Sunteți pe pagina 1din 13

DEZVOLTAREA LEGĂTURILOR DE

TRANSPORTURI ÎN ZONA MĂRII BALTICE ŞI A


MĂRII NEGRE

Reţeaua drumurilor publice din Republica


Moldova
Reţeaua drumurilor
Drumuri publice 10537 km inclusiv:

Drumuri naţionale 3670 km, inclusiv:


Beton asfaltic 2973 km
Beton de ciment 437 km
Macadam 261 km

Drumuri locale 6867 km


Beton asfaltic 3064 km
Beton de ciment 46 km
Macadam 3756 km
Drumuri Europene (AGR)

ACORDUL EUROPEAN ASUPRA MARILOR DRUMURI DE CIRCULAŢIE


INTERNAŢIONALĂ (AGR) Legea RM nr. 17-XVI din 10.02.2006
Coridoarele Pan Europene
◼ Coridorul VII rîul Dunărea

◼ Coridorul IX Helsinki-
S.Peterburg-Pskov-
Moscova-Kiev-Ljubase-
Chişinău-Bucureşti-
Dimitrovgrad-
Alexandropoulis

Conferinţă Paneuropeană a Transporturilor, care a avut loc în Creta în


anul 1994
CORIDORUL MULTIMODAL EUROPA - CAUCAZ -
ASIA (TRACECA) – (conferinţa de la Bruxel, 1993)
M21 Chişinău-Dubăsari- frontieră
cu Ucraina
(lungimea 41 km, 2 benzi de circulaţie,
îmbrăcămintea din beton de ciment)
Modernizarea este inclusă în programul MCC
(Provocările Mileniului)

M1 Chişinău-Leuşeni-
frontieră cu România
(lungimea 94 km, 2 benzi de circulaţie,
îmbrăcămintea din beton asfaltic )
Reabilitat în 2006-2007 din surse bugetare

M3 Chişinău-Giurgiuleşti- frontieră
cu România
(lungimea 218 km, sectorul Chişinău-Porumbrei – 4
benzi de circulaţie, îmbrăcămintea din beton de
ciment, sectorul Porumbrei-frontieră cu România - 2
benzi de circulaţie, îmbrăcămintea din beton asfaltic )
Sectorul Cimişlia-Comrat reabilitat din surse
bugetare
Sectorul Comrat-Giurgiulesti inclus pentru
reabilitare în programul MCC (Provocările
Mileniului)
Şoseaua de Centură a Mării Negre – 209 km
(proiect)

Compusă din 3 sectoare de


drumuri naţionale:

- M1 Chişinău-Leuşeni- frontieră cu
România
(lungimea 94 km, 2 benzi de circulaţie, îmbrăcămintea din beton
asfaltic )
Reabilitat în 2006-2007 din surse bugetare

- M21 Chisinau-Dubasari-frontieră
cu Ucraina
Sectorul M1-M14 (ocolirea or.Chişinău)
(lungimea 9 km, 2 benzi de circulaţie, îmbrăcămintea din beton
de ciment, necesită modernizare)
Modernizarea este inclusă în programul MCC (Provocările
Mileniului)

- M14 Brest-Briceni-Chişinău-
Tiraspol-Odesa
Sectorul M21-Tiraspol-frontieră cu
Ucraina
(lungimea 106 km, 2,3 benzi de circulaţie, îmbrăcăminte din beton
dde ciment, necesită reabilitare) MEMORANDUMUL PRIVIND ŞOSEAUA DE
Reabilitarea este inclusă în programul MCC (Provocările
Mileniului) CENTURĂ A MĂRII NEGRE, 27 iulie 2007
Legături de transport Euro-Asiatice (EATL)

◼ 4i Brest – terit. Belorusiei –


frontiera Ucrainei- terit. Ucrainei –
frontiera Moldovei – Chişinău –
Odesa (port)/Ilicevsc(port) –
Poti(port)/Batumi (Port);
◼ 4b Ruse – Giurgiu – Bucureşti-
Urziceni – Mărăşeşti – Albiţa –
Leuşeni – Chişinău – Odesa;
◼ 4k Chişinău – Giurgiuleşti (port
fluvial).

Portul Liber Internaţional Giurgiuleşti


Realizarea proiectelor de reabilitare a drumurilor pînă în 2012

Realizate pînă în 2008

Planificate să fie realizate din


sursele Bugetului de Stat
pînă în 2010

Planificate să fie realizate cu


suportul Băncii Mondiale,
BERD, BEI pînă în 2011

Planificate să fie realizate cu


suportul SUA (programul
MCC – Provocările
Mileniului) pînă în 2012
Drumul magistral Marea Baltică Marea
Neagră
Tallin-Riga-Caunas-Lublin-Rzeszow-Presov-Mihajlovce-Velke
Kapusany-Karlovsky Chlmec-Zahony-Csengersima-Satu Mare-
Baia Mare-Suceava-Botoşani-Chişinău-Odessa
Drumul magistral Marea Baltică
Marea Neagră – rutele planificate

- R1 Chişinău-Sculeni-frontieră cu România
(lungimea 129 km, 2 benzi de circulaţie, îmbrăcăminte din beton de
asfalt, necesită reabilitare)
Reabilitarea este inclusă în Strategia Infrastructurii Transportului
Terestru

- M14 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa
Sectorul M21-Tiraspol-frontieră cu Ucraina
(lungimea 106 km, 2,3 benzi de circulaţie, îmbrăcăminte din beton de
ciment, necesită reabilitare)
Reabilitarea este inclusă în programul MCC (Provocările Mileniului)

- M21 Chisinau-Dubasari-frontieră cu Ucraina


Sectorul M1-M14 (ocolirea or.Chişinău)
(lungimea 9 km, 2 benzi de circulaţie, îmbrăcămintea din beton de ciment,
necesită modernizare)
Modernizarea este inclusă în programul MCC (Provocările Mileniului)
▪ ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA ACORDURILE PRINCIPALE DE INFRASTRUCTURĂ
ALE COMISIEI ECONOMICE EUROPENE A ONU

▪ ACORDUL EUROPEAN ASUPRA MARILOR DRUMURI DE CIRCULAŢIE


INTERNAŢIONALĂ (AGR) Legea RM nr. 17-XVI din 10.02.2006

▪ ACORDUL EUROPEAN PRIVIND MARILE LINII DE TRANSPORT


INTERNAŢIONAL COMBINAT ŞI INSTALAŢII CONEXE (AGTC) Legea RM nr.
1310-XV din 26.07.2002

▪ ACORDUL EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL AL


MĂRFURILOR PERICULOASE PE CĂILE INTERNE (ADN), RATIFICAT PRIN
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA NR.296 DIN 21.12.2007
▪ MEMORANDUMUL PRIVIND ŞOSEAUA DE CENTURĂ A MĂRII NEGRE, 27
iulie 2007
▪ CADRUL LEGISLATIV

1. LEGEA DRUMURILOR (nr.509-XIII din 22.06.1995)

2. LEGEA FONDULUI RUTIER (nr.720 – XIII din 02.02.1996)

3. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ŞI

UTILIZAREA FONDULUI RUTIER aprobat prin Hotărărea

Parlamentului RM nr. 893 – XIIIdin 26.06.1996.


▪ PROGRAME NAŢIONALE

STRATEGIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTULUI TERESTRU PE ANII 2008-2017

CONCEPŢIA PRIVIND CREAREA ŞI DEZVOLTAREA REŢELEI NAŢIONALE A


CORIDOARELOR INTERNAŢIONALE DE TRANSPORT PÎNĂ ÎN ANUL 2015

PROGRAME ANUALE PRIVIND INVESTIŢII CAPITALE ŞI DE DISTRIBUIRE A


FONDULUI RUTIER