Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 14

Universitatea de stat “Alecu Russo” din Bălți


Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de psihologie

Raport
De evaluare a practicii de specializare
Subsemnatul (psihologul sau managerul instituție, numele, prenumele)
__________________________________________________________
Confirm că am supervizat stagiul de practică de specializare pentru (numele, prenumele
studentului)
___________________________________________________________
Stagiul de practică de specializare s-a realizat în perioada _________________________.
Confirm, că studentul a realizat următoarele tipuri de activități:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Activitatea studentului este apreciată cu nota ______________


Observații:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data Semnătura