Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Inseraţi fotografia.

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume CODESCU OLGUTA
Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 13-10-1952

Sex F

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 2010 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Manager - Departament audit intern
Activităţi şi responsabilităţi principale Audit intern – Coordonare activitate de audit intern
Numele şi adresa angajatorului EXIMBANK S.A. – Bucuresti, 15 Splaiul Independentei, sector 5
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de audit intern

Perioada 2003 – 2010


Funcţia sau postul ocupat Director – Departament audit intern
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea departamentului de audit intern
Numele şi adresa angajatorului RIB BANK S.A. – Centrala – Bucuresti, 67 Bd. Unirii, Bl G2A, Tronson 1 si 2, Sector 3,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de audit intern

Perioada 1983 – 2003


Funcţia sau postul ocupat Director economic
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activitatii financiar-contabile
Numele şi adresa angajatorului Casa de Moda ”Venus” – Bucuresti, 21 Calea Victoriei, sector 3
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate financiar-contabila, trezorerie, prognoza economica

Perioada 1976 – 2003


Funcţia sau postul ocupat Inspector credite
Activităţi şi responsabilităţi principale Analizarea si avizarea cererilor de creditare persoane juridice
Numele şi adresa angajatorului Banca Nationala a Romaniei, Sucursala Bucuresti – sector 2
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultant financiar credite

Educaţie şi formare
Perioada 1972 - 1976
Calificarea / diploma obţinută Licentiat in finante - banci
Disciplinele principale studiate / Economie, contabilitate, finante, prognoza economica, organizarea activitatii financiar-bancare
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice Bucuresti
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Franceza Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
B1 B1 B2 B2 B2
independent independent independent independent independent
Engleza Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A1 A1 A1 A1 A1
elementar elementar elementar elementar elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpatare, exigenta, sociabilitate.
Respectarea principiilor morale autohtone si universal valabile. Fidelitate fata de angajator, fata de
interesul comun si/sau strategic, cu respectarea legii si ale principiilor morale. Spirit religios.

Competenţe şi aptitudini Comunicare bilaterala si multipla, adaptabilitate rapida, responsabilizare personala si in echipa, stapanire
organizatorice de sine, exigenta, capacitate de efort sustinut, coordonare motrica si mentala, capacitate mare de
analiza, detaliere si sinteza, putere de convingere. Spirit analitic cu potenţial de sinteză capabil să emită
rapid şi fundamentat o decizie, adaptare rapidă la situaţii conjuncturale, capacitate de negociere a
compromisului, agresivitate pozitivă în relaţiile de afaceri, adept al riscului asumat, ţinută etică şi morală
deosebită.

Competenţe şi aptitudini tehnice Auditor financiar acreditat de Camera Auditorilor Financiari din Romania din anul 2001
Expert contabil acreditat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din anul
1996
Consultant fiscal atestat Camera Consultantilor Fiscali din anul 2007

Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft Office, Excel


a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Arhitectura de interior, amenajari interioare

Alte competenţe şi aptitudini Pasiuni: metode naturiste de tratament, literatura religioasa, calatorii si pelerinaje, muzica

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Referinte se pot prezenta la cerere


Casatorita – sotul Dan - expert tehnic, consilier in administrare corporativa la Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie
Copii – 2 , Alexandru – director la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor,
membru in Biroul permanent al Comisiei Europene – Moneywall
Ioana Ana Maria – studenta la Fac. de Drept – anul IV

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010