Sunteți pe pagina 1din 4

Concursul REGIONAL DE LIMBA ENGLEZĂ

”the BEST Enthusiasm stimulates talent – B.E.S.T”.


2019
10th edition
Organizat de Şcoala GIMNAZIALĂ ,,Vasile GoldiŞ’’, Alba Iulia

Aprobat În CAERI, Anexa nr.8 la OMEN nr.3016/09.01.2019, poziȚia 18

REGULAMENT DE PARTICIPARE

BEST ENGLISH SPEAKING TEENS (B.E.S.T) se doreşte a fi un concurs național de limba engleză
destinat tuturor elevilor din clasele V-VIII (10-15 ani) pasionaţi de învăţarea limbii engleze, care studiaza
această limbă fie în regim intensiv, fie în regim normal, în vederea raportării la nivelurile lingvistice
prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Concursul, ajuns la a 10-a ediţie, îşi
propune să conştientizeze elevii, părinţii şi cadrele didactice implicate asupra nevoii de promovare a
competenţelor lingvistice, de utilizare a calculatorului conform cerinţelor europene, şi de identificare a
valorilor culturale, artistice si turistice într-un context extracurricular.

Concursul se desfasoara pe două secţiuni:

1. Concurs de creaţie/ eseuri în limba engleză destinat elevilor cls. V-VIII

Perioada de desfăşurare : 8-26 APRILIE 2019

Constă în elaborarea de către elevi a unor eseuri pe o tematică dată (narrative), și susținerea lor
orală (speaking), conform unor cerinţe exacte cuprinse în regulamentul concursului. Eseurile vor fi
tehnoredactate şi trimise pe adresa noastră de mail: bestgoldis@yahoo.com, conform cerinţelor din
regulament. Data limita de trimitere a lucrăriloe este 26 aprilie. Rezultatele se vor afișa în luna iunie.

Titlurile eseurilor/lucrărilor vor fi identice cu temele propuse după cum urmează:

Clasa a V-a: “An encounter with my favourite hero”

Clasa a VI-a: “My Ideal School”

Clasa a VII-a: “The World of the Future”

Clasa a VIII-a: “That’s Why I’ m proud to be Romanian”

Criterii de eligibilitate, condiţii pentru realizarea lucrărilor elevilor:

Adecvarea conţinutului la tematica concursului.

Titlul, autorul, clasa, coordonatorul şi şcoala de provenienţă se vor redacta pe prima pagină,
sus în partea dreaptă.

1
Nu se admit mai multi participanţi la o lucrare.

Eseurile se vor încadra între 150-200 cuvinte la clasele V/VI şi 200-250 cuvinte la clasele VII/VIII
vor fi redactate cu Times New Roman, font 12, aliniate la un rând şi jumătate.

NOTĂ: Plagiatul va conduce la descalificare. Lucrările care nu vor respecta formatul cerut nu sunt
eligibile.

2. Simpozion destinat cadrelor didactice

Perioada de înscriere: : 8-26 APRILIE 2019

Elaborarea de către cadrele didactice de orice specialitate a unor materiale (referate, proiecte/proiecte
de lecție, eseuri, scenete) pe tema: “The teacher/ teaching agent / librarian of the future”
(Profesorul / pedagogul / bibliotecarul viitorului). Lucrările se trimit pana în data de 26 aprilie.

Menţiuni pentru sectiunea de referate ale profesorilor:

Titlul, autorul/autorii şi şcoala de provenienţă se vor redacta pe prima pagină, sus în partea dreaptă.
Referatele nu vor depăşi 2- 3 pagini, vor fi redactate cu Times New Roman, font 12, aliniate la un
rând şi jumătate, cu diacritice). Limba de redactare poate fi limba română şi/sau engleză.

Înscrierea participanţilor, trimiterea lucrărilor, comunicarea rezultatelor

Înscrierile se vor face prin e-mail la adresa bestgoldis@yahoo.com pentru elevi, respectiv pentru
profesori, menționând la SUBIECT mail -clasa, prin trimiterea în acelaşi email a lucrării şi a
formularului de înscriere.

Persoane de contact:

Prof. Gherghinescu Emilia-Irina: 0745001808 emiliagherghinescu@yahoo.com


Prof. Paraschivescu Alina: 0729807459 baneaalina@yahoo.com

Elevii participanți vor primi - în format electronic - diplome, publicațiile cu ISBN în care vor fi
publicate toate materialele trimise de participanţi.

Profesorii care vor participa la sectiunea de referate vor primi - în format electronic - diplome,
publicațiile cu ISBN în care vor fi publicate toate referatele şi materialele trimise de participanţi,
adeverințe de coordonare și parteneriat.

Nota: Coordonatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica materiale care nu se încadrează în specificul
concursului.

COORDONATORI PROIECT,

Prof. Gherghinescu Emilia-Irina


Prof. Paraschivescu Alina Director unitate,
Prof. Popa Ramona

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

2
CONCURS NAȚIONAL DE LIMBA ENGLEZA

”THE BEST ENTHUSIASM STIMULATES TALENT” – B.E.S.T.

Aprilie - Iunie 2019

NUME, PRENUME
PARTICIPANT_________________________________________________________

CLASA_____________________________________________________________

TITLUL LUCRĂRII_______________________________________________________

TELEFON PARTICIPANT___________________________________________________

NUME, PRENUME COORDONATOR ____________________________________________

TELEFON COORDONATOR __________________________________________________

SCOALA DE PROVENIENTA, _________________________________________________

ADRESA SCOLII DE PROVENIENTA __________________________________________

_____________________________________________________________________

LOCALITATEA_______________________

JUDEȚUL___________________________

Data _____________ Semnătura ___________________

Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Școala ...........................................................


Localitatea Alba Iulia Localitatea .......................................................
Str. Călarași, nr. 2 Str. ...................................................................

3
Județ Alba .
Tel. 0258811737 Județ ..............................................................
Email: scoalavasilegoldis@yahoo.com Tel.
scg1.alba@mail.albanet.ro Email
Nr. ............

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE


Încheiat astăzi ................................. între unitățile școlare

Părțile contractante:

Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, județul Alba, reprezentată de prof. Ramona Popa, în calitate de director,
prof. Inv. Primar Delia Vîlceanu, în calitate de director adjunct, insp.șc.educativ Codruța Lodroman, prof. Alina
Paraschivescu și prof. Emila Gherghinescu în calitate de coordonatori ai Proiectului Educațional regional ”B.E.S.T. (Best
Enthusiasm Stimulates Talent) și concursului B.E.S.T. (Best English Speaking Teens)”, ediția a X-a, 2019 cuprins în CAERI,
Anexa nr.8 la OMEN nr.3016/09.01.2019, poziția 18

și

Școala ........................................................................................, județul .................................................................,


reprezentată de director ................................................................................................ și profesor/învățător .................................... în
calitate de parteneri ai Proiectului Educațional regional ”B.E.S.T.” ediția a X-a, 2019.

Organizator, Partener,
Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia Școala ...................................
Director,
Prof. Popa Ramona