Sunteți pe pagina 1din 1

Numele..........................................

clasa a VIII-a

Test de evaluare PREDICATIVA și SUBIECTIVA

1. Subiectul din enunțul Au venit ai tăi în vizită. este exprimat prin ______________________ .
2. Realizează corespondența:
subiect subînțeles
Buturuga mică răstoarnă carul mare.
subiect inclus
Munții, pădurile și apele ne întâmpinau cu bucurie.
subiect simplu
Ne bucurăm de apusul soarelui!
subiect multiplu
3. Predicatul din enunțul Fără îndoială că ne vor suna. este exprimat prin ________________ .
4. Realizează corespondența:
A spart gheața de la început. predicat verbal exprimat prin adverb predicativ

Ea trosc! cu paharele în chiuvetă. predicat verbal exprimat prin interjecție predicativă


Probabil că vom lua un împrumut. nume predicativ exprimat prin substantiv în D
Succesul a fost grație ajutorului primit. predicat verbal exprimat prin locuțiune verbală
5. Analizează fraza:
Nu se știe dacă prietenul nostru va ajunge ce și-a dorit.
______________________________________________________________________________
6. Dați câte un exemplu de: verb reflexive impersonal, expresie verbală impersonală, adverb
predicativ, locuțiune adverbială predicativă (folosiți-le în enunțuri).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. În fraza Se spune că vor reuși la examen și că vor ajunge la Constanța, dar cine nu se
pregătește îndeajuns nu are succes niciodată. există _____ propoziții.
8. Menționează tipul elementului regent pentru propozițiile subiective din următoarele enunțuri:
Nu se cuvine să mergem la ei. ___________________________
Trebuie să discutăm cu Adela. ___________________________
Negreșit că va învinge. ___________________________
9. Menționează prin ce sunt introduse propozițiile predicative din din următoarele enunțuri:
Comportamentul său era ca și cum n-ar fi greșit cu nimic. _________________________
Inginer poate fi oricine a terminat o specializare. _________________________
Problema este cum vom proceda. _________________________