Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS

BAZELE CONTABILITATII
APLICATII

FINANTE – BANCI AN I. ZI

1
APLICATIA NR. 1
BILANTUL. VARIATIA POSTURILOR BILANTIERE. PATRIMONIUL BRUT SI
PATRIMONIUL NET.

I. Sa se intocmeasca bilantul initial al unei societati comerciale pe baza urmatoarelor date:


 cheltuieli de constituire 500 lei
 amortizarea cheltuielilor de constituire 100 lei
 capital social 2000 lei
 credite bancare pe termen scurt 10 000 lei
 constructii 60 000 lei
 amortizarea constructiilor 25 000 lei
 mijloace de transport 20 000 lei
 amortizarea mijloacelor de transport 5000 lei
 ajustari pentru deprecierea mijloacelor de transport 1000 lei
 impozit pe salarii 1 500 lei
 TVA de plata 800 lei
 impozit pe cladiri si terenuri 700 lei
 profit reportat 2 500 lei
 prime de emisiune 1 800
 rezerve legale 400 lei
 rezerve statutare 300 lei
 stocuri de materii prime 2 500 lei
 stocuri de materiale consumabile 1 000 lei
 stocuri de produse finite 3 000 lei
 productia in curs de executie 1 000 lei
 stocuri de marfuri 500 lei
 ajustari pentru deprecierea stocurilor de marfuri 100 lei
 furnizori de imobilizari 15 000 lei
 credite bancare pe termen lung 17 000 lei
 provizioane pentru garantii acordate clientilor 1 500 lei
 programe informatice 250 lei
 amortizarea programelor informatice 50 lei
 conturi la banci in lei 10 000 lei
 casa in lei 1 500 lei
 titluri de plasament ( actiuni ) 500 lei
 furnizori 17 000 lei
 clienti 1 500 lei
 efecte de primit 500 lei
 efecte de platit 1 000 lei.

2
BILANT :

ELEMENTE SUME

I. ACTIVE IMOBILIZATE 49 600


1.Imobilizari necorporale 600
-cheltuieli de constituire 400
-programe informatice 200

2. Imobilizari corporale 49 000


- constructii 35 000
- mijloace de transport 14 000

3. Imobilizari finanaciare -

II. ACTIVE CIRCULANTE 21 900


1. Stocuri 7 900
- materii prime 2 500
- materiale consumabile 1 000
- produse finite 3 000
- stocuri de marfuri 400
- productia in curs de executie 1 000
2. Creante 2 000
-clienti 1 500
- efecte de primit 500
3. Investitii pe termen scurt 500
- actiuni 500
4. Disponibilitati banesti 11 500
- casa in lei 1 500
- conturi in banci 10 000

III. CHELTUIELI IN AVANS -

IV. DATORII DE PANA LA 1 AN 46 000


- credite bancare pe termen scurt 10 000
3
- furnizori 17 000
- furnizori de imobilizari 15 000
- efecte de platit 1 000
- impozit pe salar 1 500
- TVA de plata 800
- impozit pe cladiri si terenuri 700

V. ACTIVE CIRCULANTE NETE / 21 900 – 46 000 = - 24 100


DATORII CURENTE NETE

VI. TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE 71 500 – 46 000 = 25 500

VII. DATORII PE O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 17 000


- credite bancare pe termen lung 17 000

VIII. PROVIZIOANE 1 500


- provizioane pt. garantii acordate clientilor 1 500

IX. VENITURI IN AVANS -

X. CAPITAL SI REZERVE 7 000


- capital social 2 000
- profit reportat 2 500
- prime de emisiune 1 800
- rezerve legale 400
- rezerve statuare 300

TOTAL ACTIV 49 600 + 21 900 + 0 = 71 500


TOTAL PASIV 46 000 + 17 000 + 1500 + 7 000 = 71 500

II. Calculati pe baza bilantului intocmit la punctul anterior patrimoniul brut si patrimoniul net.

PATRIMONIUL BRUT 71 500

DATORII 63 000
- impozit pe salar 1 500
- TVA de plata 800
- impozit pe cladiri-teren 700
- furnizori de imobilizari 15 000
- credite bancare pe termen lung 17 000
- furnizori 17 000
- efecte de plata 1 000
4
- credite bancare pe termen scurt 10 000

PATRIMONIUL NET = PATRIMONIUL BRUT – DATORII


= 71 500 – 63 000
= 8 500

III. In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economico- financiare:

1.se achita din contul bancar o rata la creditul pe termen lung in suma de 4 000 lei;

conturi la banci A(-)


credite pe termen lung P (-)
A–X=P–X
A – X = Cp + ( D – X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 67 500 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

2. se incaseaza prin contul bancar creanta fata de un client in suma de 1 200 lei ;

conturi curente la banci A ( + )


clienti A(-)
A–X+X=P
A – X + X = Cp + D
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 67 500 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

3. se chita in numerar prin caseria entitatii obligatia fata de un furnizor in suma de 1 000 lei ;

casa in lei A (- )
furnizori P ( -)
A–X=P–X
A – X = Cp + ( D – X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 66 500 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

4. se deconteaza din contul bancar un cec emis anterior in suma de 500 lei ;

conturi bancare A(-)


efecte de platit P(-)
A–X=P–X
A – X = Cp + ( D – X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 66 000 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

5. se achita din contul bancar un furnizor de imobilizari in suma de 2 000 lei ;

conturi bancare A(-)


furnizori P(-)
A–X=P–X

5
A – X = Cp + ( D – X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 64 000 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

6. se majoreaza capitalul social prin incorporarea rezervelor statutare in suma de 2 000 lei
capital subscris varsat P ( + )
rezerve statutare P(-)
A=P+X–X
A = ( Cp + X – X ) + D
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 64 000 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

7.se achzitioneaza si se receptioneaza de la furnizori materiale de natura obiectelor de inventar in


valoare de 1 000 lei ;

furnizori P(+)
obiecte de inventar A ( + )
A+X=P+X
A + X = Cp + ( D + X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 65 000 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

8. se emite un bilet la ordin in suma de 5 000 lei pentru achitarea obligatiei fata de un furnizor de
imobilizari ;

efecte de platit P(+)


furnizori de imobilizari P ( - )
A=P+X–X
A = Cp + ( D + X – X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 65 000 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

9. se acorda unui salariat un avans de trezorerie pentru efectuarea unei delegatii in suma de 100 lei ;

casa in lei A(-)


avansuri de trezorerie A ( + )
A+X–X=P
A + X – X = Cp + D
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 65 000 LEI ;
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

10. se achizitioneaza si receptioneaza de la furnizori un utilaj in valoare de 5000 lei ;

echipamente tehnologice A ( + )
furnizori de imobilizari P(+)
A+X=P+X
A + X = Cp + ( D + X )
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 70 000 LEI ;

6
PATRIMONIU NET = 8 500 LEI.

APLICATIA NR. 2

1.Sa se intocmeasca bilantul unei societati comerciale stiind ca totalul activului este de
80 000 lei, activele imobilizate reprezinta 70℅ din valoarea pasivelor , iar activul net reprezinta 40% din
valoare pasivului.
ACTIV:
- active imobilizate 56 000
- active circulante 24 000
PASIV :
- capital propriu 32 000
- datorii 48 000
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = 80 000 LEI

2. Sa se intocmeasca bilantul unei societati comerciale stiind ca totalul pasivului este de


100 000 lei , datoriile reprezinta 40% din activele entitatii , iar activele circulante reprezinta 70% din
pasive .
ACTIV :
- active imobilizate 30 000
- active circulante 70 000
PASIV :
- capital propriu 60 000
- datorii 40 000
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = 100 000 LEI

3. Sa se intocmeasca bilantul unei societati comerciale stiind ca totalul pasivului este de


90 000 lei , capitalurile proprii sunt 30% din valoarea activelor , iar activele circulante reprezinta 55 % din
valoarea pasivelor.
ACTIV :
- active imobilizate 40 500
- actibve circulante 49 500
PASIV :
- capital propriu 27 000
- datorii 63 000
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = 90 000 LEI

APLICATIA NR. 3
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

I.Venituri din exploatare :


- venituri din vanzarea produselor finite 23 000

7
- venituri din vanzarea semifabricatelor 7 000
- venituri din vanzarea marfurilor 8 000
- venituri din chirii 2 000
- venituri din prestari servicii 3 000
a) cifra de afaceri 43 000
b) productia vanduta 43 000 – 8 000 = 35 000
- variatia stocurilor sold creditor 2 000
- venituri din prod. de imobilizari corporale 2 000
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 47 000
II. Cheltuieli din exploatare :
- chetuieli cu materii prime 10 000
- cheltuieli cu energia si apa 1 000
- cheltuieli cu marfurile 5 000
- cheltuieli cu telefoanele 1 000
- cheltuieli cu amenzi 500
- cheltuieli cu salariile 3 000
- cheltuieli cu donatii 800
- cheltuieli cu asigurari si prot. sociala 937, 5
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 1 000
1. Rezultat din exploatare :
PROFIT = 23 762,5

III. Venituri finanaciare 1 200


- venituri din diferente de curs valutar 1 200

IV. Cheltuieli financiare 4 500


- cheltuieli cu dobanzile 3 000
- cheltuieli din diferente de curs valutar 1 500
2. Rezultat financiar :
PIERDERE = 3 300
3. Rezultat curent :
PROFIT = 23 762,5 – 3 300 = 20 462,5

V. Venituri extraordinare -
VI. Cheltuieli extraordinare :
- ch. cu materii distruse de inundatii 500
4. Rezultat extraordinar :
PIERDERE = 500

VII. Venituri totale 48 200


VIII. Chetuieli totale 28 237,5
5. Rezultat brut :
PROFIT = 19 962,5

IX. Cheltuieli cu impozitul / profit 3 194


6. Rezultat net :
PROFIT = 16 768,5

8
APLICATIA NR. 4
EVALUAREA SI CALCULATIA

1.Sa se calculeze pretul de productie si pretul de livrare cu TVA a unui bun stiind ca costul sau de
productie este 100 lei , marja de profit 40% , TVA 19% .

cost de productie = 100


marja de profit = 40% ×100 = 40
pret de productie = 140
TVA = 140 ×19% = 26,6
pret de livrare = 140 + 26,6 = 166,6

2. Sa se calculeze pretul cu ridicata si pretul de livrare cu TVA pentru bunul de la punctul precedent stiind
ca cota de adaos comercial practicata de entitatea en gros estye de 30%,
TVA 19%.

cost de achizitie = 140


adaos comercial = 30% ×140 = 42
pret cu ridicata = 140 + 42 = 182
TVA = 19%× 182 = 34,58
pretul de livrare = 216,58

3. Sa se calculeze pretul cu amanuntul pentru bunul de la punctul precedent stiind ca cota de adaos
comercial practicata de unitatea en- detail este de 20% , TVA 19%.

cost de achizitie = 182


adaos comercial = 20% × 182 = 36,4
TVA = 19%× ( 182 + 36,4 ) = 41,50
Pret cu amanuntul 182 + 36,4 + 41,50 = 259,9

4. Sa se calculeze pretul de vanzare al unui bun din import stiind ca pretul extern de import este de 500
dolari , curs valutar 4 lei / dolar , taxe vamale 20% , comision vamal 0, 5% , accize 30% , marja
importatorului 40% , TVA 19% .

pret extern = 500 USD


1 USD = 4 LEI
pret de import in lei 4 × 500 = 2000 lei
taxe vamale = 20%× 2000 = 400
comision vamal 0,5 % × 2000 = 10
accize = 30% ( 2000 + 400 + 10 ) =723
cost de achizitie = 2410 + 723 + = 3133
marja de profit a importatorului 40% × 3133 = 1253 , 2
TVA = 19% ( 3133 + 1253,2 ) = 833,38
pretul de vanzare = 4386,2 + 833,38 = 5219,58

9
5. Sa se calculeze costul de achizitie al unui bun stiind ca pretul de cumparare este 10 lei , cheltuieli de
transport-aprovizionare 2 lei , TVA 19%.

Varianta A : unitatea este platitoare de TVA


pret de cumparare = 10
cheltuieli de transport-aprov. =2
cost de achizitie = 10+2 =12
Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA
pret de cumparare = 10
cheltuieli de transport-aprov. =2
TVA = 19%× 12 = 2,28
cost de achizitie = 12 = 2,28 = 14,28

6. Sa se calculeze costul de achizitie al unui mijloc fix stiind ca pretul lui de cumparare este de 2000lei ,
cheltuieli de transport – aprovizionare 100 lei , cheltuieli cu montajul si probele tehnologice 400lei , TVA
19 %.

Varianta A : unitatea este platitoare de TVA


pret de cumparare = 2000
chelt. cu transport -aprov. = 100
chelt. cu montaj,probe teh. =400
cost de achizitie = 2 500
Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA
TVA = 19% × 2500 = 475
cost de achizitie = 2 500 + 475 = 2 975

7. Sa se calculeze costul de achizitie a unui bun din import stiind ca pretul de cumparare este de 200
USD , curs valutar 3,1lei/USD , taxe vamale 15% , comision vamal 0,5% , accize 40% , TVA 19%.

Varianta A : unitatea este platitoare de TVA


pret de cumparare = 200 USD
200 × 3,1 = 620
taxe vamale 15% × 620 = 93
comision vamal 0,5% × 620 = 3,1
accize 40% ( 620 + 93 + 3,1 )= 286,44
cost de achizitie =620 +93 +3,1 +286,44 = 1002,54
Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA
TVA = 19% × 1002,54 = 190, 48
Cost de achizitie = 1002, 54 + 190,48 = 1193,02

8. Sa se calculeze costul de productie complet a doua produse fabricate in sectia principala de productie a
unei societati comerciale cunoscand urmatoarele date :
a) CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE DIRECTE
produs A 2 000 lei
produs B 1 500 lei
CHELTUIELI DE PERSONAL DIRECTE
produs A 600 lei
produs B 450 lei

10
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
produs A 100 lei
produs B 50 lei
b) CHELTUIELI INDIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE DE SECTIE 1 000 LEI
CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE 800 LEI
CHELTUIELI DE DESFACERE 300 LEI
Din produsul A se fabrica 800 bucati , iar din produsul B 900 bucati.
Nr.crt indicator Mod de calcul Produs A Produs B
1 Ch. cu mat.prime si materiale 2 000 1 500
2 Ch. cu personalul 600 450
3 Alte ch. directe 100 50
4 Total ch. directe 1+2+3 2 700 2 000
5 Ch. indirecte sectie 572 428
6 Cost de sectie 4+5 3 272 2 428
7 Ch. gen. De administratie 458 342
8 Cost de uzina 6+7 3 730 2 770
9 Cost de desfacere 172 128
10 Cost complet ( comercial ) 8+9 3 902 2 898
11 Cantitate fabricata ( buc. ) 800 900
12 Cost complet unitar( lei/buc ) 10 / 11 4,.88 3, 22

9. Sa se calculeze costul de productie partial si rezultatul pentru un produs fabricat in sectia principala de
productie a unei societati comerciale cunoscand urmatoarele date :
a) CHELTUIELI DIRECTE (SAU VARIABILE )
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE
Produsul A 2 000 lei
CHELTUIELI DE PERSONAL
Produsul A 600 lei
ALTE CHELTUIELI
Produsul A 100 lei
b) CHELTUIELI INDIRECTE (SAU FIXE )
SALARIILE CONDUCERII 1 000 lei
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 800 lei
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 300 lei
Din produsul A se fabrica si se vand 800 bucati , pret de vanzare 10 lei / buc.
Cheltuieli directe 2 000 +600 + 100 = 2 700
Cheltuieli indirecte 1 000 + 800 + 300 = 2 100
Total cheltuieli = 4 800
Cost de productie partial 2 700 / 800 buc = 3,375
Total venit 800 buc × 10 = 8000 lei
Marja de profit 8000 – 2 700 = 5 300
Profit = venit – cheltuieli = 8000 – 4 800 = 3 200

10. Calculati valoarea TVA stiind ca valoarea incasarilor din vanzarea marfurilor printr-un magazin este
de 1 000 lei.

11
Ki 19 / 119 × 100 = 15 ,966%
TVA = 15, 966% × 1000 = 159 , 66

11.Calculati valoarea TVA de plata / de recuperat stiind ca valoarea TVA colectata este de 1 200 lei , iar
valoarea TVA deductibila este de 800 lei.

TVA de plata = 1 200 – 800 = 400 lei

12. Calculati valoarea TVA de plata / de recuperat stiind ca valoarea TVA colectata este de 600 lei , iar
valoarea TVA deductibila este de 800 lei.

TVA de recuperat = 800 – 600 = 200 lei

13. Sa se calculeze valoarea iesirilor de stocuri din cursul lunii si valoarea stocului final pentru
materialul X pe baza datelor din luna ianuarie 2005 prin metodele F.I.F.O. , L.I.F.O. , cost mediu
ponderat global si cost mediu ponderat dupa ficare receptie ( intrare):
01.01.05 stoc initial 1000kg 0,15 lei/kg
07.01.05 intrare 3000kg 0,11 lei/kg
15.01.05 iesire 2000kg ?
22.01.05 intrare 4000kg 0,12 lei/kg
26.01.05 iesire 3000kg ?
28.01.05 intare 2000kg 0,14 lei/kg
30.01.05 iesire 3000kg ?
31.01.05 stoc final 2000kg ?

F.I.F.O.
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 260 lei
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 340 lei
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 360 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 280 lei
L.I.F.O.
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 220 lei
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 360 lei
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 400 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 260 lei

COST MEDIU PONDERAT GLOBAL


CMPG = 0,124 lei/kg
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 248 lei
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 372 lei
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 372 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 248 lei

COST MEDIU PONDERAT DUPA FIECARE INTRARE :


CMP1 = 0,12 lei /kg
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 240 lei
CMP2 = 0,12 lei /kg
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 360 lei
CMP3 = 0,128 lei /kg

12
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 348 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 256 lei

APLICATIA NR.5
CONTUL

Sa se calculeze rulajul , total sume si soldul final pentru urmatoarele conturi si sa se interpreteze datele
din conturile respective :

DEBIT 5311 CASA IN LEI CREDIT


SOLD I 1 000
09.01. 2 500 10.01 3 000
14.01. 3 000 15.01. 2 000
28.01. 6 000 29.01 6 000
__________________________________________________________________
RULAJ DEBITOR 11 500 RULAJ CREDITOR 11 000
TOTAL SUME DEBITOARE 12 500 TOTAL SUME CREDITOARE 11 000
SOLD 1 500

DEBIT 401 FURNIZORI CREDIT


SOLD I 5000
11.01. 2 500 10.01 6 000
17.01. 3 000 15.01. 4 000
31.01. 6 000 29.01 5 000
__________________________________________________________________
RULAJ DEBITOR 11 500 RULAJ CREDITOR 15 000
TOTAL SUME DEBITOARE 11 500 TOTAL SUME CREDITOARE 20 000
SOLD 8 500

DEBIT 4111 CLIENTI CREDIT


SOLD I 6 000
15.01. 3 500 10.01 5 000
25.01. 3 000 27.01. 4 000
31.01 3 500
__________________________________________________________________
RULAJ DEBITOR 6 500 RULAJ CREDITOR 12 500

13
TOTAL SUME DEBITOARE 12 500 TOTAL SUME CREDITOARE 12 500
SOLD 0 SOLD

APLICATIA NR. 6
CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1) Subscrierea capitalului social :


1011 P(+) C 456 = 1011 2000
456 A(+) D
Varsarea sumei in transe :
5121 A (+) D 5121 = 456 5000
456 A (- )C
Transferarea capitalului subscris varsat :
1011 P (- ) D 1011 = 1012 5000
1012 P ( + ) C
Varsarea transei a doua :
456 A ( - ) C % 456 15 000
2131 A (+) D 2131 3 000
2133 A (+) D 2133 8 000
263 A (+) D 263 4 000
Transferarea capitalului subscris nevarsat la capitalul subscris varsat :
1011 P (-) D 1011 = 1012 15 000
1012 P (+) C
2) Depunerea in contul bancar a aportului in bani:
5121 A (+) D 5121 = 1012 1 000
1012 P (+) C
3) Diminuarea capitalului social :
1012 P (-) D 1012 = 456 300
456 P (+) C
Achitarea in numerar a contravalorii partilor sociale :
456 P(-) D 456=5311 300
5311 A (-) C
4) VARIANTA A
Rascumparaea propiilor actiuni :
1091 A (+) D 1091 = 5311 3 000
5311 A (-) C
Anularea actiunilor rascumparate si diminuarea capitalului social :
1091 A (-) C % 1091 3 000
1012 P (-) D 1012 2 500
668 A (+) D 668 500

VARIANTA B
Rascumparaea propriilor actiuni :
1091 A(+) D 1091 = 5311 2400
5311 A (-) C
Anularea actiunilor rascumparate si diminuarea capitalului social :
1012 P (-) D 1012 % 2500
1091 A (-) C 1091 2400
14
768 P (+) C 768 100

VARIANTA C
Rascumpararea propriilor actiuni :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1091 5311 2500 2500

Anularea actiunilor rascumparate si diminuarea capitalului social :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1012 1091 2500 2500

5)Majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1041 1012 10000 10000

6)Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor statutare :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1063 1012 5000 5000

7) Constituirea rezervelor legale :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1061 1000 1000

8) Utilizarea rezervelor legale pentru acoperirea pierderii reportate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1061 1171 1000 1000

9) Diminuarea capitalului social cu valoarea pierderii reportate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1012 1171 700 700

10) Majorarea capitalului social prin repartizarea profitului exercitiului curent :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1012 2000 2000

11) Constituirea rezervelor statutare :

15
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1063 500 500
12) Constituirea altor rezerve :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1068 800 800

APLICATIA NR. 7
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

1) Achitarea cheltuielilor de constituire :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
201 5311 1200 1200

Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6811 2801 20 20

Scaderea din activ a cheltuielilor de constituire complet amortizate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2801 201 1200 1200
2 ) Obtinerea programului informatic :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
208 721 360 360

Amortizarea lunara a programului informatic :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6811 2808 10 10

Scaderea din activ a programului informatic complet amortizat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2808 208 360 360

3)Achizitia programului informatic :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
16
% 404 2142
208 1800
4426 342
Plata obligatiei fata de furnizorul programului informatic :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
404 5121 2142 2142

Amortizarea lunara a programului informatic :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6811 2808 30 30

Scaderea din activ a programului informatic :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 208 1800
2808 1440
6583 360

4) Achizitia terenului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 404 11900
2111 10000
4426 1900

Achitarea obligatiei fata de furnizor:


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
404 5121 11900 11900

Vanzarea terenului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
461 % 17850
7583 15000
4427 2850

Scaderea din activ a terenului vandut :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6583 2111 10000 10000

Incasarea creantei fata de debitor :

17
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 461 17850 17850
5) Realizarea amenajarii de terenuri :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2112 722 12000 12000

Amortizarea lunara a terenului :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6811 2811 100 100

Scaderea din activ a amenajarii de terenuri complet amortizate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2811 2112 12000 12000

6) Achizitia mijlocului de transport :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 404 28560
2133 24000
4426 4560

Amortizarea lunara a mijlocului de transport :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6811 2813 400 400

Achitarea obligatiei fata de furnizorul mijlocului de transport :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
404 5121 28560 28560

Vanzarea mijlocului de transport :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
461 % 14280
7583 12000
4427 2280

Scaderea din activ a mijlocului de transport partial amortizat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare

18
% 2133 24000
2813 14400
6583 9600
Incasarea creantei fata de debitor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 461 14280 14280

8) Inregistrarea aparatului de masura si control constatat plus la iventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2132 134 1500 1500

9) Inregistrarea utilajului primit prin donatie :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2131 133 2500 2500

10) Scaderea din activ a mijlocului de transport donat partial amortizat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 2133 10000
2813 8000
6582 2000

11) Scaderea din activ a utilajului distrus de inundatii partial amortizat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 2131 8000
2813 5000
671 3000

APLICATIA NR.8
CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

1) Achizitia materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 2380
301 2000
19
4426 380

Achitarea obligatiei fata de furnizor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5121 2380 2380

2) Consumul materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 800 800

3) Inregistrarea materiilor prime constatate plus la inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 -200 -200

4) Inregistrarea materiilor prime constatate minus la inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 30 30

5) Inregistrarea materiilor prime donate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6582 301 80 80

6) Inregistrarea materiilor prime primite prin donatie :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
301 7582 100 100
7) Inregistrarea materiilor prime distruse in incendiu :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
671 301 150 150
8)VARIANTA A
a) Achizitionarea materiilor prime :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 9520
301 10000
308 -2000
4426 1520
b)Achitarea obligatiei fata de furnizorul materiilor prime :

20
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5121 9520 9520

c)Consumiul materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 7000 7000

d)Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente materiilor prime iesite din gestiune in cursul
lunii :
K 308 = -0,2 : DPE = -1400
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 308 -1400 -1400
VARIANTA B
a) Achizitia materiilor prime :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 13090
301 10000
308 1000
4426 2090
b) Achitarea obligatiei fata de furnizorul materiilor prime :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5121 13090 13090

c)Consumul materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 7000 7000

9)Achizitia materialelor de natura obilectelor de inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 1190
303 10000
4426 190
Darea in folosinta a obiectelor de inventar :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
603 303 1000 1000
8035 1000
Achitarea obligatiei fata de furnizorul materialelor de natura obiectelor de inventar :

21
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5311 1190 1190

Scaderea din evidenta a obiectelor de inventar:


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8035 1000

10) Stornarea productiei in curs de executie din luna precedenta :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 331 1800 1800

Inregistrarea productiei in curs de executie din luna curenta :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
331 711 2000 2000

Predarea la magazie a produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
345 711 3000 3000

Vanzarea produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 4760
701 4000
4427 760

Incasarea creantei fata de client :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 4111 4760 4760

Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 2500 2500

13) VARIANTA A
Predarea la magazie a produselor finite :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare

22
345 711 5000 5000

Inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor obtinute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
348 711 -1000 -1000

Vanzarea produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 5355
701 4500
4427 855

Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 3000 3000

Incasarea creantei fata de client :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 4111 5355 5355

Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite iesite din gestiune in cursul
lunii :
K348 = - 0,2 ; DPE = -600
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 348 -600 -600
VARIANTA B
Predarea la magazie a produselor finite :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
345 711 5000 5000

Inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor obtinute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
348 711 500 500

Vanzarea produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare

23
4111 % 5355
701 4500
4427 855

Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 3000 3000

Incasarea creantei fata de client :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 4111 5355 5355

Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite iesite din gestiune in cursul
lunii :
K348 = 0,1 ; DPE = 300
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 348 300 300

14)Inregistrarea produselor finite constatate plus la inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
345 711 250 250

15) Inregistrarea produselor finite constatate minus la inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 85 85

16) Inregistrarea produselor finite donate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6582 345 500 500

17) Inregistrarea produselor finite distruse de inundatii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
671 345 100 100

18) Achizitia marfurilor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 1190

24
371 1000
4426 190

Achitarea obligatiei fata de furnizorul marfurilor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5311 1190 1190
Vanzarea marfurilor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 1547
707 1300
4427 247

Incasarea creantei fata de client :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5311 4111 1547 1547

Scaderea din gestiune a marfurilor vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 1000 1000

19) Achizitionarea marfurilor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 595
371 500
4426 95

Inregistrarea adaosului comercial si TVA neexigibila aferenta marfurilor achizitionate


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
371 % 214
378 100
4428 114
Achitarea obligatiei fata de furnizorul marfurilor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5311 595 595

Vanzarea marfurilor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare

25
5311 % 400
707 336,14
4427 63,86

20) Trecerea produselor finite la marfuri :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
371 345 800 800

21) Inregistrarea marfurilor constatate plus la inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 -70 -70

22) Inregistrarea marfurilor constatate minus la inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 15 15

23) Inregistrarea marfurilor donate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
6582 371 50 50

24) Inregistrarea marfurilor primite prin donatie :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
371 7582 60 60

25) Inregistrarea marfurilor distruse prin inundatii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
671 371 10 10

26) Trecerea pe cheltuieli a valori stocului initial :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 1500 1500

Achizitia materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 5950
601 5000
4426 950

26
Inregistrarea stocului final :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 -1000 -1000

27) Trecerea pe cheltuieli a valorii stocului initial :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 1000 1000

Achizitia marfurilor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 5950
607 5000
4426 950

Inregistrarea valorii stocului final :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 -1500 -1500

28) Stornarea valorii stocului initial :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 2500 2500

Inregistrarea valorii stocului final :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
345 711 2200 2200

APLICATIA NR. 9
CONTABILITATEA TERTILOR

1) Achizitia materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 7140
27
301 6000
4426 1140

Achitarea prin caseria unitatii a unei parti din obligatia fata de furnizor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5311 1140 1140

Achitarea cu ordin de plata a unei parti din obligatia fata de furnizor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5121 4000 4000

Emiterea cecului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 403 2000 2000

Decontarea cecului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
403 5121 2000 2000

2)Achizitia utilajului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 404 11900
2131 10000
4426 1900

Achitarea prin caseria unitatii a unei parti din obligatia fata de furnizor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
404 5311 2000 2000

Achitarea cu ordin de plata a unei parti din obligatia fata de furnizor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
403 5121 7000 7000

Emiterea biletului la ordin :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
404 405 2900 2900

28
Decontarea biletului la ordin :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
405 5121 2900 2900

3)Vanzarea produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 9520
701 8000
4427 1520

Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 6000 6000

Incasarea unei parti din creanta fata de clienti cu ordin de plata :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 4111 4500 4500

Acceptarea cecului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
413 4111 3500 3500

Depunerea cecului in banca pentru incasare :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5112 413 3500 3500

Incasarea cecului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 5112 3500 3500

2) Vanzarea produselor finite la export :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 701 3200 3200
Descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute la export :

29
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 2700 2700

Incasarea prin banca a 600 USD din creanta fata de clientul extern :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5124 % 1980
4111 1920
765 60

Incasarea prin banca a 400 USD din creanta fata de clientul extern :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 4111 1280
5124 1080
665 200

3) Achizitia materiilor prime din import :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
301 401 4000 4000

Inregistrarea taxelor vamale :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
301 446 400 400

Inregistrarea comisionului vamal :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
301 447 20 20

Inregistrarea accizelor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
301 446 1768 1768
Achitarea TVA in vama cu ordin de plata :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4426 5121 1175,72 1175,72

Achitarea cu ordin de plata a taxelor vamale , comisionului vamal si accizelor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare

30
% 5121 2188
446 2168
447 20

Achitarea a 500 euro din obligatia fata de furnizorul extern :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 5124 2025
401 2000
665 25

Achitarea diferentei de 500 de euro din obligatia fata de furnizorul extern :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 % 2000
5124 1900
765 100

4) Inregistrarea fondului de salarii al unitatii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
641 421 1100 1100

5) Inregistrarea retinerilor din salarii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
421 % 254
4372 11
4314 72
4312 105
444 66

6)Achitarea cu ordin de plata a obligatiilor legate de salarii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 5121 601
4372 11
4314 72
4312 105
444 66
4311 233
4371 28
4313 77
462 9

6) Inregistrarea impozitului pe profit datorat :

31
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
691 4411 1000 1000

Achitarea cu ordin de plata a impozitului pe profit :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4411 5121 1000 1000

10)Inregistrarea impozitului pe venit datorat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
698 4418 300 300

Achitarea prin caserie a impozitului pe venit :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4418 5311 300 300

11)Regularizare TVA :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 4426 1100
4427 1000
4424 100

12) Regularizarea TVA :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4427 % 2000
4426 1600
4423 400

Compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat:


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4423 4424 100 100

13) Achitarea TVA de plata cu ordin de plata :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4423 5121 300 300

32
APLICATIA NR.10
CONTABILITATEA TREZORERIEI

1) Achizitia timbrelor postale :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5321 5311 50 50

Consumul timbrelor postale :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
626 5321 50 50

2) Achizitia biletelor de tratament de odihna :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5322 5121 10000 10000

Distribuirea biletelor de tratament de odihna :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 5322 10000
6588 5000
5311 5000

3) ENTITATEA A
Facturarea tichetelor de masa :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 7833
462 7000
708 700
4427 133

Incasarea creantei fata de client :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 4111 7833 7833

Achitarea obligatie fata de entitatea C :

33
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
462 5121 7000 7000

ENTITATEA B :
Inregistrarea facturii de la entitatea A :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 7833
5328 7000
622 700
4426 133

Achitarea obligatiei fata de furnizor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
401 5121 7833 7833

Distribuirea tichetelor de masa salariatilor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
642 5328 7000 7000
ENTITATEA C
Vanzarea marfurilor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 7000
707 5882,38
4427 1117,62
Incasarea contravalorii tichetelor de masa :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 4111 7000 7000

4)Ridicarea numerarului din banca :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
581 5121 2000 2000
5311 581 2000 2000

5) Depunerea numerarului in banca :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
581 5311 1500 1500
5121 581 1500 1500

34
6) Acordarea avansului de trezorerie :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
542 5311 400 400
Justificarea avansului de trezorerie utilizat :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 542 345,3
624 100
625 230
4426 15,3

Depunerea la caserie a avansului de trezorerie neutilizat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5311 542 54,7 54,7

7)Deschiderea acreditivului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
581 5121 15000 15000
5411 581 15000 15000

Achizitia echipamentului tehnologic :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 404 14280
2131 12000
4426 2280

Decontarea obligatiei fata de furnizor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
404 5411 14280 14280

8) Primirea creditului bancar pe termen scurt :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 5191 10000 10000

9) Restituirea ratei din creditul bancar pe termen scurt :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5191 5121 1000 1000

35
10)Inregistrarea dobanzii :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
666 5198 500 500
11)Achitarea dobanzii :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5198 5121 500 500

APLICATIA NR.11
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR , VENITURILOR SI A REZULTATELOR

1) Consumul materiilor prime :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
601 301 500 500

2) Inregistrarea facturii de intretinere si reparatii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 238
611 200
4426 38

3) Inregistrarea facturilor de energie electrice si apa :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 238
605 200
4426 38

4) Inregistrarea facturilor de telefonie :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 401 119
626 100
4426 19

36
5) Inregistrarea fondului de salarii :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
641 421 2000 2000

6) Achitarea dobanzii :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
666 5121 600 600

7) Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 800 800

8) Vanzarea produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 1785
701 1500
4427 285

Descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 345 1100 1100

9) Vanzarea marfurilor :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
4111 % 1428
707 1200
4427 228

Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
607 371 900 900

10)Predarea la magazie a produselor finite :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
345 711 1600 1600

11)Inregistrarea productiei in curs de executie :

37
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
331 711 900 900

12) Obtinerea aparatului de masura si control :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
2132 722 2200 2200

13) Incasarea dividentelor :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
5121 7613 700 700

14) Inchiderea conturilor de cheltuieli prin contul de profit si pierdere:


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
121 % 3400
601 2000
607 800
641 600

15) Inchiderea conturilor de cheltuieli prin contul de profit si pierdere :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 121 4500
701 3500
707 1000

16) Inchiderea contului 711 prin contul de profit si pierdere :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
121 711 200 200

17) Inchiderea contului 711 prin contul de profit si pierdere:


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
711 121 300 300

18) Inregistrarea impozitului pe profit :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
691 4411 500 500

Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit prin contul de profit si pierdere

38
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
121 691 500 500

19) Inregistrarea impozitului pe venit :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
698 4418 400 400

Inchiderea contului de chelt. Cu impozitul pe profit pri contul de profit si pierdere :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
121 698 400 400

20) Repartizarea profitului net pentru majorarea capitalului social :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1012 1000 1000

Repartizarea profitului net pentru constituirea rezervelor statutare :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1063 500 500

Repartizarea profitului net pentru constituirea altor rezerve :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1068 800 800

Repartizarea profitului net la dividente :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1171 2200 2200

Repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor reportate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1171 900 900

Repartizarea profitului net pentru participarea salariatilor la profit :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
129 1171 600 600

21) Inchiderea contului de repartizarea profitului prin contul de profit si pierdere :


39
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
121 129 6000 6000

22) Inchiderea contului de repartizarea profitului prin contul de profit si pierdere si reportarea
profitului ramas nerepartizat :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
121 % 6000
129 4500
1171 1500

23) Reportarea pierderii :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1171 121 1000 1000

24) Repartizarea profitului reportat :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
1171 % 1500
457 1000
1012 500

25) Acoperirea pierderii reportate :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 1171 1000
1061 200
129 650
1012 150

APLICATIA NR.12
CONTURILE SPECIALE

1.SOCIETATEA COMERCIALA X
Acordarea angajamentului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8011 10000

Incetarea angajamentului :
40
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8011 10000

SOCIETATEA COMERCIALA Y
Primirea angajamentului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8021 10000

Incetarea angajamentului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8021 10000

1. Inchirierea utilajului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8031 3000
Restituirea utilajului :
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8031 3000

2. Primirea produselor in custodie :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8033 1000

Ridicarea bunurilor de catre client :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8033 1000

3. Inregistrarea debitorilor scosi din activ si urmariti in continuare :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8034 1000

4. Darea in folosinta a obiectelor de inventar :


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8035 700

Scaderea din evidenta a obiectelor de inventar aflate in folosinta :


41
Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
8035 700

5. Inchiderea conturilor de activ la 31.12


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
892 % 15000
2131 10000
301 1000
345 4000

Inchiderea conturilor de pasiv la 31.12


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 892 15000
1012 4000
401 11000

Deschiderea conturilor de activ la 01.01


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
% 891 15000
2131 10000
301 1000
345 4000

Deschiderea conturilor de pasiv la 01.01


Simbol Simbol Sume Sume
cont debitor cont creditor debitoare creditoare
891 % 15000
1012 4000
401 11000

42