Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET SOCIETATE

Nr......../.......................

INFORMARE

Avand in vedere Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 96/2018 - privind


prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care
prevede introducerea salariului minim diferențiat - pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă:
Avand in vedere intentiile viitoare cu privire la majorarea salariului minim:
- 2080 lei lunar incepand cu data de 1 decembrie 2018 – pentru studii medii si fara vechime în muncă
-2350 lei lunar - incepand cu data de 1 decembrie 2018 - pentru personalul cu vechime în muncă si cu
nivel de studii superioare

In vederea stabilirii vechimii in munca pe care o aveti la data actuala, va informam prin
prezenta ca este necesar sa ne puneti la dispozitie in termen de …………… zile, urmatoarele
documente:

-copie a carnetului de munca pentru perioadele de pana la date de 31.12.2010


-adeverinta de vechime/extras revisal pentru perioadele ulterioare datei de 01.01.2011

Facem urmatoarele precizari:

-pana la 31 decembrie 2010 vechimea in munca era probata cu ajutorul unei carti de munca
-din 01.01.2011 vechimea in munca este probata cu adeverintele de vechime/extrase REVISAL

Aceste documente pot fi eliberate de fostii ANGAJATORI sau I.T.M.-ul in raza caruia isi avea sediul
angajatorul in situatia in care acesta si a incetat activitatea.

-salariatii care au in unitatea noastra minim 15 ani vechime, nu trebuie sa aduca documente doveditoare
-salariatii care sunt in pensie limita de varsta trebuie sa aduca doar decizia de pensionare (valabil pentru
cei care nu au prezentat-o pana la momentul actual)

Administrator/Director General,
.......................

Tabel salariati
Nr. crt Nume si prenume Data luarii la cunostina Semnatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S-ar putea să vă placă și