Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC”VIRGIL MADGEARU” PLOIESTI

Tel:Director:0244/591240;Secretariat:0244/542341;Fax:0244/543794
e-mail:colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com VIZAT DIRECTOR,
CATEDRA : Management –Marketing-Administrativ Prof. Lupu Simona
Modulul I Bazele contabilitatii
CLASA: a IXS1,S2,S3
PROFESOR: Dinescu Georgiana
NR. ORE PE SAPT:2
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.C.T.S.: 3331 din 25.02.2010
Programa aprobata prin O.M.E.C.T.S.: 4463 din 12.07.2010
An scolar : 2018-2019

VIZAT RESP. CATEDRA,


Prof Bucur Rodica

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE

Continuturile invatarii Cunostinte Abilitati Atitudini ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE MODALITATI DE OBS.
EVALUARE
Explicaţia demonstraţia, lucrul în Fise de lucru Identifica compo-
pe grupe nentele unei scheme a
Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților 2.1.1. 2.2.1 echipă, lecţii vizită; Documente comunicarii in si-tuatii
a) Incursiune în istoria contabilității Observarea dirijată, observarea Studii de caz date:
b) Sistemul contabil parte a sistemului informațional 2.2.2. independentă; Portofoliu - studiu de caz;
economic Experimentul, studiul de caz, materiale - joc de rol (scris sau
internet oral);
 cadrul general de reglementare a contabilității în miniproiectul şi proiectul; eseul. activităţi pe - evaluare orala;
România Exerciţii practice; echipe/
 contabilitatea – veriga de bază a entităților Autoevaluarea Brainstormingul frontal/indivi Utilizeaza comu-
( organizarea și sfera de acțiune a contabilității, Joc de rol dual nicarea verbala si
nonverbala in dife-rite
tipuri de entități) Abstractizare, problematizare situatii, prin ar-
 utilizatorii informației contabile Autoevaluarea gumentarea ras-
2.3.1.
Evaluarea grupului de lucru punsului
Utilizarea standardelor de activitate - exercitii practice;
- simulari;
Evidența economică: Eseuri - prezentari;
2.1.2. 2.2.2. 2.3.2.
a) definiție, importanță 2.3.3.
- joc de rol;
- studii de caz.
2.3.4.
Analizeaza carac-
b) formele evidenței economice teristicile personale si
factorii implicati in
dezvoltarea cari-erei,
fiind capabil sa
ameliorze cali-tatea
comunicarii.

1
Obiectul și metoda contabilității – comunicarea - studii de caz;
- simulari;
informațiilor contabile: - joc de rol.;
a) definiția și trăsăturile obiectului contabilității Explicaţia demonstraţia, lucrul în Fise de - exercitii practice;
b) categorii specifice obiectului de studiu al echipă, lecţii vizită; lucru
contabilității: 2.1.3 2.3.5. Utilizeaza tehnici de
Observarea dirijată, observarea Docum. ascultare nece-sare
- active, 2.2.4. independentă; Contabile obtinerii de in-
- capitaluri proprii, 2.2.5. Experimentul, studiul de caz, formatii, fiind capa-
- datorii ( situațiapoziției financiare), 2.2.6. miniproiectul şi proiectul; eseul. bila sa-si sustina oral
- venituri și cheltuieli ( situația ideile, partici-pand
Exerciţii practice; activ la rezol-varea
performanței financiare), Autoevaluarea Brainstormingul Fise de situatiilor conflictuale.
- ecuația fundamentală a contabilității Joc de rol documentare - prezentari;
c) definiția, trăsăturile și procedeele metodei Abstractizare, problematizare Manual - studii de caz;
contabilității Reviste - simulari;
Autoevaluarea specialitate - jocul de rol;
d) principii contabile Evaluarea grupului de lucru - fise de lucru.
Recapitula Utilizarea standardelor de activitate
Eseuri

Echipamente, softuri și documente


A. Echipamente specifice și programe Explicaţia demonstraţia, lucrul în
informatice 2.1.4.. echipă, lecţii vizită;
B. Aparate de marcat electronice fiscale Observarea dirijată, observarea
C. Documente de evidență contabilă 2.2.7 independentă;
a. noțiunea și importanța documentelor 2.2.8. Experimentul, studiul de caz,
b. structura documentelor miniproiectul şi proiectul; eseul.
c. modelul, forma și formatul documentelor Exerciţii practice;
d. clasificarea documentelor Autoevaluarea Brainstormingul
e. întocmirea, verificarea și corectarea Joc de rol
documentelor Abstractizare, problematizare
f. circuitul, pastrarea și arhivarea Autoevaluarea
documentelor Evaluarea grupului de lucru
g. completarea documentelor pentru Utilizarea standardelor de activitate
principalele tranzacții economice Eseuri
Recapitulare

2
3

S-ar putea să vă placă și