Sunteți pe pagina 1din 2

FISA EVALUARE PROIECT Nr….

1. DENUMIRE PROIECT:___________________________________________
2. ACTORI IMPLICATI:
a. SOLICITANT:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________
b. PARTENERI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. GRUP TINTA:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d. FINANTATOR:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e. CO-FINANTATORI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
f. SUBCONTRACTANTI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
g. IMPLEMENTATOR:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
h. EVALUATORI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
i. ALTI PARTICIPANTI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. PERIOADA DE DERULARE
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. STADIUL ACTUAL AL IMPLEMENTARII
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. OBIECTIVE (GENERALE SI SPECIFICE)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
6. ACTIVITATI(ENUMERARE, STADIU DE DERULARE, RESPONSABIL)
Activitatea nr. Denumirea Stadiul de Responsabil Observatii
activitatii derulare

7. CALENDARUL INITIAL AL PROIECTULUI (pe luni)


Luna 1 Luna 2 …..
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Activitatea 5
……..

8. DECALAJE
Decalaj Explicatie
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Activitatea 5

9. DESCRIEREA IMPLICARII FIECARUI PARTENER


Rol/Implicare Observatii
Partener 1
Partener 2
Partener 3
Partener 4
Partener 5

10. FINANTARE (SE VA CERE ANEXAREA BUGETULUI)


OBSERVATII EVENTUALE SCHIMBARI APARUTE PE PARCURS CARE AU DETERMINAT
MODIFICAREA OBIECTIVELOR, ACTIVITATILOR SAU CALENDARULUI PROIECTULUI) :
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________