Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT a testelor inițiale

Puncte tari:
-elevii au demonstrate că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi;
-elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informațiile asimilate pentru
rezolvarea unor probleme concrete;
-recunosc cu ușurință valorile morfologice ale unor cuvinte date;
-recunosc figurile de stil;
-sunt capabili să realizeze o compunere respectând cerințele date.

Puncte slabe:
-elevii nu reușesc să respecte normele de ortografie, de punctuație și de exprimare;
-manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor;
-exprimarea este deficitară, demonstrând un vocabular redus.

Amenințări:

-dezinteresul elevilor față de lectură;


-mijloacele moderne de informare promovează o atitudine mecanică și automată
de învățare care nu ajută la formarea vocabularului;
-implicarea insuficientă a părinților.

Oportunități:

-folosirea materialelor audio-video în procesul de învățământ;


-utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii;
-participarea elevilor la concursurile școlare.