Sunteți pe pagina 1din 1

Popescu Răzvan-Mihai, clasa a VI-a

AUTOVEHICULUL

Autovehiculul este un vehicul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele (motocicletete, scuterele), vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii

sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul

public, nu sunt considerate autovehicule.

Popescu Răzvan -Mihai, clasa a VI-a AUTOVEHICULUL Autovehiculul este un <a href=vehicul ec hipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele (motocicletete, scuterele), vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. Prima maș in ă din istorie, construită de că pitanul francez de artilerie Joseph Cungnot, avea un motor cu abur. Asta se întâmpla în anul 1769. Prima ma ș in ă î n lume cu motor cu ardere intern ă a fost construită de Siegfried Marcus. Ideea utiliz ă rii benzinei drept surs ă de energie pentru propulsia vehicului, i-a venit acestuia accidental, dând foc întâmplă tor la un amestec de vapori de be nzină cu aer. Astfel, în anul 1864, primul motor pe benzină a fost montat pe o trăsură, iar î n 18 75, Siegfried a construit o nouă versiune a vehicului să u, una îmbună t ățită. Cu toate astea , inventatorii primului automobil din istorie sunt considera ț i oficial ingine rii germani Daimler ș i Benz. Prima fabric ă de mașini din România se numeș te MARTA și a luat naștere î n 1908. " id="pdf-obj-0-23" src="pdf-obj-0-23.jpg">
Popescu Răzvan -Mihai, clasa a VI-a AUTOVEHICULUL Autovehiculul este un <a href=vehicul ec hipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele (motocicletete, scuterele), vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. Prima maș in ă din istorie, construită de că pitanul francez de artilerie Joseph Cungnot, avea un motor cu abur. Asta se întâmpla în anul 1769. Prima ma ș in ă î n lume cu motor cu ardere intern ă a fost construită de Siegfried Marcus. Ideea utiliz ă rii benzinei drept surs ă de energie pentru propulsia vehicului, i-a venit acestuia accidental, dând foc întâmplă tor la un amestec de vapori de be nzină cu aer. Astfel, în anul 1864, primul motor pe benzină a fost montat pe o trăsură, iar î n 18 75, Siegfried a construit o nouă versiune a vehicului să u, una îmbună t ățită. Cu toate astea , inventatorii primului automobil din istorie sunt considera ț i oficial ingine rii germani Daimler ș i Benz. Prima fabric ă de mașini din România se numeș te MARTA și a luat naștere î n 1908. " id="pdf-obj-0-25" src="pdf-obj-0-25.jpg">
 

Prima

mașină din

istorie, construită de căpitanul

francez de artilerie

Joseph

Cungnot,

avea

un

motor cu

abur. Asta se întâmpla în anul

1769.

Prima mașină în lume cu motor cu ardere internă a fost construită de Siegfried Marcus. Ideea utilizării benzinei drept sursă de energie pentru propulsia vehicului, i-a venit acestuia accidental, dând foc întâmplător la un amestec de vapori de benzină cu aer. Astfel, în anul 1864, primul motor pe benzină a fost montat pe o trăsură, iar în 1875, Siegfried a construit o nouă versiune a vehicului său, una îmbunătățită. Cu toate astea, inventatorii primului automobil din istorie sunt considerați oficial inginerii germani Daimler și Benz.

Prima fabrică de mașini din România se numește MARTA și a luat naștere în 1908.

Popescu Răzvan -Mihai, clasa a VI-a AUTOVEHICULUL Autovehiculul este un <a href=vehicul ec hipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele (motocicletete, scuterele), vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. Prima maș in ă din istorie, construită de că pitanul francez de artilerie Joseph Cungnot, avea un motor cu abur. Asta se întâmpla în anul 1769. Prima ma ș in ă î n lume cu motor cu ardere intern ă a fost construită de Siegfried Marcus. Ideea utiliz ă rii benzinei drept surs ă de energie pentru propulsia vehicului, i-a venit acestuia accidental, dând foc întâmplă tor la un amestec de vapori de be nzină cu aer. Astfel, în anul 1864, primul motor pe benzină a fost montat pe o trăsură, iar î n 18 75, Siegfried a construit o nouă versiune a vehicului să u, una îmbună t ățită. Cu toate astea , inventatorii primului automobil din istorie sunt considera ț i oficial ingine rii germani Daimler ș i Benz. Prima fabric ă de mașini din România se numeș te MARTA și a luat naștere î n 1908. " id="pdf-obj-0-97" src="pdf-obj-0-97.jpg">
Popescu Răzvan -Mihai, clasa a VI-a AUTOVEHICULUL Autovehiculul este un <a href=vehicul ec hipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele (motocicletete, scuterele), vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. Prima maș in ă din istorie, construită de că pitanul francez de artilerie Joseph Cungnot, avea un motor cu abur. Asta se întâmpla în anul 1769. Prima ma ș in ă î n lume cu motor cu ardere intern ă a fost construită de Siegfried Marcus. Ideea utiliz ă rii benzinei drept surs ă de energie pentru propulsia vehicului, i-a venit acestuia accidental, dând foc întâmplă tor la un amestec de vapori de be nzină cu aer. Astfel, în anul 1864, primul motor pe benzină a fost montat pe o trăsură, iar î n 18 75, Siegfried a construit o nouă versiune a vehicului să u, una îmbună t ățită. Cu toate astea , inventatorii primului automobil din istorie sunt considera ț i oficial ingine rii germani Daimler ș i Benz. Prima fabric ă de mașini din România se numeș te MARTA și a luat naștere î n 1908. " id="pdf-obj-0-99" src="pdf-obj-0-99.jpg">