financiar-contabil cu responsabilitatea de auditor si coordonatorul
compartimentului Audit Intern.

 Documentele analizate sau evaluate – Regulamentul de organizare si


functionare intr-o maniera detaliata, un ansamblu unitary si coerent de date si
informatii privind organizarea si functionarea compartimentului de audit
intern.
 Organigrama– structura firmei si substructurile acesteia
 Fisa postului
 Condica de prezenta
 Dosarul politelor subscrise.
 Transmiterea raportului – Raportul a fost intocmit de catre auditorul intern
al firmei “ Web Evolution Solutions.SRL”, respectiv D-na Iacob Alexandra a
fost analizat si aprobat de catre D-nul Director Tabacaru Leontin si apoi a fos
ttransmis Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice – Serviciul Audit
Intern, la data de 30.01.2016 pe suport de hartie prin posta si ulterior
electronic.

2
Anomalii

In urma verificarii de audit efectuata la data de 30.01.2016 la firma “Web Evolution


Solution.SRL “, de catre auditorul Iacob Alexandra, s-au constatat urmatoarele:

Au fost supuse verificarilor un numar de 19 contracte de Asigurare, din care 6 polite


Casco Auto, 3 Asigurari Viata, 6 polite RCA, 1 Asigurare Locuintasi 3 Asigurari Sanatate.

Pentru clientul Gligor Mihai Gheorghe s-a constatat ca nu exista efectuata inspectia de
risc aferenta contractului de Asigurare Casco, fapt care conduce la nulitatea absoluta a politei
de asigurare si obliga societatea Web Evolution Solutions SRL la returnarea primei de
asigurare de catre client sau intocmirea unui nou contract de Asigurare.

Aceleasi neconcordante s-au constatat si in cazul clientilor Stanciu Fanel si Tatu


Marius Valentin, disponandu-se aceleasi masuri ca si in cazul clientului Gligor Matei
Gheorghe.

In urma verificarilor efectuate asupra modului de decontare a primelor s-au descoperit


un numar total de 85 de zile de intarziere la care s-au aplicat penalizari totale in cuantum de
0,5 %/ zi de intarziere.

Mentionam ca valoarea primelor subscrise pentru politele supuse verificarilor este in


valoare de 4450 lei, iar totalul penalizarilor ce trebuiesc achitate in maxim 30 de zile de la
data intocmirii acestui raport este in valoare de 87,5 lei.

Ca urmare a controlului de Audit efectuat se impun urmatoarele:

Achitarea in maxim 30 de zile a penalitatilor, refacerea contractelor de Asigurare sau


restituirea primelor aferente pentru clientii cu polite Casco Auto la care nu au fost efectuate
inspectiile de risc.

Intocmit azi 30.01.2016 in 3 exemplare, care un exemplar de fiecare parte.