Sunteți pe pagina 1din 8

PENTICOSTAR PAISIAN 1

Rînduiala care se cîntă în sfînta și prea luminata zi


a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos
La aprinderea lumînărilor
Glas Δι

n vi e rea TaHris toa se Mîn tu u i to ru le în ge

rii o la u dă în ce e e ruri și pe noi pe pă mî î

înt ne în vred ni ce e e ște cu i ni mă cu ra a tă

să Te e slă ă vi im
Altul Glas Δι

n vi e rea Ta Hris toa a se Mî în tu u i to

o ru u u le în ge rii o la u o la u dă ă

în ce e e e ruri și pe no o oi pe e pă ă ă

mî î înt ne î în vre ed ni ce e e e ște cu

i ni mă cu ra tă să ă ă ă Te e slă vi im
2 PENTICOSTAR PAISIAN

Hristos a înviat
Glas Πα

ris tos a în vi at di in morţi cu moar tea pe moa

ar te e că ăl cînd şi ce lor din mo or mi in te vi

a a ţă dă ru i i in du u u - le

ris tos a în vi at din morţi cu moa a ar tea pe moa

ar te căl cî î înd şi ce lor din mor mi in te vi a ţă

dă ru in du- le

ris to os a în vi i at di in morţi cu moa ar tea pe e moaar

te că ăl cî î înd şi ce lo or din moor mi i in te vi i a

a a ţă dă ru u in du u u - le e e

ris to os a î în vi i at di i inmorţi cu u moa

ar tea pe e moaar te căl cî î î înd şi i i i ce lo or di in

mor mi in te vi a ţă dă ru i in du - le e e

ris tos a în vi at di in morţi cu moar tea pe

moar te căl cî î înd şi ce lo or din morminte vi a ţă

dă ru i in du - le e
PENTICOSTAR PAISIAN 3

ρισ τος α νε στη εκ νε ε κρων θα να τω θα

να τον πα τη η σα ας και τοις ε εν τοις μνημα σι ζω ην χα

ρι σα α με νο ος

рїс тосъ вос кре е е се е изъ ме ерт вых смер тї ю

смерть по о о праавъ и с щы ы ымъ во гро бѣхъ жи вотъ да а ро

ва авъ

ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moa ar te căl

cî înd și ce lor dinmor mi in te vi a ță dă ru in

du u - le

ris to os a î î în vi i at di i in mo orţi

cu moa ar tea pe moa a ar te că ă ăl cî î î înd

și ce e lo or din mor min te vi i a a a ță dă ru i in

du - le e e

ris to o os a î î î în vi i a at di i i i

i in moorți cu u moa ar tea a a pe e moa ar te


4 PENTICOSTAR PAISIAN

că ă ă ă ăl cî î î înd și ce e lo or din mor mi in

te vi i a a a ță dă ă ă ru i in du- le e e
Δ

ris to o os a a î î î în vi i a at di i i

i i i i i i i i i in mo o o o o o o o o

o o o o orţi cu u u moa a a a a ar tea a pe

e e e e moa a a a a ar te e că ă ă ăl cî î

î î î înd și i i i ce e lo o o or di i in mo o

o o o o o or mi i i i i in te e vi i i

i a a ță ă ă ă dă ru i i i i in du u- le e e
Δ

ris tos a a î î în vi i i a at di i i

i i i i i i i i i in mo o o o o o o o o
Δ

o orți cu u u moa a a a a a a ar tea pe e


Δ

e e e e e e e moa a a pe moa a a ar te e că ă

ă ă ă ă ă ă ă ăl cî î î înd și i i ce e

e lo o o o or di in mo o o o o or mi i i i
PENTICOSTAR PAISIAN 5

i i i i in te e vi a a a a ță ă dă ă ă ă

ă ru i i dă ru in du u u le e
Δ

ris tos a a a î î î î î în vi a a a a

a a a a a at din mo o o o o o o orți cu u

u u u moa a a ar tea a a a a a a pe e e

e e e e e moa a a pe moa a a ar te e e e că ă ă

ă ă ă ă ă ă ăl cî î î înd și i i i ce e

e e e e lo o o o o o or di in mo o o o o

o or mi i din mor mi i i in te e e e vi i i a

a a a a ță ă dă ă ă ru i i dă ru i in du le

e e

ris to o os a a î î în vi i i i i a at

di i i i i i i i i i i i i i in mo o o

o o o o o o o o o o orți cu u u moa a a a

a a a ar tea a pe e e e e e e e moa a a pre moa


6 PENTICOSTAR PAISIAN

a a a ar te e e e e că ă ă ăl cî î î î

î î î înd și i i i ce e e e lo o o or di i

i i i in mo or mi i i i i i i in te e

dinmor mi i i i in te e e e vi i i i i a a

a a ță ă ă ă dă ă ă ru u i i dă ru i in du

u le e e
Altă variantă, în prototipul notaţiei hrysanthice nemţene
Glas Πα
Δ

ris tos a a î î î î în vi i i i i a a a

a a a at di i i i i i i i i i in mo o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o orți

cu u u moa a a a a a a a ar tea a pe e moa

a a a a pe e e e moa a a a a a a ar te că

ă ă ăl cî î î î î î î î î î î î î înd și i

i ce lo o o or di i i i i i i i in mo o o

o o o o mi i i i mor mi i in te e e e e
PENTICOSTAR PAISIAN 7

vi i i i i i i i i a a a a ță dă ă ă ru

i i i i i in du u u u u - le e e e e e e

e e e ee e e e e
Glas Πα
Δ

ris to o o o o o o os a a î î î în

vi i i i i i a at di i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i in mo o o o o

o o o o o o o o o orți cu u u u moa a a a ar

tea a a a a a a a a a a a pe e e e e e

e e e e e e moa a a a pe moa a a a a a ar te e

e e e e că ă ă ăl cî î î î î î î î î înd

și i i i i i ce e e e lo o or di i i

i i in mo o or mi i i i i i i i i

i in te e din mor mi i i i i i in te e e e e

vi i i i a a a a a a ță ă ă ă dă ă ă ă

ru u i i i dă ru u i i i i in du u - le
8 PENTICOSTAR PAISIAN

Aceeaşi, altă variantă

e e e e e e e e e

ris to o o o o o o os a a î î î în

vi i i i i i a at di i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i in mo o o o o

o o o o o o o o o orţi cu u u u moa a a a ar

tea a a a a a a a a a a a pe e e e e e

e e e e e e e moa a a pe moa a a a a a ar te e

e e e că ă ă ăl cî î î î î î î î î î

şi i i i ce e e e lo o o or di i i i i

in mo o or mi i i i i i i i i i i i

in din mor mi i i i i i in te e e e e vi i

i i a a a a ță ă ă ă dă ă ă ă ru u i i in

dă ru u i i i i i du u - le e e e e e e

e e e

S-ar putea să vă placă și