Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele şi prenumele copilului: Nr. Absenţe:


Perioada de evaluare: 17.12 -21.12.2012
Tema proiectului: „”
NIVEL NIVEL ÎN CURS SUB
INDICATORI OPTIM MEDIU DE NIVEL
DEZV. MEDIU
DLC - alcatuieşte propoziţii simple sau dezvoltate despre diferite mijloce de
transport
- recitarea poeziilor în grup şi individual
- recitarea expresivă de mimică şi gesturi adecvate
- pronunţarea corectă a sunetelor ce alcătuiesc cuvântul de pe diferite
imagini cu mijloacele de transport;
- exprimarea corectă din punct de vedere gramatical
DŞ - enumeră mijloace de transport terestre/ aeriene/ navale;
- descrie mijloacele de transport enumerate;
- ordonarea corectă a obiectelor in după criteriul cerut
- folosirea unui limbaj matematic adecvat
- atribuirea cifrei corespunzătoare, numărului de obiecte din fiecare
mulţime;
- valorificarea cunoştinţelor despre cantitate prin separarea mulţimii cu
puţine elemente faţă de cea cu multe elemente;
DOS - constientizează consecintele pozitive si negative ale
comportamentului sau asupra celor din jur si asupra lui
- însuşirea corectă a modului de comportare în societate;
- extragerea mesajului educativ şi religios din povestirile ascultate;
- manipularea corectă a plastilinei, a lipiciului,şi a hârtiei;
- realizarea estetică a lucrării în funcţie de criteriile cerute
- păstrarea ordinii şi disciplinei în timpul lucrului
- participarea activă, benevolă la activitate
DEC - modalitatea de redare a aspectului de iarnă
- folosirea unei palete coloristice variate
- folosirea întregului spaţiu de lucru
- executarea cât mai artistică a lucrării
- repetarea cântecelor de iarnă şi a colindelor învăţate
- interpretarea cântecelor şi a colindelor individual şi în grup
- recunoaşterea cântecului după fragmentul cântat
- interpretarea estetică a cântecelor
DPM - însuşirea corectă a deprinderilor motrice de alergare cu ocolire de
obstacole, alergare cu păşire peste obstacole şi alergare cu trecere pe sub
obstacole deja învăţate
- participarea activă şi păstrarea ordinii şi disciplinei în timpul activităţii
- însuşirea spiritului de echipă
MĂSURI AMELIORATIVE

Semnăturile educatoarelor: