Sunteți pe pagina 1din 15

PARODONTOLOGIE CLINIC

CAPITOLUL IV

EXAMENUL CLINIC AL PACIENTULUI


Fiind vorba de prima etap a diagnosticului i de primul contact cu pacientul nsu i i cu cavitatea sa oral , acest examen constituie cheia de bolt a diagnosticului care va decurge de aici. Este necesar o corectitudine exemplar , cea mai mic neglijen , putnd induce un diagnostic eronat. Toate datele ob inute n cursul examenului clinic al pacientului se consemneaz n foaia de observa ie care constituie un document necesar pentru stabilirea diagnosticului, a planului de tratament, pentru evaluarea evolu iei, avnd valoare clinico- tiin ific i medico-legal .

DATELE PERSONALE
Includ numele i prenumele pacientului, vrsta, sexul, adresa i eventual num rul de telefon, ocupa ia, situa ia familial . Acestea permit evaluarea general a mediului din care provine i n care i desf oar activitatea pacientul, statutul social, gradul de instruire i posibilitatea de cooperare.

ANAMNEZA
1. Motivele prezent rii
y y y y y y sngerare gingival probleme estetice legate de recesiuni sau migr ri dentare tulbur ri masticatorii legate de mobilitate dentar halitoz , gust nepl cut n cavitatea oral senza ie tensiune sau prurit la nivelul gingiei simptomatologie legat de complica iile bolii parodontale (abcese parodontale, parestezii, sindrom endo-parodontal) y probleme odontale (carii simple i complicate).

Multe dintre problemele legate de s n tatea parodontal nu constituie n mod obligatoriu un motiv de solicitare a ngrijirilor dentare, ele fiind descoperite n timpul anamnezei i examenului clinic efectuate pentru cauze extra-parodontale.

43

PARODONTOLOGIE CLINIC

Abordarea psihologic a pacientului este primordial n parodontologie din cauza stringen elor ce se impun n cursul tratamentului. Pacientul poate releva n cursul examenului o stare de anxietate, nervozitate, roaderea unghiilor, degetele ng lbenite de igar etc.

2. Tratamentele anterioare
Acest istoric are importan pentru practician n ceea ce prive te diagnosticul i investiga iile. Trebuie insistat asupra urm toarelor aspecte: - frecven a vizitelor la specialist - eventualele edin e de motivare/tratamente parodontale, neurmate de men inere / edin e de men inere - extrac iile efectuate (cauza) - iatrogenii (obtura ii debordante, tratamente endodontice incorecte, tratamente ortodontice prost conduse, aparatele gnatoprotetice necorespunz toare, etc.).

3. Antecedente familiale
Similitudinea unei simptomatologii n snul unei familii nu este nc , n stadiul actual al cercet rilor, un element fiabil n parodontologie cu excep ia parodontitei juvenile care pare a avea un caracter familial i care ar fi transmis n mod recesiv (Saxer, 1980).

4. Antecedente personale. Tratamentele medicale n curs.


Trebuie nregistrat starea de s n tate parodontal a pacientului ca i eventualele afec iuni generale care au r sunet la nivelul parodon iului, sau pot interfera cu manoperele parodontale. Pentru operativitate se pot utiliza chestionare tip. Se va interoga pacientul asupra tratamentelor antiepileptice, antiaritmice i imunosupresoare (Fenitoin , Nifedipin, Ciclosporin etc.) care dau manifest ri parodontale recunoscute. Pe lng aceasta, medica ia n curs a pacientului pentru o anumit afec iune general permite adaptarea planului de tratament la situa ia respectiv n colaborare cu medicul specialist. Chestionarul medical general Acest chestionar permite punerea n lumin a anumitor afec iuni care pot influen a starea local i general a pacientului, ca i orice alt element care ar putea contraveni bunei desf ur ri a edin elor de tratament. O bun conduit de diagnostic necesit luarea n considerare a manifest rilor parodontale din cadrul afec iunilor generale (dermatologice, hematologice, virale sau de alt natur ).

44

PARODONTOLOGIE CLINIC

Propunerea de chestionare, din anexe, poate constitui un ndrumar pentru practician.

EXAMENUL CLINIC
1. Examenul exobucal
Acesta se efectueaz rapid i simultan cu etapele precedente urm rindu-se: tipul de respira ie bucal , simetria facial , dimensiunea vertical , aspectul tegumentelor, sensibilit i faciale particulare, tumefac ii, adenopatii.

2. Examenul func ional


tonus muscular deschiderea cavit ii orale examen ATM.

3. Examenul endobucal
3.1. Igiena oral . Evaluarea igienei se realizeaz ini ial printr-o rapid observare a cantit ii de plac bacterian , de tartru, pigment ri, aspectul esuturilor, faetor ex ore, etc. Cuantificarea st rii de igien oral ca i necesarul de tratament se fac prin nregistrarea urm torilor indici: y Indicele de plac PLI sau indicele lui Silness i Le Apreciaz prezen a sau absen a pl cii vizibile cu ochiul liber. y Indicele gingival sau GI: indicele lui Le i Silness Cuantific prezen a inflama iei gingivale. O gingivit moderat corespunde indicelui 1, ea devine sever plecnd de la 1,5. y Indicele CPITN: Community Periodontal Index of Treatment Needs Se noteaz cinci stadii de gravitate de la 4 la 0, scorul cel mai mare necesitnd un tratament complex, existnd pungi mai mari de 6 mm, i merge pn la 0 absen a bolii nu necesit tratamente. 3.2. Halitoza Este un ghid pre ios pentru diagnostic i poate avea origini numeroase precum: reten ia alimentar , depozitele tartrice, deshidratarea, cariile, protezele nengrijite, alcoolismul, fumatul. 45

PARODONTOLOGIE CLINIC

Halitoza poate fi consecin a numeroaselor pungi parodontale, a unei gingivite ulcero-necrotice. Charon atribuie bolii parodontale un miros caracteristic gudron uscat. 3.3. Mucoasele i buzele Se urm re te: forma, culoarea, prezen a de pl gi, irita iile datorate obiceiurilor vicioase, varia iile anatomice normale (interliniu articular, leucoedem i granula ii Fordyce) i patologice (lichen plan, leucoplazii, afte, neoplasme, hipertrofii etc.). 3.4. Saliva Este un element a c rei cantitate i calitate pot fi modificate. La examenul clinic, calitatea este dificil de controlat, n afara aspectului filant sau eventual vscos, i de altfel dificil de corelat cu o patologie parodontal . Cantitatea de saliv este mai u or de controlat i este adeseori modificat n caz de: leziuni ale glandelor salivare, tulbur ri nervoase, anumite medica ii, diabet zaharat etc. 3.5. Examenul dentar Examenul dentar urm re te: 1. existen a cariilor simple (localizare, tip, extindere) i complicate ca i a restaur rilor odontale (aprecierea conform criteriilor Ryge) 2. Integritatea arcadelor dentare: din i absen i, existen a migr rilor, incongruen elor, a malpozi iilor dentare i n general orice situa ie susceptibil de a contraveni bunei desf ur ri a igienei cotidiene ca i calitatea aparatelor gnato-protetice. Problema din ilor absen i este primordial . Care sunt motivele care au dus la extrac ie? 3.6. Examenul parodontal Se apreciaz mobilitatea dentar , aspectul gingiei, existen a snger rii la sondaj, importan a pierderii de ata ament. a. Mobilitatea dentar n cursul examenului clinic, mobilitatea dentar se nregistreaz prin mai multe proceduri (Dumitriu): inspectarea mobilit ii patologice, testul palpatoriu, testul de percu ie, testul de solicitare dentar prin presiune. Pentru evitarea unor false aprecieri, ca urmare a conten iei naturale, dat de blocurile mari de tartru, nainte de evaluarea mobilit ii dentare se face detartraj. 46

PARODONTOLOGIE CLINIC

Un grad redus de mobilitate, resim it numai de medic prin testul palpatoriu, nu i de c tre pacient, caracterizeaz mobilitatea fiziologic a din ilor. Mobiltatea dentar vizibil i resim it att de c tre bolnav ct i de medic se apreciaz n diferite grade, n func ie de direc ia i amploarea deplas rii dintelui. Gradele de mobilitate dentar se apreciaz dup cum urmeaz : 0 = mobilitate fiziologic (fremitus) 1 = mobilitate perceptibil cu degetul (0,2 1 mm n direc ie orizontal ) 2 = mobilitate a coroanei mai mare de 1 mm, n orice direc ie n plan orizontal 3 = mobilitate a coroanei mai mare de 1 mm n orice direc ie orizontal , n plus mi c ri de intruzie/rota ie Trebuie diferen iat o mobilitate reversibil de una care cre te ca urmare a evolu iei bolii parodontale. Pe baza valorilor nregistrate se calculeaz indicele clinic al gradului de mobilitate patologic . Indicele de mobilitate este un criteriu important ce serve te la stabilirea evolu iei clinice a st rii parodontale dup tratament, putndu-se aprecia ameliorarea, agravarea sau sta ionarea/vindecarea st rii clinice. Mobilograma clinic se realizeaz prin nregistrarea n dentoparodontogram , n casete speciale, fie prin cifre, fie printr-un sistem scalar. nregistrarea mobilit ii dentare prin metode clinice este supus subiectivismului operatorului. De aceea, pentru nregistrarea ct mai exact a mobilit ii dentare sau elaborat proceduri instrumentale etalonate riguros. Dintre dispozitivele aflate n practic cit m: Mobilometrul (Dumitriu), Periotest - Siemens (Rateitschak). b. Examenul gingival Permite decelarea eventual n anumite sectoare a unui aspect gingival diferit fa de starea de s n tate parodontal . Aspectul gingival variaz destul de pu in n func ie de tipul de patologie parodontal , cu excep ia GUN unde are aspect caracteristic. Se va urm ri aspectul gingiei culoarea, consisten a, forma, textura, volum, pozi ia, ct i existen a snger rii la sondaj i cantitatea de fluid gingival. Pentru evaluarea st rii parodon iului de nveli se utilizeaz indicii pentru inflama ia gingival , indicii de sngerare la sondaj, indicii de hipercre tere gingival . 47

PARODONTOLOGIE CLINIC

c. Evaluarea parodon iului de sus inere Urm re te gradul de afectare al componentelor parodon iului de sus inere i se face prin evaluarea pierderii de ata ament i a nivelului osos. Elemente de apreciere a gravit ii afect rii parodontale sunt: indicii parodontali, existen a recesiunilor, pungilor, leziunilor de furca ie. Se realizeaz cu ajutorul sondei parodontale i permite o estimare pentru fiecare fa a dintelui care va fi nregistrat n ceea ce prive te forma pungii, nivelul osos, nivelul ata amentului. Aceste m sur tori nu dau nivelul exact al osului, dar permit situarea i urm rirea evolu iei leziunilor.
Examenul profunzimii pungilor parodontale prin sondaj r mne metoda cea mai util pentru diagnosticul maladiei parodontale, de aceea i vom consacra un subcapitol separat.

3.7. Examenul ocluzal Examenul ocluzal necesit o analiz riguroas i precis pentru a observa modific rile traumatizante ale ocluziei fiziologice a pacientului deoarece poate exista o malocluzie care s fie compatibil cu s n tatea parodontal (Genco). Examenul ocluzal se realizeaz n mod clasic ncepnd cu pozi ia de intercuspidare maxim , apoi n retruzie, protruzie i lateralitate n scopul de a detecta orice interferen nefiziologic . Ocluzia patologic se poate exprima n trei elemente ale aparatului stomatognat: y la nivelul articula iei temporo-mandibulare, y la nivelul din ilor prin fa etele de abraziune y la nivelul osului alveolar prin alveoliz . n evaluarea afect rii parodontale sunt necesare mai multe categorii generale de teste:
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 = Evaluare microbiologic y Identificarea infec iei cu bacterii patogene = Evaluarea distruc iei tisulare y Indici de distruc ie tisular i de inflama ie = Evaluarea gazdei y Identificarea caracteristicilor situs-urilor gazdei/factorilor de risc = Evaluarea fizic y Evaluarea structurilor de suport dentar la nivelul situs-ului

48

PARODONTOLOGIE CLINIC

SONDAJUL PARODONTAL
Reprezint un procedur important n diagnosticul, prognosticul i evaluarea rezultatelor n managementul bolilor parodontale. Relativ simplu, sub aspect clinic, el se dovede te complex n ceea ce prive te realizarea sa deoarece se opun factori uneori defavorabili, anatomici, histologici, fiziologici, patologici sau lega i de practician.
Sondajul parodontal m soar zona sau punctul unde sonda ntmpin o rezisten fizic dat de ata amentul parodon iului la dinte.

Func ia sondei parodontale

Scopurile sondajului

Estimarea profunzimii an ului gingivo-dentar Estimarea profunzimii pungilor parodontale /gingivale, Evaluarea defectelor muco-gingivale Cuantificarea prin indici gingivali i parodontali a y st rii de igien y factorilor de irita ie marginal (placa i tartrul) y st rii gingiei marginale. Urm re te : y pierderea real de ata ament y n l imea gingiei aderente/ata ate y nivelul crestei osoase i topografia leziunii y gradul de atingere a furca iilor y tendin a la sngerare y perioadele de activitate/inactivitate ale maladiei y identificarea ntinderii distruc iei parodontale y topografia pungilor y clasificarea pungilor.

1. Scopurile sondajului
1.1. Pierderea de ata ament Pentru m surarea pierderii de ata ament se alege un reper fix: jonc iunea smal cement la care se raporteaz toate m sur torile.

49

PARODONTOLOGIE CLINIC

Profunzimea pungii (manifestarea clinic m surabil a bolii) const n distan a ce separ fundul pungii de gingia marginal . Deoarece nivelul gingiei marginale este supus fluctua iilor (ca n cazul hipertrofiilor care dau pungi false f r pierderea de ata ament), reperul fix permite m surarea gradului de recesiune gingival , n raport cu gingia marginal , dar i pierderea real de ata ament, dat de distan a de la fundul pungii la jonc iunea smal cement. Repere: Nivelul ata amentului = distan a dintre baza pungii i un reper dentar fix jonc iunea amelo-cementar (JAC). Aceast distan define te gradul de recesiune parodontal . Recesiune vizibil = distan a care separ marginea gingival de jonc iunea amelo-cementar . Recesiunea invizibil = adncimea pungii, definit ca distan a dintre baza pungii i marginea gingival . Recesiune vizibil + recesiune invizibil = totalul pierderii de ata ament. Determinarea nivelului de ata ament.
POZI IA MARGINII GINGIVALE Marginea gingival localizat la nivelul coroanei anatomice DETERMINARE Nivelul ata amentului = valoarea adncimii pungii minus distan a de la marginea gingival la JAC ( pungi false).  Dac ambele sunt egale pierderea de ata ament este zero Pierderea de ata ament coincide cu adncimea pungii. Pierderea de ata ament este mai mare dect profunzimea pungii. Se adaug la adncimea pungii distan a dintre marginea gingiei i JAC (recesiune total )

Marginea gingival coincide cu JAC Marginea gingival localizat apical de JAC

1.2. Evaluarea n l imii gingiei aderente restante. n l imea gingiei ata ate (aderente) este distan a dintre jonc iunea muco-gingival i proiec ia pe suprafa a extern gingiei a bazei sulcus-ului gingival sau fundului pungii parodontale. Nu trebuie confundat cu gingia keratinizat , ntruct cea din urm include i marginea gingival . n l imea gingiei keratinizate este distan a care separ linia mucogingival de creasta gingival . Valoarea gingiei ata ate se determin prin sc derea adncimii sulcus-ului sau pungii din n l imea total a gingiei (margine gingival linie muco-gingival ). Aceasta se face prin trac ionarea buzei sau obrazului pentru demarcarea liniei muco-gingivale, concomitent cu sondarea pungii. 50

PARODONTOLOGIE CLINIC

Pentru prognostic favorabil este necesar o n l ime de cel pu in 2 mm. n l imea gingiei ata ate este considerat insuficient atunci cnd trac ionarea periferiei mobile induce mobilizarea marginii gingivale libere. onda parodontal se utilizeaz pentru evaluarea defectelor mucogingivale, determinndu-se suficien a sau insuficien a gingiei ata ate. y Defect muco-gingival de tip I (gingie ata at insuficient ) cnd sonda parodontal p trunde n sulcus-ul gingival la limita sau dincolo de jonc iunea muco-gingival , y Defect muco-gingival de tip II (gingie ata at insuficient ) cnd, prin plasarea sondei parodontale n pozi ie orizontal de-a lungul jonc iunii muco-gingivale, gingia se deplaseaz n direc ie coronoapical .

Eviden ierea defectelor muco-gingivale (dup Pawlak, modificat )

1.3. Evaluarea nivelului crestei osoase i a topografiei leziunii Boala parodontal reduce n l imea osului i-i modific topografia. Deoarece numai examenul Rx nu permite cunoa terea acestei topografii, sonda parodontal devine cu adev rat o prelungire a oc iului clinicianului. ntinderea pierderii osoase este foarte precis determinat prin evaluarea cu sonda parodontal a distan ei dintre ata amentul gingivodentar i jonc iunea amelo-cementar .

Evaluarea prin sondaj a nivelului osos

51

PARODONTOLOGIE CLINIC

1.4. Evaluarea gradului de atingere a furca iilor La nivelul din ilor pluriradiculari, zonele interradiculare pot fi atinse de c tre procesul patologic i s devin vizibile i accesibile clinic cu sonde parodontale speciale sondele Nabers. n acest caz un sondaj orizontal permite evaluarea deschiderii zonelor de furca ie radicular . 1.5. Tendin e la sngerare Calitatea sau s n tatea esuturilor moi este apreciat , pe de o parte prin rezisten a la p trunderea sondei i pe de alt parte prin prezen a sau absen a snger rii provocate. Actualmente, tendin a la sngerare se studiaz fie singur , fie n corela ie cu cantitatea de plac , fiind att un criteriu de diagnostic i prognostic al bolii parodontale, ct i un criteriu de activitate / inactivitate. 1.6. Perioadele de activitate ale bolii Boala parodontal fiind un proces infec ios cronic care evolueaz prin cicluri scurte i imprevizibile de activitate distructiv , urmate de perioade de remisiune spontan (Socransky), depistarea activit ii bolii depinde deci, de posibilitatea de a ar ta prin intermediul m sur torilor o modificare a nivelului ata amentului ntr-un situs specific.

2. Cnd este necesar sondajul?


R spunsul logic pare a fi: de fiecare dat cnd exist o suspiciune de boal parodontal sau cnd acest lucru este imperativ. Trebuie s reflect m bine nainte de a efectua aceast manoper , deoarece un sondaj parodontal declan eaz o bacteriemie chiar n absen a bolii parodontale (Brion). Aceast bacteriemie f r consecin la pacientul s n tos, este periculoas la pacientul cu risc crescut (printre altele risc Osler-ian) i impune anumite precau ii. La pacien ii care prezint depozite importante de tartru sau inflama ie gingival sever este necesar n prealabil a se efectua un detartraj serios i un control riguros al pl cii, deoarece obstacolele produse de tartru i hipertrofia gingival supra-ad ugat modific n mod artificial profunzimea pungii, existnd riscul de ns mn are a situs-urilor inactive. Efectul esuturilor inflamate asupra adncimii de sondare poate duce la gre eli de interpretare, deoarece s-a constatat o diferen notabil (0,6 mm) ntre sondajul pungilor parodontale inflamate i sondajul esuturilor neinflamate. Problema penetr rii instrumentului intratisular n cazul inflama iei este o surs semnificativ de eroare.

52

PARODONTOLOGIE CLINIC

. Cum trebuie efectuat sondajul?


Pe lng problemele de ordin general legate de pozi ionarea fotoliului, iluminarea cmpului, instrumentar, sondajul va trebui efectuat n absen a oric rei urme de saliv . Pentru fiecare sector sondat, zona va fi uscat cu spray-ul de aer. Pe de alt parte, sondarea situs-urilor active i inactive cu aceea i sond , poate duce la ns mn area florei agresive n situs-urile inactive, fapt care impune fie sc imbarea sondei, fie sterilizarea sau decontaminarea sondei (sterilizator cu quar , solu ii antiseptice) dup fiecare inserare n alt situs. For a de sondare For a de sondare reprezint o variabil important n m surarea pungilor parodontale i n reperarea nivelului de ata ament. Factori de care depinde reproductibilitatea m sur torilor:
FACTORI Design-ul extremit ii sondei (diametrul por iunii active i forma vrfului) CONSECIN E Vrfurile sondelor cu design diferit conduc la presiuni de sondare diferite, de i se aplic aceea i for . Parodon iu s n tos/ inflamat.  esuturi inflamate, sonda poate traversa u or Starea esuturilor parodontale epiteliul de jonc iune i primele fibre conjunctivale i atinge uneori creasta alveolar (Listgarten). sonde cu presiune constant - manuale / electrice Etalonarea for ei de sonde clasice evaluarea sensibilit ii dureroase la presiunea patului sondare ung ial al pacientului.

Oricare ar fi for a aplicat ea va trebui s fie ntotdeauna reproductibil pentru a elimina posibilit ile de utilizare post-operator a unei presiuni mai reduse fa de cea folosit nainte de tratament. Valori ale for ei de sondare:
AUTORI Badersten, Miller Van der Velden Caton i col. VALOARE 25 - 50 g/cm2 75 g/cm2 50 g/cm2 0,63 mm 0,35 mm

= diametrul sondei la vrf ond cu presiune constant

53

PARODONTOLOGIE CLINIC

4. Dificult ile ntlnite n m surare i factorii care influen eaz lectura


4.1. Erorile sondajului tradi ional Pe lng problemele legate de lipsa rigorii n tehnica de sondaj ct i cele legate de accesibilitatea din ilor, morfologia corono-radicular , zonele proximale i dificult ile de inserare a sondei n sens vertical, r mn trei parametri ce pot fi factori de eroare: dintele, sonda, examinatorul.

4.1.1. Dintele este important o bun sensibilitate tactil pentru a decela prezen a de obstacole (carii, tartru) ntre sond i fundul pungii.
Detectarea obstacolelor sub-gingivale (dup Pawlak)

4.1.2. Sonda problema fiabilit ii grada iilor este delicat , deoarece s-au constatat diferen e, deloc neglijabile (pn la 0,6 mm), ntre diferite sonde (Winkler). Aceasta, impune pe ct posibil, ca n cursul sondajului s se p streze ntotdeauna aceea i marc i aceea i sond , la acela i pacient. 4.1.3. Examinatorul se g se te expus erorilor de citire a grada iilor din cauza unei slabe vizibilit i, a unui acces dificil la un situs, a lu rii gre ite a reperelor, a oboselii oculare provocate de cele 192 de m sur tori realizate de pe cele dou arcade complete. 4.2. Factorii histologici i clinici care influen eaz adncimea de sondare
Sonda care plonjeaz n an ul gingival se opre te n t rmuri necunoscute Lindhe

Efectiv, exist o diferen ntre profunzimea m surat a pungii i adncimea sa real (Schreder i Listgarten). Adncimea clinic a an ului gingivo-dentar sau a unei pungi parodontale este reprezentat de m sur torile ob inute n cursul sondajului, rezultnd o m surare supraestimat .

54

PARODONTOLOGIE CLINIC

Adncimea histologic corespunde distan ei care separ marginea liber a gingiei marginale de limita coronar a epiteliului de jonc iune. n cazul pungilor parodontale sonda parodontal traverseaz epiteliul de jonc iune i nu este oprit dect de c tre primele fibre conjunctivale intacte ale ata amentului, mai ales n cazul sondei cu vrf ascu it. 4.2.1. Starea de s n tate a esuturilor parodontale Exist o rela ie direct ntre gradul de inflama ie gingival i penetrarea sondei la o for constant , esuturile inflamate oferind mai pu in rezisten la p trunderea sondei dect esuturile s n toase (Robinson i Vitek). 4.2.2. Pozi ia extremit ii sondei Sonda parodontal tinde s m soare mai mult o localizare apical a epiteliului de jonc iune dect o localizare coronar (Listgarten i col). Sonda p trunde n esuturi i este frnat printr-un efect de hamac datorat condens rii i compresiunii fibrelor ligamentului parodontal, calitatea esuturilor parodontale constituind un element important n p trunderea sondei (Spray i Garnik). 4.2.3. Sngerarea la sondare Un situs inactiv sau un sulcus neinflamat nu sngereaz la sondaj a a cum se ntmpl n cazul cnd epiteliul pungii (sau sulcus-ului) este inflamat sau ulcerat (Geenstein). Sngerarea ngreuneaz lectura datelor direct pe partea lucr toare a sondei. Pe de alt parte, controlul localiz rii vrfului sondei se poate aprecia ntr-o m sur mai redus n pungile care sngereaz fa de cele care nu sngereaz .
Gradul de inflama ie al pungii, evaluat prin sngerare la sondaj este un factor critic n m sur torile adncimii pungii.

55

PARODONTOLOGIE CLINIC

n ceea ce prive te influen a parametrilor - adncimea pungii i sngerarea la sondaj asupra reproductibilit ii m sur torilor, Abbas i col. au ar tat c : y numai m sur torile pungilor care nu sngereaz sunt reproductibile; y adncimea pungii singur nu afecteaz reproductibilitatea m sur torilor; y pungile care sngereaz la sondaj sunt mai adnci dect cele care nu sngereaz . 4.2.4. Influen a accesului anatomic
M SUR TORI Lectura u oar FACTORI CE INFLUEN EAZ LECTURA zone cu acces direct zone frontale amplitudine redus a deschiderii gurii pacientului zone aproximale cu punct de contact strns incongruen e cu nghesuire sectoare posterioare unde cmpul vizual este mult mai ngustat - eroarea de paralax .

Lectura dificil

5. Limite ale sondajului parodontal.


M surarea liniar de-a lungul r d cinii dintelui are avantajul de a fi clar n eleas i transpus direct n context clinic. Totu i, ea reprezint o analiz uni-dimensional a unui proces de boal tri-dimensional.

6. Mod de evitare a aproxim rilor la sondaj.


y nainte de orice etap de sondare s se realizeze un tratament ini ial eficace la nivelul parodon iului i din ilor. y ndep rtarea factorilor generatori ai inflama iei i a depozitelor exogene ce constituie obstacole la penetrarea sondei y standardizarea: - punctului precis de sondare - axului de inser ie al sondei - punctului de referin pentru evaluarea nivelului ata amentului Pe lng rolul s u tradi ional de m surare, sonda parodontal , prin deplasare n diferite direc ii, se mai folose te la: y identificarea ntinderii distruc iei parodontale y topografia pungilor y clasificarea pungilor. 56

PARODONTOLOGIE CLINIC

Clasificarea pungilor n func ie de pozi ia extremit ii sondei Pungi gingivale Sonda nu p trunde apical fa de jonc iunea amelo-cementar Pungi parodontale Sonda p trunde dincolo de jonc iunea amelo-cementar , dar supra-osoase nu dep e te, apical, creasta osului alveolar Pungi parodontale Sonda parodontal p trunde dincolo de jonc iunea ameloinfra-osoase cementar i dep e te apical, creasta osului adiacent

Pung gingival

Pung supra-osoas

Pung infra-osoas (dup Pawlak)

Oricare ar fi metoda i instrumentul de sondare, practicianul trebuie s evite presiunile excesive i mi c rile brutale care provoac perfora ii ale epiteliului sulcular i de jonc iune, determin rile improprii ale profunzimii pungilor ct i o suferin inutil a pacientului. Date fiind numeroasele probleme care persist , sondajul parodontal nu poate sus ine, el singur, diagnosticul i prognosticul maladiilor parodontale, de i actualmente este mijlocul cel mai practic de care dispunem pentru a pune n eviden diferen ele existente ntre m sur torile nivelului ata amentului unui situs individual.

57

S-ar putea să vă placă și