Sunteți pe pagina 1din 4

Exerciții recapitulative(clasa a VII-a)

Prof. Lukacs Tiberiu

1. Încadrați fiecare dintre numerele raționale de mai jos între două numere întregi:

5 5 1
a) 3, 7 b) 2, 4 c) d)  e) 4 f) 5,(6) g) 3,(2)
6 6 3

2. Comparați următoarele numere întregi:

3 15 5 17
a) 0,12 cu b)  cu  7, 4 c)  cu  1, 6(5) d) cu 5, (6)
25 2 3 3

3. Calculați:
9 1 9  5 2 2
2
a)   e)      i)    
6 2 5  3 3 9
b) 
7 2
 
11  9   1  2  3  2   4 
f)      j)            
15 3 3  11 
 2   2    5 
c) 
5 2
 
7 3
g) :   1 1  73 3
k)  2  1  :  
14 21 8 4  18 24  9 8
2
4  9 1 3  17   1 2 1 3 8
d)       h) 2 :     l)  2 1    : 
5  10 2  7  14   3 7 4 2 5

4. Rezolvați ecuațiile:
a) 2 x  1  3 x  1 x 1 e) 5  x  9
c) 
2 3
b) 2( x  3)  x  5 3x  2 2 x  3 17 x 5 1
d)   f)  
10 15 30 3 6 2
5. Un biciclist parcurge un drum în trei zile. În prima zi parcurge 40% din drum, a doua zi 30% din
drum, iar a treia zi ultimii 18 km. Care este lungimea drumului?
6. Prețul unui telefon crește cu 15%. După un timp, prețul scade cu 20%, ajungând astfel să coste
1380 lei. Care a fost prețul inițial al telefonului?

7. Aflați:a) 441  b) 784  c) 196  d) 1024  e) 225  g) 625 

8. Scoateți factorii de sub radical: a) 12  b) 18  c) 50  d) 128  e) 108 

9. Introduceți factorii sub radical: a) 5 3  b) 6 7  c) 3 5  d) 12 7  e) 4 3 


10. Comparați numerele:

a) 3 2 cu 4 e) 6 5 cu 5 7 i) 3 7 cu  4 5 l) 5 2 cu  7

11. Calculați : a) 3  1  2  3  b) 7  4 3  5  4 3  c) 2 2  3  2 2  5 
12. Calculați:

a) 3  12  27  d) 2 3  3 6  g) 4 3  2 12  3 27 

b) 8  50  98  18  e) 6 14 : (3 7)  4 2  h) 5 20  3 45  4 80 
c) f) i)
288  450  72  882    
2 7  4 28  6 20 : 3 5     
8 3 8 3 9 2 9 2  8 3 9 2  
13. Paralelogramul ABCD are m( A)  60 . Determinați măsurile celorlalte unghiuri.

14. Fie ABCD un paralelogram cu AB  8cm și perimetrul de 28 cm. Aflați lungimea laturii [BC].
15. În paralelogramul ABCD, AD  6cm , m( A)  60 și AD  DB . Aflați perimetrul
paralelogramului ABCD.
16. Laturile unui dreptunghi sunt proporționale cu numerele 3 și 5. Dacă perimetrul său este de
egal cu 16 cm aflați lungimea laturilor sale.
17. Aflați măsurile unghiurilor unui trapez isoscel, dacă unul dintre ele are măsura de 70 .
18. În triunghiul dreptunghic isoscel ABC, cu m( A)  90 și AB  6cm . Aflați aria triunghiului.

19. În triunghiul dreptunghic isoscel ABC, cu m( A)  90 și BC  8cm . Aflați aria triunghiului.

20. Aflați aria unui romb cu diagonalele de 10, respectiv 12 cm.


21. Fie ABCD un romb cu latura de 8cm și m( DAB)  30 . Aflați aria rombului.
22. Aflați aria unui trapez cu lungimea liniei mijlocii egală cu 22 cm și lungimea înălțimii de 6 cm.
23. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB CD și m( ABC )  45 . Dacă AB  14cm și CD  8cm ,
aflați aria trapezului ABCD.
24. Aflați perimetrul unui pătrat cu aria de 100 cm2.
25. Aflați aria unui pătrat, știind că perimetrul său este egal cu 16 cm.
Rezultate

5 5 1
1. a) 3  3,7  4 b) 3  2, 4  2 c) 0  1 d) 1    0 e) 5  4  4
6 6 3

f) 5  5,(6)  6 g) 4  3,(2)  3

3 15 5 17
2. a) 0,12  b)   7, 4 c)   1, 6(5) d)  5, (6)
25 2 3 3

1 11 5 7 2
3. a) 2 b) c)  d)  e) 3 f) 3 g) h) 2 i) j) 2
5 42 6 6 3

1 10
k) l)
2 49

4. a) 2 b) 1 c) 5 d) 1 e) {4;14} f) {1; 4}

5. a) 60 km

6. a)1500

7. a) 21 b) 28 c) 14 d) 32 e) 15 f) 25

8. a) 2 3 b) 3 2 c) 5 2 d) 8 2 e) 6 3

9. a) 75 b) 252 c) 45 d) 1008 e) 48

10. a) 3 2  4 b) 6 5  5 7 c) 3 7  4 5 d) 5 2  7

11.a)1 b)12 c)8

12. a) 0 b) 3 2 c) 18 2 d) 18 2 e) 2 2 f) 108 g) 9 3


h) 3 5 i) 30

13. m( B)  120 m( C)  60 m( D) 120

14. BC  6 cm

15. P  36 cm

16. L  5 cm l  3 cm CD  4,5 cm AC  14,5 cm

17. 70 ,70 ,110 ,110

18. A  18 cm2
19. A  16 cm2

20. A  60 cm2

21. A  32 cm2

22. A  132 cm2

23. A  33 cm2

24. P  40 cm

25. A  16 cm2