Sunteți pe pagina 1din 4

My world in English

OPTIONAL COURSE

ENGLISH
IS FUN!

ARGUMENT
Este dovedit faptul că limba engleză are un rol foarte important în lumea în care trăim.
Prin acest opţional vreau să îmbunătaţesc competenţele lingvistice ale elevilor, în ceea ce priveşte limba
engleză, dar şi îmbogăţirea cunoştinţelor generale ale acestora.
Este un opţional care promovează diversitatea datorită faptului că aduce în prim plan lecţii din diferite arii
curriculare, de exemplu: biologie, istorie, matematică, educatie plastica, muzica geografie, literatură, educaţie
civică şi educaţie pentru sănătate.
Acest opţional se adresează elevilor de clasa a VI-a şi este un suport pentru programa şcolară.
De-a lungul lecţiilor elevii pot folosi cunoştinţele deja dobândite în exerciţii noi, proiecte, etc.
Competenţe generale
1. Prezentarea limbii engleze într-un mod atractiv
2. Expunerea elevilor la limba engleză, prezentată cu ajutorul unor lecţii din diferite domenii
3. Prezentarea unui context real pentru utilizarea limbii engleze
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
5. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a gramaticii limbii engleze in propoziţii corecte
6. Dezvoltarea creativităţii elevilor
7. Familiarizarea elevilor cu gramatica limbii engleze, pronunţia specifica
8. Crearea unei atmosfere relaxante
9. Stimularea interesului pentru învățarea limbii engleze precum şi a altor discipline
10. Încurajarea elevilor de a avea o atitudine deschisă pentru învățarea unei limbi străine
11. Promovarea unui stil de viaţă sănătos
12. Îmbogăţirea cunoştinţelor generale ale elevilor

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Elevii vor fi capabili să: - activităţi de prezicere pe baza unor
- să acumuleze informaţii din diferite imagini
domenii - dictare
- extragă informaţii dintr-un text dat - brainstorming
- extragă ideea generala a unui text dat - joc de rol, jocuri, mima, cântece
- utilizeze limba engleza corect din punct - exerciţii de căutare a cuvintelor
de vedere gramatical atât in scris cat si oral - fise de lucru
- sa asculte o înregistrare si sa răspundă la - exerciţii de ordonare a
întrebări imaginilor/informaţiilor
- exerseze limba engleza in diferite situaţii - exerciţii de completare a spatiilor
- exprime opinia libere
- utilizeze cunoştinţele deja acumulate - exerciţii de potrivire, de sortare
- exerciţii pe baza unor înregistrări
video
- exerciţii de tip adevărat sau fals
- descrierea unor imagini
- chestionare
- exerciţii cu alegere multipla
- compararea unor imagini/povesti
Tipuri de activităţi
- munca individuala
- munca pe perechi
- munca pe grupe
- dezbateri
Modalităţi de evaluare:
- evaluare continuă
- probe orale
- teme de lucru în clasă / proiecte
- portofolii
- teste
Conţinuturi:

ORGANIZARE TEMATICĂ
- animalele
- plante
- copaci
- numerele
- natura
- fapte istorice
- sănătatea
- mâncarea
- spaţiul
- cultura si civilizaţie: oraşe, personalităţi istorice, legende, Romeo si Julieta,
povesti
STRUCTURI GRAMATICALE

- verbul: TO BE ( a fi)
- verbul: TO HAVE (a avea)
- exprimarea abilitaţii: CAN
- Prezentul simplu
- Prezentul continuu
- Trecutul simplu
- Prepoziţiile de loc
- Viitorul simple
- Gradele de comparative: comparativul si superlativul

BIBLIOGRAFIE

1. Gaynor Suzanne, Gold Experience B1, Ed Pearson , 2011


2. Sue Elliott, Liz Gallivan, Preliminary for schools Trainer,CUP, 2012