Sunteți pe pagina 1din 7

IMSP SPITALUL RAIONAL HÎNCEŞTI

RAPORT
DESPRE ACTIVITATEA
SERVICULUI CARDIOLOGIC
PENTRU TRIMESTRU I ANUL 2017

Şef secţie cardiologie:


Gusco Svetlana, medic cardiolog,
categorie întâia

HÎNCEŞTI, 2017
2017 2016
Cazuri programate de CNAM 264 246
S-au tratat real bolnavi 378 315
Inclusiv spitalizat de urgenţă 371 302
Zile de spitalizare 3075 2850
Trataţi contra plată 12 7
Zile de spitalizare 42 32
Suma lei 13231 9737
Din ei: - nu s-au achitat - -
- zile de spitalizare - -
- suma lei - -

S-au tratat după categorii


Categoria persoanei asigurate Cod, categoria 2017 2016
Anagajaţi în muncă 01 65 52
Invalizi 04 54 45
Şomeri 07 2 2
Pensionari 08 243 198
S-au asigurat personal 15 10 18
Cotaş 26 4 -
Total 378 315

2017 2016
Numărul de paturi 35 35
Internaţi 334 315
Inclusiv: locuitori rurali 234 203
Transferaţi din alte secţii 32 25
Transferaţi în alte secţii 8 4
Externaţi 352 310
Au decedat 12 5
S-au tratat bolnavi asiguraţi 345 322
Zile de spitalizare, total 2784 2882
Inclusiv: bolnavi asiguraţi 2757 2850
Utilizarea patului 79,5 82,3
Durata medie de spitalizare 7,9 8,9
Inclusiv: la bolnavi asiguraţi 8 8,4
Rulajul patului 10,05 9
Letalitatea 3,4 1,5
Număr de bolnavi pe zi în secţie 32 30

Din numărul pacienţilor spitalizaţi după nazologii în %:


Anul 2017 Anul 2016
Nozologie Numarul % Numărul %
caz tratat caz tratat
Cardiopatie Hipertensivă 177 46,8% 128 39,7%
Fibrilaţia atrială 28 7,4% 19 5,9%
Cardiopatie Ischemică Angină 130 34,3% 101 31,3%
pectorală
Cardiomiopatie dilatativă 18 4,7% 10 3,1%
Valvulopatie reumatizmala 8 2,1% 14 4,3%
Cord Pulmonar cronic 14 3,7% 3 0,9%
Tahicardie paroxizmală 8 2,1% 7 2,1%
Infarct miocardic acut 4 1,05 3 0,9%
Viciu cardiac congenital 3 0,8% 1 0,3%
Ictus cerebral 1 0,2% - -
Cr gastric 1 0,2% - -
Fiecare al doilea pacient având în afară patologiei de bază suferea de o
maladie concomitentă care agrava starea bolnavului şi care ar fi:
 Pneumonii acute – 25 pacienţi
 BPCO – 19 de pacienţi
 Diabet zaharat – 64 de pacienţi
 Dislipidemiile – 75 pacienţi
 Insuficienţa renală – 20 de pacienţi
 Anemii – 52 de pacienţi
 Sechele AVC – 10 pacienţi
 Pleurezii – 7 pacienţi
 Infarct miocardic vechi – 21 de pacienţi
 Hepatita cronică – 14 de pacienţi
 Deliriu alcoolic – 2 pacienţi
Spitalizarea pacienţilor în secţia Cardiologie
efectuată pe trimestru I anul 2017, 2016:

Spitalizaţi de: 2017 2016

Pacienţi % Pacienţi %

Salvare 163 43,12% 101 31,3 %


Medicul de familie 97 25,6% 119 36,9 %
Secţia consultativă 78 20,6% 33 10,2 %
Fără îndreptare la 51 13,49% 45 13,9
cerere

Pacienţi spitalizaţi după vârstă:


Vârsta 2017 2016
pînă la 40 ani 8 2,1% 3 0,93%
40-50 ani 20 5,2% 9 2,7%
50-60 ani 93 24,6% 76 23,6%
60-70 ani 159 42,06% 133 41,3%
70-80 ani 88 23,2% 64 19,8%
Mai mare de 80 ani 22 5,8% 16 4,9%
Pe parcursul trimestru I anului 2017 au fost spitalizați pacienți din
următoarele localități a raionului:
Satul
Hîncești – 121 Drăguşenii noi – 7 Fundul Galbenei – 7 Sofia – 1
Sarata Galbenă – 20 Bujor – 12 Crasnoarmeisk – 13 Cioara – 5
Paşcani – 2 Cotul Morii – 2 Pervomaisk – 0 Mireşti – 4
Ciuciuleni – 19 Buțeni – 11 r-nul Leova – 2 Pogăneşti – 0
Boghiceni – 4 Mereșeni – 10 Obileni – 0 Dubovka - 0
Negrea – 3 Ivanovka – 3 Stolniceni – 0 Cărpineni – 7
Bozieni – 12 Logănești – 19 r-nul Cimişlia – 0 Corneşti – 1
Balceana – 0 Lăpușna – 18 Bălţi - 1 Sărăteni – 2
Caracui – 7 Oneşti – 10 Dancu – 1 Căţăleni – 3
Şipoteni – 1 Leuşeni – 7 Calmaţui – 0 Dahnovici – 2
Pereni – 2 Minjir – 5 Sarata Mereşeni – 0 Ruscka - 1
Nemțeni – 2 Voinescu – 5 Fârlădeni – 2 Tălăieşti – 1
Drăguşeni – 5 Săcăreni – 2 Bobeica – 1 Bratianovka – 1
Chetroşeni - 2

Decedaţi pentru I trimestru 2017


Decedaţi total 12
Barbaţi 8
Femei 4
Internat urgent 12
Planificat 0
Primar 11
Repetat 1
Ore de la debutul bolii
 0-6 1
 7-12 -
 13-24 -
 > 24 11
Vârsta aptă de muncă 1
Pensionari 9
Invalizi 2
Ore de deces la momentul internării
 0-6 4
 7-12 -
 13-24 3
 25-48 -
 49-72
 > 72 ore 5
S-a efectuat necropsia 11
Ponderea necropsiilor în total % 91,7%
Letalitatea în staţionar 3,5
Decedaţi după nozologii:
Luna
 Infarct miocardic – 3 ianuarie februarie Martie
1 2 -
 Cardimiopatie dilatativă – 6 2 2 2
 Tromboembolia arterei - 1 1
pulmonare – 2
 Ictus cerebral – 1 - - 1
Total: 12 decedaţi.

Infarct miocardic
 În luna ianuarie, pacientul “x” anul naşterii 1941 din Hânceşti internat prin
serviciu AMU peste 24 de ore de la debut cu diagnoza Infarct miocardic acut,
decedat peste 6 ore de la internare.
 În luna februarie, pacientul “x” anul naşterii 1954 din Fundul Galbenei,
internat prin serviciu AMU, peste 24 de ore de la debut, decedat peste 2 ore
jumătate de la internare. Pacientul “Y” anul naşterii 1954 din Hânceşti, internat
prin servicui AMU, peste 24 de ore de la debut, decedat peste o zi.
Tromboembolia arterei pulmonare
 Pacienţii cu Tromboembolia arterei pulmonare internaţi în stare agonală ,
timpul decesului după internare în ambele cazuri fiind peste 40 minute.
Concluzii
 Serviciul de asistenţă medicală cardiologică a raionului Hânceşti, la
nivel de staţionar, este prezentat la nivel cuvenit. Acest lucru este prezentat de
indicii de bază ai activităţii servicului cardiologic. Calificarea personalului medical
se reflectă în fişele de observaţie clinică.
 Actualmente, în activitatea zilnică se implementează activ ultimele
recomandări ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova formulate în
protocoale Clinice Naţionale și Programul Național de prevenire și control al
bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020. Specialiştii cardiologi participă
activ la diverse conferinţe republicane și congrese internaționale consacrate
maladiilor cardiovasculare, la fel îşi perfecţionează continuu cunoştinţele în
domeniu. Odată cu implementarea Asigurărilor Obligatorii de asistenţă medicală s-
a mărit accesibilitatea pacienţilor cu maladii cardiovasculare la asistenţa
specializată în condiţii de staţionar. S-au îmbunătăţit indicii de calitate la tratament
staţionar al bolnavilor cardiovasculari.
 La etapa actuală este necesar urgent de a restabili continuitatea în
tratamentul pacienţilor cardiovasculari între medicul de familie şi medicul
specialist cardiolog. Evidenţa dispanserică în multe cazuri se duce superficial. Nu
se efectuează examinarea activă a bolnavilor cardiaci cu tratamentul de susţinere,
ce duce la spitalizări repetate a bolnavilor. Este necesară spitalizarea largă în
staţionare a pacienţilor de toate vârstele, mai ales vârstă aptă de muncă, spitalizarea
maximă a pacienţilor din grupa dispanserică. Pentru acordarea serviciilor calitative
în secţia de cardiologie este necesar urgent de a îmbunătăţi serviciile hoteliere:
 reparația capitală – urgentă;
 înzestrarea cu aparataj medical modern;- înzestrarea cu tehnologii
nformaţionale;
 de a amenaja salon de terapie intensivă pentru pacienţi gravi;
 micşorarea numărului de pacienţi în saloane;
 amenajarea cu mobilier nou
 perfecționarea urgentă a medicilor profil terapeutic în domeniul
electrocardiografiei.