Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAȚIEI , CULTURII SI CERCETARII

AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
DEPARTAMENTUL TELECOMUNICAȚII

DARE DE SEAMĂ
la lucrarea de laborator Nr.1

Disciplina: Comunicații mobile

Tema: Studierea construcției, caracteristicilor tehnice sș i

funcțiilor telefonului mobil digital (TMD)

A realizat
studentul gr. TLC

A verificat Avram Ion

CHIȘINĂU 2018
1.Scopul lucrării: Studierea construcţiei, caracteristicilor tehnice şi funcţiilor
telefonului mobil digital modern în baza modelului “Nokia 7250” , modul de
bază NHL-4J.
2.Obiectivele lucrării:studentul trebuie să studieze și să memorizeze toate
părțile componente ale unui TMD modern, interconectarea componentelor și
funcțiile lor pentru ca la următoarea lucrare de laborator să poată ințelege
modulele de bază ale unui TMD contemporan și funcționarea TMD în regim de
emisie și receptie.
3.Descrierea succintă a materialului toretic al lucrării:Telefonul mobil NOKIA
7250 cu modulul NHL - 4J reprezintă un telefon mobil digital care poate funcţiona
în sistemele EGSM 900,GSM 900, GSM1800 şi GSM 1900 ceea ce permite sa fie
utilizat pe toate continentele şi are dimensiunile de gabarit 106-44,2-
18,9(mm),greutatea de 92g şi volumul de 72,8 cm3.

Figura 1. Părţile componente ale telefonului mobil NOKIA 7250


Elementele principale ale construcţiei telefonului mobil digital NOKIA 7250
din figura 1 şi au următoarele funcţii:
1) elementul A capac I 001, îndeplineşte funcţia de protecţie mecanică
superioară a telefonului mobil digital NOKIA 7250 şi poate fi realizată în 3 culori
diverse: roşii (purpuriu), albastru şi sur;
2)butoane şi garnitura elastică a tastaturii I 002 ce conţine pe parte interioară
o suprafaţa de contact specială;
3) strat protecţie display tip I 003;
4) modulul LCD I 004.
5) modulul interfeţei utilizator UI I 005;
6) monitor LCD (Liquid Crystale Display) I 006 cu rezoluţia 130x130
pixeli;
7) stratul de protecţie I 007 (realizat din material elastic);
8) difuzor intern I 008 tip D8,lx2,25PICO;
9) microfonul I 009 - 42±3 dB, P7,7x3 mm;
10) şurub autofiletant I 010 6 buc, 1,8x7,0 mm pentru fixare strat protecţie
I 007 pe modulul LCD I 006;
11) modulul Radio TB3 tip I 011;
12) modulul camera de luat vederi I 012, CPP/CCI;
13) conexiune de protecţie I 013;
14) două contacte de conexiune a antenei I 014;
15) butonul „VOLUM” I 015 pentru sunet difuzor intern şi extern;
16) ferestruica recepţie semnal infraroşu I 016;
17) conectorul de tensiunea curent continuu cu diametru 3,5 mm I 017;
18) motorul vibrator 1,3 V DC, I 018;
19) buton de deconectare I 019;
20) arc de conectare a butonului de deconectare la circuitul telefonului
mobil, I 020;
21) buton pornire-oprire telefon mobil I 021;
22) difuzor audio-integrat I 022, D 16x4,36 mm;
23) capac intermediar de protecţie I 023;
24) placa cu cablaj imprimat pentru conexiuni interne I 024;
25) antene bandă triplă internă a telefonului mobil E GSM/PCN/PCSI025;
26) capac acoperire parte inferioară B tip 026 de trei culori diverse.
3.1.Amplasarea componentelor de bază ale modulului de radiofrecvență este
indicată în următoarea figură, în care se utilizează abrevieri, ce au următoarele
semnificații :
Figura 2 Amplasarea componentelor modulului RF
GSM 1900 Rx FAS filtrul trecere-bandă de recepție realizat pe echipament de
unde acustice de suprafață (UAS) pentru GSM 1900 ,
Power Amplifier amplificator de putere ,
Comutator Antenă ,
GSM 1900 Balun termostat pentru modulul de recepție GSM 1900 ,
GSM 900Tx TB UAS balansat filtrul trecere-bandă de balansare pe bază de UAS
pentru emițător al benzii GSM 900 ,
VCTCXO (Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal
Oscillator)oscilator de cuarț cu control în tensiune ,
Helga blocul *Helga ,
VCO (Voltage Controlled Oscillator)oscilator controlat în tensiune ,
VCO Balun termostat VCO .
Punctele principale de control ale blocului RF sunt amplasate conform figura 3 şi
au următoarele descifrări:
Figura 3 Amplasarea punctelor de control ale blocului RF

1 VBATT – Voltage Battery - Tensiunea acumulatorului,


2 RxSAW–out – ieşirea filtrului trece – banda de recepţie pe baza UAS,
3 LNA-P – Low Noice Amplifier – Power - Amplificator de putere cu nivel de
zgomot scăzut,
4 To antenna – spre antena,
5 RF bus Clk – Magistrala ciasornicului modulului RF,
6 RF bus Data – Magistrala de date a modulului RF,
7 RF bus Res – Magistrala de resetare a modulului RF,
8 VCTCX0 26 MHz out – semnalul de ieşire de 26 MHz a Oscilatorului Cristalic
cu control în tensiune şi compensare de termperatură,
9 1800–1900PA–in –intrarea amplificatorului de putere pentru benzile 1800 şi
1900 MHz,
10 900PA–in – intrarea amplificatorului de putere pentru banda de frecvenţă
900 MHz,
11 900RX–in –intrarea receptorului pentru banda de frecvenţă de 900 MHz,
12 1800RX–in – intrarea receptorului pentru banda de frecvenţă de 1800 MHz,
13 1900RX–in – intrarea receptorului pentru banda de frecvenţă de 1900 MHz.
3.2.Parametrii tehnici ai TMD Nokia 7250
Standard Emisie ME-BS Recepție BS- Nr canalelor Numerotare
ME
EGSM 900 880 - 915 MHz 925 – 960 MHz 174 975-1023 0,1-
124
GSM 900 890 - 915 MHz 935 – 960 MHz 124 1-124
GSM 1800 1710 – 1785 1805 – 1880 374 512-885
MHz MHz
GSM 1900 1850 – 1910 1930 – 1990 299 512-810
MHz MHz

Standard Limite Nivele


EGSM 900 / GSM 900 3,2mW…2W/+5…+33dBm 15
GSM 1800/ GSM 1900 1mW...1 W/ +0… +30 dBm 16
3.3. Condiţii termice de păstrare şi funcţionare:
- condiţii normale de funcţionare: de la -10 oC pînă la +55oC,
- condiţii de funcţionare pe perioadă cu frecvenţe reduse : +55 oC... + 65 oC,
- funcţionare negarantată, dar încordarea de a pune TM în funcţiune nu poate
duce la distrugerea lui : de la - 40 oC pînă la – 20 oC.
- condiţii posibile pentru încordare aculumator: de la - 25 oC pînă la +60 oC,
- condiţii de păstrare pe termen lung: de la 0 oC pînă la + 40 oC.
3.4. Condiţii de umiditate: TMD nu este protejat contra acțiunii apei și poate
funcționa la umiditate relativă a aerului de la 5 % pînă la 95 % .Condensatul sau
picăturile de apă de pe suprafața și din interiorul TMD pot cauza defecțiuni
temporare sau funcționare neadecvată. Umiditatea excesivă pe termen lung poate
cauza defectarea permanentă a TMD .
4.Răspunsuri la întrebările de control
1)Indicați condițiile de utilizare ale TMD Nokia 7250.
Condiţiile normale de funcţionare: de la -10 oC pînă la +55oC , condiţii de
păstrare pe termen lung: de la 0 oC pînă la + 40 oC , TMD poate funcționa la
umiditate relativă a aerului de la 5 % pînă la 95 % iar umiditatea excesivă pe
termen lung poate cauza defectarea permanentă a TMD .
2)Enumerați și explicați valorile nominale ale tensiunii și curentului ale
acumulatorului de tipul BLD-3, utilizat pentru alimentarea TMD ,,Nokia 7250,, .
Blocul de bază NHL - 4J utilizează acumulatorul de tip BLD- 3 cu următorii
parametri: tensiunea nominală de deconectare la descărcare=3,1V ,tensiunea
nominală a acumulatorului=3,6V , tensiunea nominală de încărcare=4,2V și
curentul maxim de ieşire al sursei de încărcare=850mA ,curentul minim de ieşire
al sursei de încărcare=200mA.
3)Enumerați și explicați benzile și planurile de frecvență în care poate
funcționa TMD ,,Nokia 7250,, .
Telefonul mobil ,,Nokia 7250,, poate fi utilizat în rețele de comunicații mobile
GSM(EGSM 900,GSM 900 /1800/1900) și posedă următorii parametri tehnici :
benzi de frecvență la emisie și la recepție și banda canal.
4)Enumerați benzile de frecvență la emisie și recepție ale TMD ,,Nokia 7250,, pentru
toate sistemele .Indicați numărul canalelor de trafic și numerotarea lor.
Standard Emisie ME-BS Recepție BS- Nr canalelor Numerotare
ME
EGSM 900 880 - 915 MHz 925 – 960 MHz 174 975-1023 0,1-
124
GSM 900 890 - 915 MHz 935 – 960 MHz 124 1-124
GSM 1800 1710 – 1785 1805 – 1880 374 512-885
MHz MHz
GSM 1900 1850 – 1910 1930 – 1990 299 512-810
MHz MHz
5)Enumerați limitele puterii de emisie și numărul treptelor (nivelele)de reglare ale
nivelului de emisie al semnalului emițătorului TMD ,,Nokia 7250,, pentru toate sistemele.
Standard Limite Nivele
EGSM 900 / GSM 900 3,2mW…2W/+5…+33dBm 15
GSM 1800/ GSM 1900 1mW... 1W/ +0… +30 dBm 16

6)Explicați cum se formează și care este lățimea tipică de bandă a unui


canal de recepție al TMD ,,Nokia 7250,, .
În toate sistemele de comunicații mobile GSM în fiecare subbandă (de emisie și
de recepție) din numărul total de canale ,un canal se utilizează pentru formarea
benzilor de protecție . Pentru toate sistemele GSM se utilizează canalul de trafic
cu o bandă de frecvență unică și anume ∆ =200 kHz sau ∆ =0,2MHz .
7)Enumerați părțile componente ale TMD ,,Nokia 7250,, în limba engleză
și în traducere . Explicați funcțiile lor .
Elementele principale ale construcţiei telefonului mobil digital NOKIA 7250
din figura 1 şi au următoarele funcţii:
A-cover elementul A capac I 001, îndeplineşte funcţia de protecţie mecanică
superioară a telefonului mobil digital NOKIA 7250 şi poate fi realizată în 3 culori
diverse: roşii (purpuriu), albastru şi sur;
Keymat butoane şi garnitura elastică a tastaturii I 002 ce conţine pe parte
interioară o suprafaţa de contact specială;
Display Shield strat protecţie display tip I 003;
LCD Module modulul LCD I 004.
UI Module modulul interfeţei utilizator UI I 005;
LCD Frame monitor LCD (Liquid Crystale Display) I 006 cu rezoluţia 130x130
pixeli;
Foam Tape stratul de protecţie I 007 (realizat din material elastic);
Speaker difuzor intern I 008 tip D8,lx2,25PICO;
Microphone microfonul I 009 - 42±3 dB, P7,7x3 mm;
6 x Screw şurub autofiletant I 010 6 buc, 1,8x7,0 mm pentru fixare strat protecţie
I 007 pe modulul LCD I 006;
Radio Module TB3 modulul Radio TB3 tip I 011;
Camera Module modulul camera de luat vederi I 012, CPP/CCI;
Conn Shield conexiune de protecţie I 013;
2x pogo Pin două contacte de conexiune a antenei I 014;
Volume Key butonul „VOLUM” I 015 pentru sunet difuzor intern şi extern;
IR Window ferestruica recepţie semnal infraroşu I 016;
DC Jack conectorul de tensiunea curent continuu cu diametru 3,5 mm I 017;
Vibra Motor motorul vibrator 1,3 V DC, I 018;
Release Button buton de deconectare I 019;
Spring arc de conectare a butonului de deconectare la circuitul telefonului mobil, I
020;
Power Key buton pornire-oprire telefon mobil I 021;
IHF Difuzor difuzor audio-integrat I 022, D 16x4,36 mm;
C-cover capac intermediar de protecţie I 023;
Type Label placa cu cablaj imprimat pentru conexiuni interne I 024;
Antenna antenă bandă triplă internă a telefonului mobil E GSM/PCN/PCSI025;
B-cover capac acoperire parte inferioară B tip 026 de trei culori diverse.

8)Explicați amplasarea componentelor TMD ,,Nokia 7250,, pe placa cu


cablaj imprimat . Denumiți și indicați pe fotografie sau machet diverse tipuri de
componente , explicați abrevierile lor simbolice și descifrați-le .

GSM 1900 Rx FAS filtrul trecere-bandă de recepție realizat pe echipament de


unde acustice de suprafață (UAS) pentru GSM 1900 ,
Power Amplifier amplificator de putere ,
Comutator Antenă ,
GSM 1900 Balun termostat pentru modulul de recepție GSM 1900 ,
GSM 900Tx TB UAS balansat filtrul trecere-bandă de balansare pe bază de UAS
pentru emițător al benzii GSM 900 ,
VCTCXO (Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal
Oscillator)oscilator de cuarț cu control în tensiune ,
Helga blocul *Helga ,
VCO (Voltage Controlled Oscillator)oscilator controlat în tensiune ,
VCO Balun termostat VCO .

9)Desenați anvelopa (CAF) semnalului de ieșire al emițătorului pentru


canalul 8 al sistemului GSM 900 .
Desenați anvelopa (CAF) semnalului de ieșire al emițătorului pentru canalul 8 al
sistemului GSM900.
Rsp:

CENTER 891.600 MHz


8
CONCLUZIE
In urma efectuarii acestei lucrari de laborator am facut cunostinta cu modul de
funcţionare, construcţia şi caracteristicile de bază ale unui echipamentului mobil
TMD “Nokia 7250”. Am cunoscut clasificarea regimurilor de lucru a telefonului
mobil, analizînd fiecare înparte, precum şi funcţiile acestuia. Am mai analizat
nivelele de reglare a puterii de emisie. Am studiat amplasarea componentelor de
baza ale modulului de radiofrecvenţă deasemenea şi punctele de control ale
blocului RF, regimurile de lucru a TDM, condiţiile de utilizare, condiţiile termice
de păstrare şi funcţionare a acestuia, sistemele de comunicaţii mobile EGSM900,
GSM1800/1900.Am studiat parametrii tehnici, benzile de frecvenţă la
emisie/recepţie, am analizat numărul de canale radio şi enumerarea lor precum şi
numărul nivelelor de reglare a puterii de emisie a standartelor GSM: GSM1900,
GSM1800, GSM900, EGSM.Am analizat sistemele de telefonie mobilă, conform
parametrilor: lăţimea benzii de frecvenţă, numărul de canale utilizate în fiecare
sistem, modul de formare a unui canal de recepţie. De altfel, am însuşit sistemele
de telefonie mobilă conform benzii de frecvenţă, numărului de canale utilizate în
cadrul fiecărui sistem. M-am făcut cunoscut cu parametrii tehnici ai acestui
echipament cum ar fi: benzile de frecvență (în direcţia ME – BS) și (în direcţia BS
– ME), și la fel cu amplasarea componentelor de bază ale modulului de
radiofrecvenţă și punctele principale de control ale blocului RF.