Sunteți pe pagina 1din 5

Numele și prenumele elevului ............................................... Data: ......................

Fișă de evaluare sumativă

Istorie

1. Realizează corespondența între termeni și însemnătatea acestora.

Istoria data / perioada când s-au desfășurat evenimentele

grup de oameni care locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă


Familia și au obiceiuri comune

procesul de formare a poporului român și a limbii române


Comunitatea

grupul de bază al societății, întemeiat prin căsătorie

Etnogeneza
românească știința care studiază evoluția societății omenești din trecut până în
prezent

2. Bifează (X) casetele care reprezintă imagini ale surselor istorice nescrise.

3. Selectează cuvintele potrivite dintre paranteze și transcrie-le, pentru a completa spațiile punctate.

Cei mai de seamă conducători ai dacilor au fost .................................. şi ....................... Ei au


purtat titlul de ................. . Țara dacilor se numea ......................... și avea capitala la
........................................., cetate puternică în Munţii Orăştiei.
Zeul lor suprem (cel mai important) era .......................................
Între anii ................... a avut loc primul război daco-roman. În urma celui de-al doilea război între
daci și romani, Dacia a fost cucerită de către romanii conduși de împăratul .......................... și transfomată
în ...........................................................
(Traian, provincie romană, Burebista, 101 – 102, Decebal, Sarmizegetusa, regi, Zalmoxis, Dacia)
4. Scrie A, dacă enunțurile sunt ade vărate și F, dacă sunt false.

o Mileniul are 100 de ani. ____


o Dacia a fost colonizată cu cetățeni romani. ____
o Voievodatele lui Gelu și Menumorut se aflau pe teritoriul Transilvaniei. ____
o Prin unirea formațiunilor prestatale, s-au format statele medievale românești. ____
o Basarab I este întemeietorul Țării Românești. ____
o „Sultan” este titlul dat suveranului din Imperiul roman. ____
o Oamenii cei înstăriți se numeau nobili în Țara Românească și în Moldova și boieri în
Transilvania. ____

o Tributul era obligația (în bani sau în bunuri) pe care o impunea o putere cuceritoare unui popor
învins. ____

o Baiazid Fulgerul a fost învins de către Mircea cel Bătrân în bătălia de la Rovine. ____
o Vlad Țepeș a fost domn al Moldovei.

5. Citește versurile de mai jos. Realizează, în cinci-șase enunțuri, un portret al voievodului Micea cel
Bătrân, așa cum l-a descris poetul Mihai Eminescu.

La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort


Un bătrîn atît de simplu, după vorbă, după port.
– Tu eşti Mircea ?
– Da-mpărate !
– Am venit să mi te-nchini,
De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.
– Orice gînd ai împărate, şi oricum vei fi sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit!
Despre partea închinării însă, doamne, să ne ierţi;
Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi?
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn şi nouă din mila măriei-tale...
De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace de-i război!
(Scrisoarea a III-a – Mihai Eminescu)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Matricea de specificaţii

Competenţe
specifice
Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză

Conţinuturi

Trecutul și prezentul din jurul nostru / 2.2. / 3.1. / 3.2. X X X

Epoci, evenimente și personalități / 3.2. / 4.1 X X X X

Competenţe vizate

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații
variate despre trecut.

3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile.

3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă.

4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent.


Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient

Item 1 Realizează corespondența Realizează Realizează corespondența


între termeni și corespondența între între un singur termen și
însemnătatea acestora, în termeni și însemnătatea însemnătatea acestuia.
patru situații. acestora, în patru
situații.

Item 2 Bifează corect cinci Bifează corect patru Bifează corect trei casete.
casete. casete.

Item 3 Selectează și transcrie opt Selectează și transcrie Selectează și transcrie


– nouă cuvinte potrivite. șase – șapte cuvinte patru – cinci cuvinte
potrivite. potrivite.

Item 4 Completează corect, cu A Completează corect, cu Completează corect, cu A


sau F, nouă – zece A sau F, șapte – opt sau F, cinci – șase
enunțuri. enunțuri. enunțuri.

Item 5 Realizează portretul Realizează portretul Realizează portretul


voievodului, descoperind voievodului, voievodului, descoperind
cinci trăsături ale acestuia. descoperind patru trei trăsături ale acestuia.
(Ex.: bătrân, modest, trăsături ale acestuia.
pașnic, înțelept, iubitor de
țară, neînfricat etc.)

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral și corect 5 itemi / Rezolvă
integral și corect 4 itemi și parțial corect un FOARTE BINE
item.
Rezolvă integral și corect 3 itemi; parţial
corect 2 itemi / Rezolvă integral și corect 2 BINE
itemi; parţial corect 3 itemi.
Rezolvă integral și corect 2 itemi; parţial corect
1-2 itemi; incorect restul itemilor / Rezolvă SUFICIENT
integral și corect un item; parțial corect 3 itemi;
incorect un item.
Realizarea itemilor:

Itemi I1 I2 I3 I4 I5
Nr. elevi FB
care l-au B
realizat S
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi

Măsuri de ameliorare: