Sunteți pe pagina 1din 2

Angajatorii cu peste 50 de salariati care

nu angajeaza persoane cu handicap vor


plati dublu la bugetul de stat din
septembrie 2017
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, a fost modificata recent
de OUG nr.60/2017, publicata in Monitorul Oficial nr.648 din 7 august 2017.
Potrivit noilor prevederi ale art.78 din Legea nr.448/2017, care se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2017, persoanele
cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de
incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Iar autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de
a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Daca autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private nu angajeaza persoane cu handicap in
conditiile prevazute mai sus, incepand cu data de 1 septembrie 2017 vor plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane
cu handicap.

Astfel, pe langa faptul ca se dubleaza suma pe care anagajtorii o vor plati lunar catre bugetul de stat (pana la 1 septembrie
2017 aceasta suma reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu
au angajat persoane cu handicap), incepand cu data de 1 septembrie 2017 se elimina si posibilitatea ca angajatorii sa
achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate
autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

Alin.(4^1) de la art.78 care prevede unitatile protejate de la care angajatorii pot achizitiona astfel de produse sau servicii se
abroga incepand cu data de 1 septembrie 2017.

Iar in scopul stimularii angajarii persoanelor cu handicap, in conditiile prevazute mai sus, se introduce o noua prevedere care
priveste doar autoritatile si institutiile publice si persoanele juridice publice, cu exceptia institutiilor publice de aparare
nationala, ordine publica si siguranta nationala, care incepand cu data de 1 septembrie vor avea obligatia organizarii unor
concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura
nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre
institutia publica. Aceasta obligatie nu revine si persoanelor juridice private.

Reamintim ca potrivit prevederilor art.77 alin.(2) din Legea nr.448/200, numai in contextul incadrarii in munca, prin
persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.

Important! Nerespectarea dispozitiilor art.78 din Legea nr.448/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 15.000 lei la 20.000 lei. Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor de mai sus, precum si constatarea
contraventiilor si aplicarea amenzii contraventionale se fac de catre personalul Inspectiei Muncii (art.78 alin.(5), art.100
alin.(1) lit.c) si alin.(3) din Legea nr.448/2006).

Prin urmare, potrivit modificarilor si completarilor aduse art.78 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 septembrie
2017 angajatorii care au cel putin 50 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap in proportie de cel putin 4%
din numarul total de angajati. Daca nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prezentate mai sus vor plati lunar catre
bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de
munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

S-ar putea să vă placă și