Sunteți pe pagina 1din 1

Trebuinţa de comunicare cu adultul la copii de diferite vârste după (A.

Bolboceanu)

Caracteristica legității Mecanism psihologic

Trebuinţa de colaborare caracteristică comunicării Modificarea conţinutului trebuinţei comunicative prin


(copilăria timpurie) situativ-constructive cu adultul atribuie un activism stimularea comunicării constructive contribuie la formarea
cognitiv copilului; ea generează sarcini comunicative, dezvoltarea acţiunilor în plan mintal.
care solicit studierea scrupuloasă a oamenilor din jur
şi crearea la nivel perceptiv a imaginilor lor constante,

Cu trecerea preşcolarului la comunicarea intensivă Tendinţa de colaborare în domeniul cunoaşterii teoretice,


(preșcolaritatea) nesituativă, cognitivă şi personală în comunicarea cu nevoia de respect al adultului, de compasiunea şi de susţinerea
adultul are loc dezvoltarea intensă a gândirii lui lui care orientează activitatea psihică a preşcolarului spre
intuitiv-plastice şi a capacităţii de operare cu fenomene sociale, contribuie la dezvoltarea gandirii intuitiv-
stimulenţii sociali. plactice şi a acţiunilor intelectuale cu material social.
Datorită trecerii la comunicarea verbală activă cu Tendinţa de colaborare cu adultul în procesul cunoaşterii
(perioada şcolară adultul în vederea asimilării cunoştinţelor teoretice teoretice generale elementare şi în activitatea cotidiană cu
mică) elementare generale şi a desfăşurării acţiunilor obiectele în vederea achiziţionării abilităţilor practice.
accelerată a inteligenţei verbale şi a acţiunilor de
orientare în situaţii sociale concrete.

Concomitent cu trecerea treptată a adulţilor la Dezvoltărea intelectuală a preadolescenţilor poate fi infuenţată


( vârsta comunicarea intimă, exigentă şi egalitară la pozitiv de către adulţi, prin practicarea oportună optimală de
preadolescentă) preadolescenţi are loc progresul structurilor către adulţi a comunicării intime, exigente şi pe picior de
intelectuale nonverbale şi dezvoltarea treptată a egalitate raportată la nevoia acestuia de a fi acceptat ca egal,
tendinţa spre colaborare în procesul de construire a relaţiilor cu
cei din jur şi a planurilor pentru viaţă.

A efectuat: Maslacova Olga

Grupa 14 M