Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele: ……………………………… Data: ………………

Test de evaluare
Fabula
Clasa a VI-a

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele de mai jos:

Jupânul Corb, pe-o creangă cocoțat,


ținea în clonț un boț de caș furat.
Ademenită de mirosul cașului,
Cumătra Vulpe-i spuse-așa borfașului:
-„Să ne trăiți mulți ani, Măria Voastră,
Că sunteți, zău, ca din cutie scos!
Iar de-ați avea și glasul mlădios
Pe cât v-arată penele frumos-
Mă prind c-ați fi vro Pasăre Măiastră!”
Ci Corbul, auzind-o, pe gânduri nu mai șade.
Deschide ciocul. Prada cade.
Și Vulpea, înghițind-o, îl dăscălește: – „Bade,
Lingușitorii – nu știai, se pare –
Trăiesc pe seama cui le dă crezare.
Dar lecția pe care o-nvățași
O fi făcând cât boțul tău de caș!…”
Înmărmurit, croncanul juratu-s-a cumplit
Că n-o să se mai lase de-acuma păcălit.
(La Fontaine – Corbul și vulpea)

I. Notează în dreptul următoarelor afirmații Adevărat (A) sau Fals (F):


Corbul și vulpea este un text descriptiv literar.
Textul de mai sus aparține genului epic. 5 puncte

II. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:


Modurile de expunere care predomină în acest text sunt:
a. descrierea și dialogul; b. narațiunea și monologul; c. narațiunea și dialogul.
Figura de stil folosită pentru a oferi însușiri omenești personajelor fabulei este:
a. comparația; b. personificarea; c. epitetul.
10 puncte
III. Completează următoarele spații punctate cu informațiile potrivite, referitoare la specia
literară a fabulei:
Fabula este un text ce aparține genului ……………………….. în …………………. sau
în ………………….., în care personajele sunt ………………………., ……………………. sau
…………………….., ce întruchipează tipuri umane. Prin intermediul acestuia, sunt criticate o
serie de …………………… omenești cu scopul de ……………………………… Cele două
părți ale fabulei (inegale ca întindere) sunt: …………………………… și ……………………,
adică învățătura care se desprinde din întâmplările relatate. 10 puncte

IV. Trece în dreptul personajelor principale ale textului indicate în coloana A trăsăturile din
coloana B care li se potrivesc:

A B

corbul naivitate
mândrie
șiretenie
prostie
istețime
ipocrizie
vulpea 5 puncte

V. a) Extrage din text o comparație, evidențiindu-i semnificația (3-5 rânduri).


b) Formulează, în 6-7 rânduri, morala acestei fabule.
c) Indică două trăsături care să justifice încadrarea textului într-un anumit gen literar.
30 puncte

VI. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi că textul dat este o
fabulă.

În compunerea ta, trebuie:


- să menționezi patru trăsături ale fabulei;
- să ilustrezi două dintre acestea, valorificând textul dat;
- să respecți structura textului de tip argumentativ;
- să ții cont de regulile de redactare a unui astfel de text (coerență în exprimare, ortografie,
punctuație, lizibilitate, așezare în pagină).
30 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.


SUCCES!

S-ar putea să vă placă și