Sunteți pe pagina 1din 8

Medicamentele de elecţie şi alternativele pentru principalele infecţii

Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire


(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

COCI GRAM POZITIVI Benzilpenicilină Eritromicină


Streptococcus pyogenes (infecţii severe şi medii) Cefalosporine
Grupe A, C, G Fenoximetilpenicilină Vancomicină
(angine, scarlatină, erizipel, (infecţii uşoare)
felgmon, otită, septicemie, Benzatinbenzilpenicilină
sinuzită, bronhopneumonie, (profilaxie)
febră puerperală, septicemie)

Streptococcus - grupa B Benzilpenicilină Cefalosporină


Ampicilină Vancomicină
Eritromicină

Streptococcus viridans (I) Benzilpenicilină ± Ampicilină + Kanamicină


(endocardită subacută, sinuzită, Gentamicină Cefalosporină. Eritromicină +
septicemie) (sau streptomicină) streptomicină. Vancomicină (P)

Entrococcus (Str. faecalis) (I) Benzilpenicilină (P) Vancomicină + gentamicină


(endocardită subacută, inf. sau ampicilină (P) + sau streptomicină (P)
biliare, urinare, peritonită, streptomicină (P)
septicemie) sau Gentamicină (P)
sau Kanamicină (P)

Str. anaerobius (I) Benzilpenicilină Tetraciclină. Eritromicinţă.


(inf. uro-genitale, septicemii, Clindamicină
apendicită, gangrenă Cloramfenicol
pulmonară) Cefalosporină

Diplococcus pneumoniae Benzilpenicilină Eritromicină,


(pneumonie, meningită, Cefalosporine,
sinuzită, otită, bronşită, Cloramfenicol
septicemie)

Staphylococcus aureus (I) Benzilpenicilină Eritromicina.


(nesecretor de penicilinază) (inf. (infecţii medii) Cefalotina.
cutanate, furuncul, osteomielită, Benzilpenicilină + Lincomicina.
pneumonie, mastită, meningită, Kanamicină Clindamicina
enterocolită post/AB, abcese (gentamicină) Imipenem
metastatice multiple) (infecţii severe) (P) Vancomicina (P)

Staphylococcus aureaus (I) Oxacilina. Cloxacilina. Ca la tulpinile nesecretoare de

1
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

(secretor de penicilinază) Eritromicina penicilinază,


(infecţii uşoare şi medii, o Augmentin
singură substanţă) Timentin
Oxacilina + gentamicina
(infecţii severe)

Staphylococcus aureus (I) Vancomicin ± Co-trimoxazol


(rezistent la meticilină) rifampicin şi/sau gentamicin

COCI GRAM NEGATIVI Benzilpenicilină (P) Cloramfenicol (P)


Neisseria meningitidis (II) Cefalosporine
(faringită, laringotraheobronşită, Co-trimoxazol
meningită, sinuzită, otită, artrită, Sulfamide (P)
conjunctivită, septicemie)

Neisseria gonorrhoeae (II) Amoxicilină Ampicilină


(uretrită, prostatită, epididimită, Ceftriaxon PenicilinăG
vulvo-vaginită, conjunctivită la Rifampicina
nouă născuţi, endocardită, Kanamicina (P)
salpingită, septicemie) Co-trimoxazol
Cloramfenicol (P)
Spectinomicin

BACILI GRAM POZITIVI Benzilpenicilină Eritromicină


Bacillus anthracis (cărbune (+ ser anticărbunos în forme Tetracicline
cutanat, digestiv) grave)

Bacillus perfringens Benzilpenicilină (P) Cloramfenicol (P)


(Clostridium welchii) (II) (+ ser antigangrenos) Metronidazol
(gangrena gazoasă, septicemie)

Clostridium tetani (II) (tetanos) Benzilpenicilină (P) Tetraciclină (P)


(+ ser antitetanic sau
imunoglobuline specifice)

Corynebacterium diphteriae Eritromicină (+ ser Benzilpenicilină


(angina difterică, toxemie, antidifteric)
miocardită, polinevrită)

Listeria monocytogenes (II) Ampicilină Tetraciclină


(meningoencefalită granulomatoasă (ev. + gentamicină) Eritromicină
septică la prematuri şi nounăscuţi) Co-trimoxazol

2
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

BACILI GRAM NEGATIVI Cloramfenicol Ampicilină


Salmonella (I) Bac. tific (febra tifoidă) Co-trimoxazol
şi paratifici (paratifoide)

S. cholerae suis (I) (septicemii) Ampicilină + Cloramfenicol


Co-trimoxazol

Alte salmonele (I) Ampicilină Cloramfenicol


(toxiinfecţii alimentare) Co-trimoxazol

Shigella (I) Co-trimoxazol Aminoglicozide per os


(dizenteria bacteriană) AB peptidice per os
Cloramfenicol
Ampicilina
Tetraciclina

Escherichia coli (I) Co-trimoxazol Sulfamide (Sulfafurazol, Sulfametin)


– Infecţii urinare Ac. nalidixic Tetraciclină
Nitrofurantoină Cefalexină
Ampicilină Cloramfenicol
Norfloxacina

– Infecţii biliare Ampicilină (P) ± Cefalosporine, Carbenicilină,


gentamicină, tobramicină Tetraciclină, Augmentin, Co-
trimoxazol, Cloramfenicol

– Infecţii intestinale AB Polipeptidice Ampicilină, Cloramfenicol,


Aminoglicozide per os Furazolidonă, Cefalosporine

–Septicemii Gentamicină (P) + Colistină (P), Ampicilină, (P),


Co-trimoxazol Rolitetraciclină (P),
Gentamicină + Kanamicină
Cefalotină (P)

Klebsiella pneumoniae (I) Gentamicină (P) Cloramfenicol, Cefalosporine,


(pneumonie, colangită, infecţii Kanamicină (P) Co-trimoxazol, Tetraciclină,
cutanate, inf. urinare, Colistină (P) (ev. + Polimixină B (P), Augmentin,
septicemii) cloramfenicol) (P) Mezlocilin

Enterobacter (Aerobacter) (I) Gentamicină (P) Kanamicină (P)


(inf. urinare, septicemii) Cloramfenicol
Tetraciclină
Carbencilină

3
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

Polimixină B (P)

Serratia (I) Gentamicină (P) Kanamicină (P), Carbencilină,


(inf. urinare, septicemii la org. Ac. nalidixic, Colistină, Co-
cu apărare redusă, meningită) trimoxazol

Proteus mirabilis (I) Ampicilină Gentamicină (P), Kanamicină


(colangită, inf. urinare, inf. (P), Colistină (P),
cutanate, septicemii) Cloramfenicol, Co-trimoxazol,
Nitrofurantoină, Cefalosporine

Proteus vulgaris, rettgerii, Ceftriaxon Kanamicină (P), Colistină (P),


morganii (I) Cefotaxim Carbenicilină, Cloramfenicol,
(colangita, inf. urinare, inf. Gentamicină (P) Augmentin, Co-trimoxazol
cutanate)

Providencia stuartii (I) Gentamicină Carbencilină, Augmentin, Co-


(inf. urinare, colangită, inf. Cefalosporine trimoxazol, Cloramfenicol
cutanate, septicemii)

Pseudomonas aeruginosa (I) Carbencilină Gentamicină, Piperacilină,


(inf. urinare, septicemii) Ticarcilină Mezlocilină, Imipenem

Pseudomonas aeruginosa (I) Gentamicină (P) + Amikacină, Ticarcilină,


(inf. cutanate, arsuri, otită, Carbemicilină (P) Ceftazidim, Imipenem,
bronşită cr. fistule, colangită) Cefoperazon

Vibrio cholerae (holera) Tetraciclină Co-trimoxazol

Haemophilus influenzae (II) Ampicilină Tetraciclină, Co-trimoxazol,


(inf. mixte ale pneumoniilor Amoxicilină Cefalosporine, Eritromicină
virale, bronşită)

H. influenzae (II) Ampicilină + Cefalosporine


(meningită) Cloramfenicol (P)

Haemophilus (Bordetella) Eritromicină Ampicilină


pertusis (tuse convulsivă) Spiramicină Tetraciclină

Haemophilus Ducrey Entromicină Co-trimoxazol


(Şancrul moale, proctită, Ceftriaxon
elefantiazis)

4
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

Brucella (II) Tetraciclină Cloramfenicol


(B. melitensis, B. abortus suis, (± streptomicină) (± streptomicină)
B. abortus bovis ) Co-trimoxazol
(bruceloza) Rifampicină + Tetraciclină

Francisella (II) Streptomicină (P) Tetraciclină


(Pasteurella tularensis) Gentamicină Cloramfenicol
(tularemie)

Yersinia (Pasteurella) pestis Co-trimoxazol Tetraciclină (P)


(pesta) Gentamicină
Cefalosporină

Pasteurella multocida Benzilpenicilină Tetraciclină


(holera găinilor)

Bacteroides (I) Benzilpenicilină Metronidazol


(inf. respiratorii) Clindamicină
Cloramfenicol
Cefoxitin

Bacteroides (I) Clindamicină Cloramfenicol


(inf. digestive) Metronidazol Cefoxitin
Mezlocilin
Ticarcilin
Imipenem

Fusobacterium fusiforme Benzilpenicilină Metronidazol


(angina Vincent asociat cu Cloramfenicol
Borrelia, inf. dentare mixte,
abces amigdalian, abces
pulmonar, septicemii)

Campylobacter fetus Eritromicină Tetraciclină. Gentamicină


Cloramfenicol

Acinetobacter Imipenem Gentamicină, Carbenicilină,


Co-trimoxazol, Doxiciclină

Legionella Eritromicină ± Co-trimoxazol

5
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

rifampicină

BACILI ACIDOREZISTENŢI -
Mycobacterium tuberculosis (II)
(tuberculoza)

Mycobacterium leprae Dapsonă + rifampicină Etionamidă


(lepra)

ACTINOMICETE Benzilpenicilină Tetraciclină


Actinomyces israelii (II)
(actinomicoza)

Nocardia (II) Sulfapiridină Cicloserină


(nocardioza) Sulfamidină + Ampicilină
Co-trimoxazol
Eritromicină

RICKETTSII Tetracicline Cloarmfenicol


(tifos exantematic, febra
butonoasă, febra Q, tromboză,
gangrenă, encefalită

CHLAMIDII Tetraciclină Cloramfenicol


Miyagawanella (Bedsonia)
psittaci (psitacoză, ornitoză)

Miyagawanella Tetraciclină Cloramfenicol


limfogranulomatosis eritromicină
((limfogranulomatoza inghinală
Nicolas-Favre)

Chlamydia trachomatis Tetraciclină (L) Cloramfenicol (L)


(trahom, conjunctivită cu Eritromicină Co-trimoxazol (oral)
incluziuni, uretrită, cervicită, Sulfizoxazol
salpingită negonococice)

MICOPLASME Eritromicină
Mycroplasma pneumoniae Tetraciclină

(agent Eaton, pneumonia atipică
primară)

Ureaplasma urealyticum Eritromicină Tetraciclină

6
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

(uretrită, prostatită)

SPIROCHETE Benzilpenicilină Tetraciclină


Treponema pallidum (sifilis) Eritromicină

Borellia recurrentis Tetraciclină Benzilpenicilină


(febra recurentă)

Leptospira (leptospiroze, icter, Benzilpenicilină Tetraciclină


nefrită interstiţială, meningită)

VIRUSURI Tetraciclină (L sau O) Cloramfenicol (L)


V. conjunctivitei cu incluziuni

Vaccinia Metisazonă (ev. +



imunoglobulină specifică)

Herpes simplex Trifluridin (L) Idoxuridină (L)


Cheratita Vidarabin (L)

Genital Acyclovir –

Encefalită Acyclovir Vidarabin

Influenza A Amantadină –

Virus sinciţial respirator Ribavirin –

FUNGI Amfotericină B Ketoconazol


Histoplasma capsulatum

Candida albicans Amfotericină ± Flucitozină Ketoconazol

Aspergillus Amfotericină B –

Cryptococcus neoformans Amfotericină ± Fluzitozină Ketoconazol

Mucor sp. Amfotericină B –

Coccidioides immitis Amfotericină B Ketoconazol


Miconazol

7
Agentul patogen Medicamentul de elecţie Medicament(e) de înlocuire
(de prima alegere) (alternative)

1 2 3

Blastomyces dermatitides Amfotericină B



Ketoconazol

Blastomyces brasiliensis Amfotericină B Sulfamidă

Sporotrichum schenekii Iod Amfotercină B


Ketoconazol

Dermatofiţi Griseofulvină –