Sunteți pe pagina 1din 2

Chistul periapical a.

dinte cauzal recuperabil,​ cu implantare bună, <⅓ din Chistul rezidual


Aspecte clinice rădăcină este inclusă în formaţiunea chistică, se va Chistul rezidual este în fapt un chist radicular care
- localizat la nivelul apexului unui dinte cu gangrenă practica​ chistectomia cu rezecţia apicală a dintelui persistă după tratamentul endodontic sau extracţia
pulpară (netratat, neobturat pe canal), dinte cu obturaţie (îndepărtarea apexului inclus în formaţiunea chistică) şi dentară. Clasic se consideră chist rezidual acel chist
de canal, completă sau incompletă, cu prezenţa la nivelul tratamentul endodontic intraoperator​, cu sigilarea restant după extracţia dentară fără chiuretarea alveolei. în
apexului a unui chist periapical care îşi continuă sau nu suprafeţei de secţiune a rădăcinii. prezent, termenul de chist rezidual a fost extins şi pentru
evoluţia. b. dinte cauzal cu distrucţie coronară masivă, fiind chistul periapical persistent după un tratament endodontic
Clinic irecuperabil din punct de vedere protetic, sau dacă >⅓ care nu a reuşit să eradicheze focarul infecţios de la
Iniţial​ asimptomatic, fiind prezente uneori semne din apex este inclusă în formaţiunea chistică, se va nivelul apexului. Eşecul tratamentului endodontic se
indirecte, cum ar fi ​sensibilitatea la percuţia în ax​ a practica ​extracţia dentară şi chistectomia prin alveola poate datora fie indicaţiei eronate legate de dimensiunile
dintelui/dinţilor cauzali, sau​ jena dureroasă la palparea postextracţională​. Dacă accesul este insuficient pentru chistului, fie unei obturaţii de canal deficitare, care nu a
vestibulului bucal​ în dreptul îndepărtarea chistului, se va practica ​chistectomia prin reuşit să sigileze canalul radicular, acesta rămânând
apexului acestor dinţi. abord vestibular. permeabil pentru germenii din cavitatea orală; alteori,
Testele de vitalitate - ​negative,​ având în vedere prezenţa In cazul ​chisturilor de mari dimensiuni​, se va practica dimpotrivă, o obturaţie de canal cu depăşire reprezintă un
gangrenei pulpare. în mod similar​ chistectomia prin abord vestibular​ (mai factor iritativ care continuă evoluţia chistului.
In evoluţie​, chistul periapical creşte în dimensiuni şi rar palatinal - la maxilar) şi respectiv​ extracţia sau Chistul rezidual după tratament endodontic are aspectul
subţiază corticală osoasă. La palparea în vestibulul bucal tratamentul conservator ​(rezecţia apicală cu tratament radiologic al unui chist periapical localizat la un dinte cu
se percepe o ​consistenţă ​de „minge de celuloid” sau endodontic şi sigilarea suprafeţei de secţiune a rădăcinii) obturaţie de canal. Chistul rezidual după extracţia dentară
„coajă de ou spart” (​semnul lui Dupuytren)​ , datorată lizei al dinţilor cu interesare chistică. Atitudinea faţă de aceşti se prezintă radiologic ca un chist radicular persistent la
corticalei osoase; zona este discret dureroasă la palpare. dinţi (radicală sau conservatoare) se bazează pe criteriile nivelul unei creste alveolare edentate, după vindecarea
In final​, chistul ajunge să perforeze corticală osoasă şi să descrise mai sus. osoasă a alveolei postextracţionale.
se exteriorizeze în părţile moi, submucos. Deformează Pentru chisturile de mari dimensiuni care se extind către Diagnostic diferenţial
fundul de şanţ vestibular (sau respectiv palatul), mucoasa sinusul maxilar, dar la care se menţine o separaţie osoasă Diagnosticul diferenţial al chistului rezidual după
acoperitoare având aspect normal. Palparea este minimă între peretele chistic şi mucoasa sinuzală, nu este tratament endodontic se face cu ​chistul periapical
dureroasă şi se percepe o zonă de fluctuenţă. necesară cura radicală a sinusului maxilar. In schimb, (dintele nu este obturat pe canal). De asemenea,
Chistul se poate suprainfecta, evoluţia fiind spre un abces atunci când chistul afectează mucoasa sinuzală, se indică diagnosticul diferenţial se poate face şi cu alte entităţi
vestibular, palatinal sau de spaţiu fascial primar. Prin şi cura radicală a sinusului maxilar. chistice sau tumorale, ca şi în cazul chistului periapical.
extinderea tridimensională, chistul poate interesa şi Pentru chisturile radiculare de mari dimensiuni localizate Diagnosticul diferenţial al chistului rezidual după
rădăcinile dinţilor vecini. De asemenea, după o evoluţie la mandibulă şi care prezintă un risc crescut de fractură în extracţia dentară se poate face cu leziunile chistice sau
îndelungată, poate fistuliza în cavitatea orală, la os patologic, sau pentru cele localizate la maxilar cu tumorale ale oaselor maxilare care din punct de vedere
tegument, sau se poate deschide în sinusul maxilar. extensie importantă în sinusul maxilar sau în fosele clinic şi radiologic nu sunt în legătură cu un dinte:
Radiologic​ - radiotransparenţa periapicala în jurul nazale, se poate opta pentru marsupializarea chistului, în keratochistul odontogen primordial, chistul osos
dintelui cauzal, care continuă, deformează şi şterge asociere cu tratamentul conservator sau radical al traumatic, chistul osos anevrismal​ etc.
conturul laminei dura în porţiunea apicală a dintelui. dintelui/dinţilor cauzali. Tratament
Radiotransparenţă este​ bine delimitată​, prezentând uneori Tratamentul chistului rezidual după tratament endodontic
un ​contur radioopac​ care se datorează fenomenelor de urmăreşte aceleaşi principii terapeutice ca şi în cazul
scleroză perichistică. Are​ formă rotundă sau ovală​, chistului periapical de mici dimensiuni - ​chistectomie cu
alteori neregulată în contextul în care este de dimensiuni Chistul radicular lateral rezecţie apicală şi sigilarea suprafeţei de secţiune a
mari şi interesează mai mulţi dinţi. Apexurile dinţilor Din punct de vedere patogenie şi histopatologic, chistul rădăcinii​. Tratamentul chistului rezidual după extracţia
implicaţi sunt incluse în cavitatea chistică, prezentând radicular lateral este similar chistului periapical, cu dentară constă în chistectomie prin abord oral.
uneori resorbţie radiculară. diferenţa că ​se dezvoltă la nivelul suprafeţei laterale a
rădăcinii dintelui​, pe seama unor canale pulpare
Diagnostic diferenţial aberante. Se prezintă sub forma unei formaţiuni chistice,
Un chist periapical de mici cu aceleaşi caractere clinice şi evolutive, aspectul
dimensiuni este practic imposibil de radiologic relevând însă o radiotransparenţă de mai mici
diferenţiat radiologic de un dimensiuni localizată radicular lateral, de cele mai multe
granulom periapical. Diagnosticul ori în limbusul osos interdentar sau mai rar interradicular.
diferenţial se poate face cu Diagnostic diferenţial
majoritatea chisturilor osoase. De Diagnosticul diferenţial al chistului radicular lateral se
asemenea, pentru localizările la poate face cu:
nivelul grupului premolar sau molar • chistul parodontal lateral;
superior, uneori este dificil de • keratochistul odontogen primordial;
diferenţiat radiologic de aspectul • parodontopatia marginală cronică profundă. Tratament
unui sinus maxilar normal, dar cu Principiile de tratament s​ unt similare cu cele pentru
un recessus alveolar procident. chistul periapical. Având în vedere evoluţia laterală a
„Chistul median mandibular” chistului, cu erodarea limbusului alveolar interdentar, în
reprezintă de cele mai multe ori cele mai multe cazuri implantarea dintelui cauzal este
expresia clinică şi radiologică a unui afectată, impunând extracţia dentară şi chistectomia prin
chist radicular de la nivelul dinţilor frontali inferiori. alveolă.
Anatomie patologică
Chistul prezintă o ​membrană​ formată din epiteliu
pavimentos stratificat, cu exocitoză sau hiperplazie.
Uneori, epiteliul prezintă zone de calcificare liniare sau
arcuate, numite​ corpi Rushton​. Un strat conjunctiv fibros,
uneori cu infiltrat inflamator, înconjoară la exterior
stratul epitelial.
Conţinutul​ chistic este format dintr-un lichid care conţine
resturi celulare. In peretele sau/şi în conţinutul chistului
se pot identifica uneori focare de calcificare distrofică,
granule de colesterol, celule gigante multinucleate,
hematii sau depozite de hemosiderină.
Peretele chistic​ poate prezenta corpi hialini formaţi din
material eozinofil înconjurat de fibre dense de colagen.
Tratament
Principial, tratamentul vizează ​îndepărtarea
chistului şi tratamentul factorului cauzal dentar​.
In cazul granuloamelor periapicale, ca primă intenţie se
poate încerca​ tratamentul endodontic​ al dintelui cauzal.
în cazul eşecului acestui tratament, cu persistenţa
leziunii, se va practica ​tratamentul chirurgical
conservator al dintelui cauzal (chiuretaj periapical cu
rezecţie apicală şi sigilarea suprafeţei de secţiune a
rădăcinii).
Pentru chisturile de ​dimensiuni mici şi medii​, există
două posibilităţi terapeutice, în funcţie de starea
dintelui/dinţilor cauzali:

S-ar putea să vă placă și