Sunteți pe pagina 1din 7

independete de

voința omului
(cutremure de
pămînt, secetă,
alunecări de
teren, uragane,
furtuni,grindină)

Cauzele
generatoare
de pagube
legate de
comportarea
oamenilor care
au un caracter
subiectiv(incendi
i, accidente,
explozii

Principalele forme de protecție a oamenilor și bunurilor


împotriva riscurilor

evitarea sau prevenirea riscului

limitarea pagubelor provocate de


riscurile produse

trecerea riscului asupra altei persoane

formarea unor fonduri de rezervă


Formele organizatorice principale de constituire
a fondului de asigurare

fonduri de
rezervă
constituite
în mod
centralizat fonduri constituite
la dispoziția unor
societăți
comerciale sau a
unor organizații
mutuale de
asigurare

Fondul de rezervă constituit în mod centralizat


Avantaje Dezavantaje
1. Garantează recuperarea daunei, 1. Se constituie din veniturile bugetului de
lichidarea consecințelor calamităților stat, costurile acestei protecții nu se mai
naturale și ale avariilor de proporții reflectă în gestiunea financiară a
unităților economice. Se creează
impresia falsă că protecția împotriva
fenomenelor viitoare și incerte nu costă
nimic.
2. Rezolvă problema constituirii 2. Suma rămasă la finele anului nu se
fondurilor pentru acoperirea pagubelor raportează pe anul următor
cu un volum de resurse mult mai mic
decît în cazul autoasigurării
3. Se utilizează pentru: 3. În sfera acestor fonduri sunt cuprinse
 Asigurarea de pensii; doar bunurile din proprietatea de stat
 Îndemnizații în caz de boală, accidente;
 Ajutoare (sociale, în caz de deces).
a pagubelor
compensare financiară
Funcția
De
asigurărilor
Funcțiile
pagubelor
De control a producerii
De prevenire
De repartiție
contribuie la desfăşurarea fără
întrerupere a procesului de producţie
contribuie la dezvoltarea creditului şi la Importanța
finanţarea unor proiecte economice
participă la finanţarea unor acţiuni de asigurărilor din
prevenire şi combatere a unor evenimente punct de vedere
generatoare de pagube, contribuind astfel economic
la menţinerea integrităţii proprietăţii de
stat, private şi mixte
se pot realiza importante economii în
valută
contribuie la extinderea relaţiilor
comerciale internaţionale
Premisele asigurării

Caracterul
aleator al Mutualitatea Echidistanța
evenimentelor fondului de asiguraților
la care se referă asigurare față de risc
asigurarea

Caracterul Extensia
evaluabil al Mutualitatea numerică a
evenimentelor asiguraților

Promovarea asigurărilor

4. să se producă în viitor
a asigurării
3. să aibă o extensie teritorială
2. suportabilitatea financiară
2. să aibă o anumită regularitate
1. interesul pentru asigurare
1. să fie sporadice
Condiții subiective
Condiții obiective
Elementele tehnice ale asigurărilor

Subiectul Suma Prima de


asigurării asigurată asigurare

Contractul
Riscul Durata de
de
asigurabil asigurare
asigurare

Paguba Despăgubirea
Beneficiarul Obiectul
sau
asigurării asigurării de asigurare
dauna

răspunderea primul risc


oroporțională

răspunderea
limitată sau
franchiza

Principiile valabile la
acordarea despăgubirii
Caracterele juridice ale contractului de asigurare

executare
personal aleatoriu
succesivă

de
concensual oneros adeziune

de bună
sinalagmatic unic credință

Tipurile de contracte de asigurare

suplimentar

special
Principiile de bază ale asigurărilor

universalitata integralitatea realitatea


asigurărilor asigurărilor asigurărilor

realizarea unei
mutualitatea efeciențe
asigurărilor economico-sociale
ridicate

Elementele condițiilor generale de asigurare


Obiectul asigurării
Locul de asigurare
Suma de asigurare
Modalitatea încheierii și termenele
Calcul și plata primei de asigurare
cazurile de asigurare și tipuri de riscuri
obligațiile părților

Elementele condițiilor speciale de asigurare


Modalitatea de întocmire a actelor de constatare a
pagubei. Determinarea mărimii pagubei și plata
despăgubirii de asigurare
Calculul și plata despăgubirii de asigurare de asigurare
bunurilor