Sunteți pe pagina 1din 3

INFORMAŢII POST

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol


Universitatea
Davila” Bucureşti
Facultatea Medicină Dentară
Departamentul Departamentul III - Medicină Dentară
Disciplină Endodonţie
Poziţia în statul de funcţii 3
Funcţia Profesor universitar
Disciplinele din planul de Endodonţie
învăţământ
Domeniul ştiinţific Medicină Dentară
Postul figurează în statul de funcţii al
departamentului, aprobat pentru anul universitar
2017-2018.
Descriere post
Numărul total de ore convenţionale de activităţi
didactice pe săptămână este de 7, din care 5 ore
de curs şi 2 ore de lucrări practice
1. Susţinerea orelor de curs şi efectuarea
lucrărilor practice în conformitate cu planul de
învăţământ; cu studenţii anului VI (LP) şi cu
studenţii anului V (curs);
2. Verificarea şi evaluarea studenţilor;
Atribuţiile/Activităţile aferente 3. Coordonarea cercurilor studenţeşti;
4. Îndrumarea studenţilor pe parcursul anului
universitar;
5. Participarea la activităţile departamentului,
facultăţii şi universităţii;
6. Susţinere ore de curs cu medici rezidenţi.
Salariul minim de încadrare 5508 lei
INFORMAŢII POST

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol


Universitatea
Davila” Bucureşti
Facultatea Medicină Dentară
Departamentul Departamentul III - Medicină Dentară
Disciplină Fiziologie Medicină Dentară
Poziţia în statul de funcţii 1
Funcţia Conferenţiar universitar
Disciplinele din planul de Fiziologie
învăţământ
Domeniul ştiinţific Medicină Dentară
Postul figurează în statul de funcţii al
departamentului, aprobat pentru anul universitar
2017-2018.
Descriere post
Numărul total de ore convenţionale de activităţi
didactice pe săptămână este de 8, din care 4 ore
de curs şi 4 ore de lucrări practice
1. Susţinerea orelor de curs şi efectuarea
lucrărilor practice în conformitate cu planul de
învăţământ; cu studenţii anului I (curs şi LP);
2. Verificarea şi evaluarea studenţilor;
Atribuţiile/Activităţile aferente 3. Coordonarea cercurilor studenţeşti;
4. Îndrumarea studenţilor pe parcursul anului
universitar;
5. Participarea la activităţile departamentului,
facultăţii şi universităţii.
Salariul minim de încadrare 4793 lei
INFORMAŢII POST

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol


Universitatea
Davila” Bucureşti
Facultatea Medicină Dentară
Departamentul Departamentul III - Medicină Dentară
Disciplină Fiziologie Medicină Dentară
Poziţia în statul de funcţii 4
Funcţia Asistent universitar
Disciplinele din planul de Fiziologie
învăţământ
Domeniul ştiinţific Medicină Dentară
Postul figurează în statul de funcţii al
departamentului, aprobat pentru anul universitar
2017-2018.
Descriere post
Numărul total de ore convenţionale de activităţi
didactice pe săptămână este de 16, din care 16
ore de lucrări practice
1. Efectuarea lucrărilor practice în conformitate
cu planul de învăţământ; cu studenţii anului I
(LP);
2. Verificarea şi evaluarea studenţilor;
Atribuţiile/Activităţile aferente 3. Coordonarea cercurilor studenţeşti;
4. Îndrumarea studenţilor pe parcursul anului
universitar;
5. Participarea la activităţile departamentului,
facultăţii şi universităţii.
Salariul minim de încadrare 3568 lei