Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă semestrială

Sem. al II-lea

Se dă textul:
Acești copii de țară, asemănători cu niște jivine mici, erau îmboldiți de nevoia crudă
care împinge găinile într-o ogradă să năvălească asupra uneia dintre ele care a fost rănită.
Simon zări deodată un vecin, copilul unei văduve, pe care îl văzuse întotdeauna numai cu
maică-sa, cum umbla și el.
- Nici tu, spuse el, n-ai tată.
- Ba da, spuse băiețelul, eu am.
- Unde e? întrebă Simon.
- A murit, spuse copilul cu o mândrie nemăsurată. Tata e la cimitir.
Un murmur de aprobare trecu printre ștrengari, ca și cum faptul de a avea un tată
mort, la cimitir, l-ar fi înălțat pe colegul lor, strivindu-l pe cel care n-avea deloc. Și
drăcușorii ăștia, ai căror tați erau mai toți răi, bețivi, hoți și aspri cu nevestele lor, se
îngrămădeau și-l strângeau tot mai tare pe Simon, ca și cum ei, copiii legitimi, ar fi vrut
să-l înăbușe pe cel care era în afara legii.[…]
Cerul era acoperit de stele când Philippe bătu la ușa Blanchottei. Își pusese hainele
de duminică, o cămașă curată, și-și pieptănase barba. Femeia se ivi în prag și-i spuse
mâhnită:
- Faci rău că vii după căderea nopții, domnule Philippe.
El vru să răspundă, îngână ceva, apoi tăcu, emoționat în fața ei. Ea urmă:
- Pricepi și dumneata că nu trebuie să se mai vorbească despre mine.
Atunci Philippe izbucni:
- Ce-nsemnătate mai are asta, dacă ai vrea să te măriți cu mine! [...]
A doua zi, când clasa era plină și lecția trebuia să înceapă, Simon se ridică în
picioare, palid și cu buzele tremurând, și spuse cu o voce limpede:
- Tatăl meu e Philippe Remy, fierarul, și-a făgăduit c-o să le rupă urechile tuturor celor
care s-ar mai atinge de mine.
De data asta nimeni nu mai râse, pentru că îl cunoșteau bine pe Philippe Remy,
fierarul și era un tată de care oricine ar fi fost mândru.
(Guy de Maupassant – Tatăl lui Simon)

Subiectul I (50 de puncte)


A. Înțelegerea textului

1. Scrie câte un antonim pentru cuvintele din text: mici, mândrie, aprobare, mort, curată.
5 puncte
2. Identifică două trăsături ale genului epic prezente în text. 5 puncte
3. Indică două moduri de expunere care apar în text, ilustrându-le prin exemple. 5 puncte
4. Extrage din text o comparație și o enumerație. 5 puncte
5. Evidențiază, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței: Și drăcușorii ăștia, ai căror tați
erau mai toți răi, bețivi, hoți și aspri cu nevestele lor, se îngrămădeau și-l strângeau tot
mai tare pe Simon, ca și cum ei, copiii legitimi, ar fi vrut să-l înăbușe pe cel care era în
afara legii. 5 puncte
B. Limba română

1. Indică valoarea verbului a avea din următorul pasaj: - Nici tu, spuse el, n-ai tată., apoi
alcătuiește un enunț în care acesta să aibă o altă valoare; precizeaz-o. 5 puncte
2. Numește cazul și funcția sintactică a substantivelor subliniate. 5 puncte
3. Identifică felul și funcția sintactică a următoarelor pronume/adjective pronominale din
text: (pe) care, eu, (drăcușorii) ăștia, dumneata, (tatăl) meu. 5 puncte
4. Scrie un enunț în care pronumele nehotărât toți să fie în cazul dativ și să îndeplinească
funcția sintactică de nume predicativ. 5 puncte
5. Alcătuiește cinci enunțuri prin care să ilustrezi cinci valori morfologice diferite ale
cuvântului o; indică, de fiecare dată, ce parte de vorbire este cuvântul în respectivul enunț.
5 puncte

Subiectul al II-lea (40 de puncte)

Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi că fragmentul dat


face parte dintr-o nuvelă.

În compunerea ta, trebuie:


- să menționezi patru trăsături ale nuvelei; 10 puncte
- să ilustrezi două dintre acestea, valorificând textul dat; 10 puncte
- să respecți structura textului de tip argumentativ; 10 puncte
- să ții cont de regulile de redactare a unui astfel de text (coerență în exprimare, ortografie,
punctuație, lizibilitate, așezare în pagină). 10 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.


SUCCES!

S-ar putea să vă placă și