Sunteți pe pagina 1din 1

Lucru pe grupe

Pronumele – clasa a VI-a


1. Analizați pronumele și adjectivele pronominale din textul următor, completând tabelul dat:
Ne compătimeau pentru problemele noastre cu gospodăria. Acestea erau tot mai multe pe măsură ce voi
cereați tot mai mulți bani. 2 puncte

Pronumele/ Felul Genul Numărul Cazul Funcția


adjectivul sintactică

2. Alcătuiți propoziții în care un pronume demonstrativ să aibă următoarele funcții sintactice:


Subiect .............................................................................................................................
Atribut pronominal ...........................................................................................................
Complement direct.............................................................................................................
Complement indirect..........................................................................................................
2 puncte
3. Tăiați forma incorectă:
Am mers cu aceiași/aceeași oameni în excursie.
Aceea/aceia nu este coechipiera mea .
Cei/ce-i de aici sunt prietenii meii.
A-și/Aș lua o notă mare la examen!?
N-aș/N-ași/Na-și căuta prea departe. 0,5 puncte

4. Alcătuiți propoziții în care o să fie:


Pronume personal...........................................................................................................................
Articol nehotărât.............................................................................................................................
Numeral cardinal.............................................................................................................................
1,5 puncte
5. Completați textul cu pronumele și adjectivele pronominale cerute în paranteză:
În curtea............................... (adj. pronominal demonstrativ de depărtare) oameni am văzut și azi, ca în fiecare
zi, un spectacol deosebit. (adj. pronominal demonstrativ de identitate)............................persoane se ocupau cu
grădinăritul. Trandafirii....................(adj. pronominal posesiv) nu se comparau cu...................... (pronume
posesiv). Noi încercam să furăm meșteșugul .......................(adj. pronominal posesiv), dar
.........................(pronume demonstativ de diferențiere, formă de depărtare) erau întotdeauna mai pricepuți.
1,2 puncte

6. Indicați felul pronumelor subliniate în enunțurile următoare (personale sau reflexive):


Cartea lor e pe bancă.
Ne ducem la teatru duminică.
Mama mă tot bate la cap să-mi scriu temele.
Ți-ai cumpărat o chitară?
Nu vă duceți la culcare, copii?
Cine se ceartă? 1,8 puncte
1 punct oficiu
SUCCES!

S-ar putea să vă placă și