Sunteți pe pagina 1din 1

Clopotul reîntregirii - Adrian Păunescu

Bat clopote cântând reîntregirea


Si sufletul ia foc in clopotari
Întâi decembrie ne e unirea
Si strălucirea României Mari
Mihai Viteazul intra-n catedrala
Si are harta Daciei in mâini
Intr-insul Burebista se răscoala
Si-apoi pe vatra lui se nasc romani

R: Cat flamura ros-galbena-albastra


Ne este prag si steag si ideal
Veniți romani, veniți la Mecca noastră
Veniți la Alba Iulia-n Ardeal

2. Si iar începe clopotul sa bata


Si sângerează sutele de ani
In osul nației se-aude-o roata
Mușcând din Horea, Cloșca si Crișan
Si iar la Alba Iulia ni-i flancul
Pe care ardem si ne batem toți
Când dinspre Apuseni răsare Iancu
Ca un Isus Cristos cu chip de mot
R:
3. Dar e un an care nicicând nu trece
Un an pe care-n veci îl vom dori
O mie noua sute optsprezece
Al nostru an de fiecare zi
Ne fie el de-a pururea an-noul
In lupta cu problemele de azi
Cântam din Alba Iulia eroul
Pe întregitorul cel viteaz