Sunteți pe pagina 1din 19

REД.

: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

IP USMF „N.Testemițanu”
Facultatea Stomatologie
Catedra chirurgie oro-maxilo-facială
și implantologie orală „A.Guțan”

ELABORĂRI METODICE
ALE LUCRĂRILOR PRACTICE

Anul III, semestrul VI


(2018-2019)

Chișinău, 2018
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 1 ( anul III, semestrul VI )


Tema: Afecţiunile inflamatorii ale teritoriului OMF.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi stabilirea
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pacienţilor – 35 min.
3. Primirea pacienţilor – 35 min.
4. Încheiere – 20 min.

Întrebări de control:
1. Definiţia noţiunii de „infecţie”.
2. Mecanismele patogene de difuzare a infecţiei (calea transosoasă, calea submucoasă, calea
limfatică şi hematogenă, calea directă).
3. Rolul spaţiilor interfasciale în difuzarea infecţiei.
4. Frecvenţa, etiopatogenia afecţiunilor inflamatorii.
5. Clasificarea afecţiunilor inflamatorii.
6. Evoluţia clinică și principiile de diagnostic afecţiunilor inflamatorii.

Manopere practice
1. Examenul pacientului

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 2 ( anul III, semestrul VI )


Tema: Parodontita apicală acută şi cronică.
Locul lucrării: În policlinică.
Scopul lucrării: Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pacienţilor – 35 min.
3. Primirea pacienţilor – 35 min.
4. Încheiere – 20 min.
Întrebări de control:
1. Definiţia noţiunii de “parodontită apicală”, clasificarea.
2. Frecvenţa, etiologia și anatomia patologică a parodontitei apicale .
3. Evoluția clinică în parodontita apicală acută purulentă.
4. Evoluția clinică și diagnosticul parodontitei apicale cronică.
5. Diagnosticul diferenciat a parodontitelor apicale acute şi cronice.
6. Tratamentul general al parodontitelor apicale acute şi cronice.
7. Tratamentul chirurgical a parodontitelor apicale:
- apicoectomia;
- hemisecţia;
- amputaţia;
- replantaţia;
Manopere practice:
1. Examinarea pacientului
2. Efectuarea unei anestezii
3. Extracţia unui dinte
4. Participarea ca asistent la operaţie de rezecţie apicală, hemisecţie sau amputaţie de
rădăcină.

Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 3 ( anul III, semestrul VI )


Tema: Supurațiile periosoase (periostita sau abcesul subperiostal). Complicatiile inflamatorii
ale eruptiei dentare.
Locul lucrării : În policlinică.
Scopul lucrării : Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pacienţilor – 35 min.
3. Primirea pacienţilor – 35 min.
4. Încheiere –20 min.
Întrebări de control:
1. Definiţia noţiunii de „Periostită”. Forme anatomo-clinice (clasificare), .
2. Rolul microflorei cavităţii bucale, rezistenţei bacteriene şi particularităţile anatomice la
mandibulă şi maxilă în evoluţia osteitei odontogene.
3. Anatomia patologică. Mecanismele patogene de difuzare a infecţiei la osteite.
4. Tabloul clinic și diagnosticul diferenţial a periostitei.
5. Tratamentul local şi general (indicaţii la extracţia dintelui cauzal, periostotomia, drenajul,
farmacoterapia locală şi generală, fizioterapie).
6. Accidente de erupţie ale molarilor de minte inferiori.
7. Patogenie (factori favorizanţi, factori determinanţi).
8. Studiul clinic al complicaţiilor; complicaţii inflamatorii, generale, mecanice, nervoase.
9. Pericoronarita congestivă și supurată (formele clinice). Tabloul clinic, metode de tratament.
10. Complicații locale - (Supuraţii ale părţilor moi, supuraţii ale osului şi periostului).
11. Complicaţii generale (tromboflebita, compl. pulmonare).
12. Tratamentul în dependenţă de varietatea complicaţiei şi situaţia anatomică a molarului
(incizie, decapuşonare, extracţie).
Manopere practice
1. Examinarea pacientului
2. Efectuarea unei anestezii și extracţia unui dinte
3. Participarea ca asistent la operaţie de rezecţie apicală, hemisecţie sau amputaţie de rădăcină.

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 4 ( anul III, semestrul VI )


Tema: Osteomielita maxilarelor.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării :Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pacienţilor – 35 min.
3. Primirea pacienţilor – 35 min.
4. Încheiere – 20 min.
Întrebări de control:
1. Difiniţia noţiunilor „osteomielita” şi „ostemielita odontogenă”.
2. Particularităţile anatomo-morfologice ale maxilarelor.
3. Clasificarea, etiologia, rolul imunităţii locale şi generale în dezvoltarea osteomielitei.
4. Teoriile patogeniei osteomielitei odontogene:
a. inflamatorie – embolică (Bobrov-Lexer),
b. sensibilizării (Artius, Saharov, Derijanov),
c. dezechilibru neuro-reflector (Semencenco)
5. Semnele clinice generale și locale a osteomielitei odontogene acute
6. Diagnosticul diferențial osteomielitei odontogene acute
7. Etiologia şi anatomia patologică, tabloul clinic a osteomielitei odontogene subacute.
8. Clasificarea (purulentă, sclerozantă, hiperplasică Garre), etiologia şi anatomia patologică,
tabloul clinic a osteomielitei odontogene cronice.
9. Tratamentul chirurgical:
10. Tratamentul conservator medicamentos local cu antiseptice; enzime; alte medicamente.
Enzimeoterapia. Imunoterapia. Fizioterapia.
11. Profilaxia osteomielitei odontogene cronice şi complicaţiile ei.
12. Definiţia de „reabilitare”. Principiile de bază a reabilitării bolnavilor cu osteomielită
odontogenă.
Manopere practice:
1. Examenul pacientului și stabilirea planului de tratament.
2. Participare la efectuarea pansamentelor.
Bibliografie:
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 5 (anul III, semestrul VI)


Tema : Abcesele şi flegmonele teritoriului OMF şi cervical.
Locul lucrării: În staționar.
Scopul lucrării: Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului
şi alcătuiria planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în
caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pacienţilor – 35 min.
3. Primirea pacienţilor – 35 min.
4. Încheiere – 20 min.
Întrebări de control:
1. Etiologia, patogenia, caracteristica generală a proceselor inflamatorii în teritoriul OMF.
Noțiune de „celulita”, „abces” și „flegmon”.
2. Rolul spaţiilor interfasciale şi intermusculare ale capului şi gîtului în difuzarea infecţiei în
părţile moi maxilo-faciale. Căile de difuzie a infecţiei.
3. Clasificarea spaţiilor interfasciale şi intermusculare ale feţei şi gîtului: (superficiale, profunde,
pe regiuni).
4. Dispoziţia părţilor moi şi structura logilor perimaxilare în declanşarea infecţiilor odontogene.
5. Principiile de bază a repartizării spaţiilor interfasciale şi intermusculare, cauzele localizării
proceselor inflamatorii (pe regiuni, stratificate, prin intermediul pachentelor vasculonervoase,
prezenţa vaselor şi nodulilor limfatici).
6. Semnele clinice generale: febra, cefalee, pierderea capacităţii de muncă, slăbiciuni, inapetie,
insomnie, tabloul sangvin.
7. Semnele clinice locale: dolor, tumor, rubor, calor and functio laesa.
8. Principii generale în diagnosticul, tratamentul local și general al proceselor inflamatorii.

Manopere practice
1. Examenul pacientului, stabilirea planului de tratament.
Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 6 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Abcesele spațiilor perimaxilare.
Locul lucrării: În staționar.
Scopul lucrării: Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului
şi alcătuiria planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în
caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.
Întrebări de control:
1. Caracteristica generală a proceselor infecţioase perimaxilare de cauză dentară superficiale și
profunde. Principii de diagnostic și tratament.
2. Tratamentul chirurgical şi conservativ al spaţiilor perimaxilare.
3. Abcesul regiunii infraorbitale. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul
diferencial și tratamentul.
4. Abcesul regiunii orbitale. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial,
tratamentul.
5. Abcesul regiunii palatine. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
6. Abcesul regiunii infratemporale. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul
diferencial și tratamentul.
7. Abcesul regiunii pterigopalatine. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul
diferencial și tratamentul.

Manopere practice
1. Examenul pacientului
2. Efectuarea anesteziei locale
3. Deschiderea unui abces pe cale endobucală.

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 7 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Abcesele spațiilor perimandibulare.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Caracteristica generală a proceselor infecţioase perimandibulare de cauză dentară superficiale
și profunde. Principii de diagnostic și tratament.
2. Abcesul submandibular. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
3. Abcesul submentonier. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
4. Abcesul sublingual. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
5. Abcesul șanțului mandibulo-lingual. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul
diferencial și tratamentul.
6.Abcesul jugal. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și tratamentul.
7. Abcesul submaseterin. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
8. Abcesul pterigomandibular. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial
și tratamentul.
9. Complicaţiile supuraţiilor logilor perimandibulare.

Manopere practice
1. Examenul pacientului cu stabilirea planului de tratament
2. Deschiderea unui abces pe cale endobucală.
3. Aplicarea drenajului, stabilirea tipului de drenaj.

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 8 ( anul III, semestrul VI )


Tema: Abcesele laterofaringian, parotidian, retromandibular, temporal și lingual.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:

1. Abcesul laterofaringian. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și


tratamentul.
2. Abcesul parotidian. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
3. Abcesul retromandibular. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
4. Abcesul temporal. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
5. Abcesul lingual. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
6. Particularităţile anesteziei şi extracţiei dinţilor cauzali. Instrumentariul.
7. Complicaţiile posibile ale abcesului laterofaringian, parotidian, retromandibular, temporal și
lingual.

Manopere practice
1. Examenul pacientului
2. Efectuarea anesteziei locale
3. Extracţia dintelui cauzal dacă este necesar.

Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 9 ( anul III, semestrul VI )


Tema :Caracteristica clinica generală şi locală a flegmonului hemifacial. Flegmobul anaerob.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Definiţia de „supuraţie difuză”. Factorii principali ce duc la supuraţiile difuze.
2. Flegmonul hemifacial: lojele afectate, etiopatogenie, simptoame clinice generale și locale,
date de laborator, diagnostic, tratament.
3. Pregătirea bolnavului către intervenţia chirurgicală (pregătirea psihologică, medicamentoasă,
pregătirii generale şi locale).
4. Selecţia anestezicilor şi metodelor de anestezie.
5. Principiile de bază în efectuarea inciziilor (estetice, regionale, mărimea şi profunzimea
inciziilor în dependenţă de topografia nervilor şi vaselor sangvine etc.).
6. Particularitățile evoluției clinice flegmonului anaerob. Etiopatogenie, diagnosticul,
tratamentul local și general.

Manopere practice
1. Examenul pacientului cu stabilirea planului de tratament
2. Efectuarea anesteziei locale
3. Extracţia dintelui cauzal dacă este necesar.

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 10 ( anul III, semestrul VI )


Tema :Flegmonul planşeului bucal şi cervical. Terapia intensivă a bolnavilor cu afecțiuni
inflamatorii.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : Investigaţia bolnavilor cu patologia dată. Stabiliria diagnosticului şi alcătuiria
planului de tratament. Practic participă la primirea bolnavilor şi înregistrarea lor în caiete.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Flegmonul planşeului bucal. Lojele afectate, etiopatogenie, simptoame clinice generale și
locale, date de laborator, diagnostic, tratament.
2.Flegmonul cervical. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
3. Pregătirea bolnavului către intervenţia chirurgicală (pregătirea psihologică, medicamentoasă,
pregătirii generale şi locale).
4. Selecţia anestezicilor şi metodelor de anestezie.
5. Terapia intensivă a bolnavilor cu afecțiuni inflamatorii.

Manopere practice
1. Examenul pacientului, stabilirea planului de tratament
2. Efectuarea pansamentelor la pacienții cu procese inflamatorii

Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N11 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Furunculul şi carbunculul facial.
Locul lucrării : În policlinică.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc etiolotogia, simptomatologie şi
tratament furuncului şi carbuncului. Practic participă la primirea pacienţilor şi notează în registre
lucrul efectuat.
Planul lucrării: 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Pielea ca un barier natural în infecţia piodermică.
2. Mecanizmul de declanşare a infecţiei în foliculul pielos.
3. Furuncul şi carbuncul. Clasificarea.
4. Zonele de localizare a furuncului facial.
5. Simptomatologia furuncului.
6. Simptomatologia carbuncului.
7. Complicațiile posibile în cadrul furuncului și carbuncului.
8. Principii de tratament. Tratamentul conservativ.
9. Particularitațile tratamentul chirurgical a furuncului și carbuncului cu localizare în regiunea
maxilo-facială.
10. Profilaxia furuncului şi carbuncului.

Manopere practice
1. Examenul pacientului, stabilirea planului de tratament
2. Efectuarea pansamentelor la pacienții cu procese inflamatorii

Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 12 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Complicaţiile posibile în cadrul afecțiunilor inflamatorii.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc complicaţiile locale, simptomatologia,
diagnosticul şi tratamentul lor. Practic participă la primirea pacienţilor şi notează în registre lucrul
efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Complicațiile posibile în cadrul proceselor inflamatorii localizate în teritoriul oro-maxilo-
facial generale și locale.
2. Tromboflebita septică. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
3. Flebita. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și tratamentul.
4. Tromboza sinusului cavernos. . Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul
diferencial și tratamentul.
5.Sepsisul. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și tratamentul.
6. Mediastenita. Etiopatogenie, topografie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și tratamentul.
7. Deformaţia mandibulei. Pseudoartroze. Trismusul de durată şi anchiloză.
8. Fistulile ale feţei şi gîtului. Cicatrice vicioase.
9.Dereglări ale n. trigemen şi facial.
10. Alte complicaţii locale (de fonaţie, glutiţie, gustative etc.).

Manopere practice
1. Examenul pacientului, stabilirea planului de tratament
2. Efectuarea pansamentelor la pacienții cu procese inflamatorii

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 13 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Limfadenitele în teritoriul OMF
Locul lucrării : În policlinică.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc limfadenitele acute şi cronice,
simptomatologie şi tratamentul. Practic participă la primirea pacienţilor şi notează în registre lucrul
efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.
Întrebări de control:
1. Noţiuni histologice ale ganglionilor limfatici: -Învelişul extern al ganglionului (capsula), -corticală
şi structurile ei (foliculii limfatici, sinusurile corticale, prelungirile conjunctive ale capsulei), -
medulara ganglionului ce este formată din prelungirile foliculelor limfatici, sinusurile medulare,
cordoanele conjuctive.
2. Funcţiile fiziologice ale ganglionilor: funcţia limfocitopoietică, funcţia imunologică, funcţia de
filtrare.
3. Anatomia topografică a ganglionilor limfatici din teritoriul cervico-facial.
4. Clasificarea și etiopatogenia proceselor patologice ale sistemului limfatic cervico-faciale.
5. Limfadenita acută: simptomatologie, diagnosticul diferencial, principii de tratament.
6. Limfadenita cronică: simptomatologie, diagnosticul diferencial, principii de tratament.
7. Limfadenita acută submandibulară: etiopatogenie, simptomatologie, diagnosticul diferencial,
tratamentul.
8. Limfadenita acută parotidiană: etiopatogenie, simptomatologie, diagnosticul diferencial,
tratamentul.
9. Limfadenita acută retromandibulară, simptomatologie, diagnosticul diferencial, tratamentul.

Manopere practice
1. Examenul pacientului, stabilirea planului de tratament
2. Efectuarea pansamentelor la pacienții cu procese inflamatorii

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 14 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Actinomicoza, sifilisul și tuberculoza în teritoriu OMF.
Locul lucrării : În policlinică.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc etiopatogenia, simptomatologie
diagnosticul afecţiunilor infecţioase specifice. Practic participă la primirea pacienţilor şi notează în
registre lucrul efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.
Întrebări de control:
1. Actinomicoza cervicofacială: etiopatogenie, microbiologie, anatomia patologică.
- clasificarea după formele clinice şi localizare (forma cutanată, subcutană, mucoasă,
submucoasă, granulomul odontogen actinomicetic, forma subcutană musculară, actinomicoza
nodulilor limfatici, actinomicoza periostului, actinomicoza oaselor, a organelor cavităţii
bucale),
- diagnosticul (după date clinice, debut şi evoluţie, analize microbiologice, probe alergice
cutane, imunodiagnostic, radiologic şi patomorfologic),
- diagnosticul diferencial, tratamentul (chirurgical, imunoterapie, antiinflamator,
desensibilizare, radioterapie, fizioterapie etc.).
2. Tuberculoza:
- microbiologie, etiopatogenie, -anatomia patologică, clasificarea,
- tuberculoza primară, forme clinice, simptomatologie, diagnostic, tratament,
- tuberculoza secundară (ulceraţia, goma TBC, lupusul TBC), simptomatologie, diagnostic,
tratament.
3. Sifilisul:
- microbiologia, etiopatogenia,
- elemente patanatomice în formă primară, secundară şi terţială,
- tabloul clinic, diagnosticul,
- sifilisul oaselor maxilare.
Manopere practice
1. Efectuarea pansamentelor la pacienții cu procese inflamatorii
Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N15 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Sinuzita maxilară odontogenă. Comunicarea oro-sinusală.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc etiopatogenia, simptomatologie,
diagnosticul şi tratamentul sinuzitelor acute. Practic participă la primirea pacienţilor şi notează în
registre lucrul efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:

1. Anatomia sinusului maxilar. Raportul sinusului maxilar cu rădăcinile dinților superiori.


2. Sinusita maxilară odontogenă acută. Etiopatogenie, tabloul clinic, diagnosticul diferencial și
tratamentul.
3. Sinusita maxilară odontogenă cronică: clasificarea, evoluția clinică, diagnosticul, tratamentul.
4. Sinusotomia radicală. Etapele.
5. Etiologia comunicărilor oro-sinuzale. Evolutia clinică, dignosticul, tratamentul
6. Plastia comunicării oro-sinusale. Etapele.

Manopere practice
1. Examenul pacientului, stabilirea planului de tratament
2. Efectuarea pansamentelor la pacienții cu procese inflamatorii
3. Efectuarea anesteziei locoregionale.

Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 16 ( anul III, semestrul VI )


Tema : Bolile glandelor salivare.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc etiopatogenia, forme clinice,
simptomatologie, diagnostic şi tratamentul sialodenitelor acute. Practic participă la primirea
pacienţilor şi notează în registre lucrul efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Noţiuni de anatomie a glandelor salivare (parotida, glanda submandibulară, glanda sublingvală,
glandele salivare mici).
2. Saliva (volum, calitate, componeneţă), funcţiile (de digestie, apărare, metabolizmul smalţului,
antitoxic).
3. Bolile glandelor salivare. Clasificarea.
4. Metode de examinare ale glandelor salivare (examenul bacteriologic, sialografia, examenul
radiologic, ultrasonografia, rezonanța magnetică, scintigrafia, examenul citologic).
5. Sialodochita acută şi cronică: cauzele, simptomatologie, evoluţia, tratamentul.
6. Sialodenita acută: etiopatogenia, microbiologia, anatomia patologică, complicaţii, diagnosticul
diferenţial, tratamentul.
7. Sialodenita cronică. Clasificarea (parenchimatoasă, interstițială), evoluția clinică.
diagnosticul, tratamentul.
8. Sialodenitele cronice specifice, etiopatogenie, simptomatologie, diagnostic diferenţial.
9. Sialodohita. Semnele clinice, tratmentul.

Manopere practice
1. Examenului pacientului, stabilirea planului de tratament

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 17 ( anul III, semestrul VI )


Tema Sialolitiaza salivară.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc etiopatogenia, simptomatologie,
diagnostic şi tratamentul litiazei salivare. Practic participă la primirea pacienţilor şi notează în
registre lucrul efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.

Întrebări de control:
1. Sialolitiaza (definiția,etiologia, patogenia,anatomia patologică)
2. Tabloul clinic:
- litiaza submandibulară: perioada de latenţă, colica salivară, abcesul salivar, tumoara salivară,
- litiaza parotidiană,
- litiaza sublinguală.
3. Metodele de examinare a glandelor salivare: cateterizmul canalelor salivare, radiografia simplă,
sialografia, examenul bacteriologic, ultrasonografia.
4. Tratamentul conservativ și chirurgical.
5. Compicațiile posibile.
Manopere practice
1. Examenului pacientului cu sialolitiază
2. Efectuarea anesteziei
3. Inlăturarea concrimentului din ductul glandei salivare

Bibliografie
1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.
REД.: 1
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DATA:
ORALA „ARSENIE GUȚAN”
Pag. 1/17

Elaborarea metodică N 18 ( anul III, semestrul VI )


Tema: Fistulele salivare. Sialoze.
Locul lucrării : În staționar.
Scopul lucrării : În cadrul lucrării practice studenţii însuşesc etiopatogenia, simptomatologie,
diagnostic şi tratamentul fistulelor salivare şi leziunile limfoepiteliale benigne. Practic participă la
primirea pacienţilor şi notează în registre lucrul efectuat.
Planul lucrării : 1. Discuţia la temă – 45 min.
2. Demonstrare de caz clinic – 35 min.
3. Primirea pacienţilor tematici – 35 min.
4. Generalizare –20 min.
Întrebări de control:
1. Disfuncţii secretorii:(sialoree, ptialism, hiposialie, asialie).
2. Fistule salivare (etiopatogenie, studiul clinic, diagnostic, tratament).
3. Boala Mikulix(etiopatogenie,simptomatologie,diagnostic, tratament).
4. Sindromul şi boala Gugero-Sjogren:(etiopatogenie,simptomatologie, tabloul clinic, tratament)
5. Sialoze: (hormonale,disenzimatice,nutriţionale,toxice,medicamentoase).

Manopere practice
1. Examenul pacientului cu stabilira palnului de tratament.
2. Efectuarea anesteziei locale.

Bibliografie

1. Materialele cursurilor
2. Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. Bucureşti, 2009.
3. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P.E., Waite P.D. Peterson’s principles of oral and maxillofacial
surgery, BC Decker, 2004.
4. HuppJames R., Ellis III Edward, Tucker Myron R. Contemporary Oral and Maxillofacial
Surgery. Fifth Edition. Mosby Elsevier, 2008.
5. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевой хирургия.Москва:
ГэотарМедия, 2010.
6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области.
Москва, 2001.
7. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
3-e изд. Перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2007.