Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare semestrială

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A VI-A
Citește cu atenție textul următor:
Când pădurarul a adus-o din codru, era un pui mic şi fricos. Cu ochii mari şi umezi, se uita rugându-se la
toţi, gata să fugă.
Dar cu vremea se îmblânzi, înţelese că nimeni nu-i voia răul. Începea să vină singură la doniţa cu
lapte. Ziua stătea ascunsă în tufişurile de zmeură din livadă. Seara răspundea la chemarea noastră, când
îi întindeam câte o bucată de zahăr.
Fiindcă fugea atât de sprinten, tata a botezat-o „Năluca”. Iar Năluca îşi cunoştea numele.
Toate vietăţile din ogradă: câinii, păsările şi pisicile erau acum dispreţuite de noi. N-aveam altă grijă
decât de Năluca: „Ce face Năluca?” , „Unde s-a ascuns Năluca?”, „I-a dat cineva lapte astăzi?”. Aşa a
crescut în mijlocul nostru.
Tata spunea chiar că s-a îmblânzit prea repede. Parcă îi era rău că o vede amestecându-se laolaltă cu
toate animalele domestice, că a uitat atât de repede libertatea pădurii.
E adevărat că uneori se oprea sub umbra nucilor din livadă, cu urechile ciulite şi nările umflate în
vânt. Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci ochii ei erau mai umezi şi păşea mai încet, cu
botul la pământ. Năluca era tristă. Nu mai răspundea la chemările noastre. Nici nu voia să se atingă de
bucata de zahăr pe care i-o întindeam în palmă. Într-o seară, când cineva a uitat poarta deschisă, Năluca
a fugit. A doua zi culcuşul era gol. (…) Cu încetul, Năluca a fost uitată.”
(Cezar Petrescu, Năluca)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: codru, fricos. 4 puncte
2. Extrage trei cuvinte care conțin diftong și unul hiat și subliniază-i. 4 puncte
3. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele următoare: chemările, fugea. 4 puncte
4.Alcătuiește două enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvântului era. 4 puncte
5. Realizează 2 enunțuri pentru a ilustra polisemantismul verbului a face. 4 puncte
6. Ce tip de narator și narațiune avem în textul dat ? 4 puncte
7. Dați exemple în propozitii de predicat verbal și predicat nominal. 6 puncte
8. Dați exemple de indici spațiali și indici temporali din textul dat. 4 puncte
9. Ce tip de text este textul dat. Numiți două trăsături și exemplificați-le. (5-7 rânduri). 10 puncte
10. Precizați modul și timpul verbelor: a adus, să fugă, înţelese, începea, ar fi venit. 10 puncte

B. Redactează o compunere de minim 15 rânduri, în care să prezinți o întâmplare alături de un animal


sălbatic precum Năluca din textul de mai sus sau o posibilă continuare a acestui fragment.
În compunerea ta trebuie: 26 puncte
- să ai indici spațiali și temporali
- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut
- să respecți limita de spațiu cerută.
Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției- 1p.; coerența textului-2p.;
registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-2p.; ortografia-3p., puctuația-2p.;
așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 p din oficiu.
Timp de lucru 50 minute.