Sunteți pe pagina 1din 32

Zone funcționale ale câmpului

protetic maxilar
Lucrări practice 2020
1) Caracteristici anatomice-modalitate de examinare importanță
practică

2) Adaptarea și închiderea marginală a lingurilor individuale


• La maxilar
▫ Zona vestibulară frontală
▫ Zona vestibulară laterală (pereche)
▫ Zona vestibulară posterioară (pereche)
▫ Zona posterioară distală (care este și zonă cheie)
Zona vestibulară frontală
Aspect pe model Aspect clinic
Zona vestibulară frontală
• Întindere între cele două
frenuri laterale
• Împărțită în două de frenul
buzei superioare
• Dominată de prezența
mușchiului orbicular
▫ Mușchi cu fibre paralele cu
baza protezei

• Marginea lingurii trebuie să


ajungă până la nivelul
fundului de sac vestibular
• Răscroiri la nivelul frenurilor
Modalitate de examinare
• Prin inspecție
• Se trage de buza superioară în față și ușor în jos,
• Și se răsfrânge ușor buza
• Se examinează inserția frenului buzei superioare
• Dacă mobilizăm prin tracțiuni dreapta stânga
• Se va putea vedea limita inserției frenului
caracteristici
• În aceasta zonă lingura/proteza are închidere
▫ Internă
 Intre mucoasa pasiv mobilă și marginea protezei
(fața mucozală)
▫ Externă
 Între mucoasa mobilă și fața externă a protezei
La închiderea externă participă mușchiul orbicular
(favorabil protezării)
Închiderea internă se realizează prin aducerea
marginilor lingurii/protezei până la nivelul mucoasei
pasiv mobile/=limite funcționale
Importanță practică
• Prin adaptarea corectă a
marginilor lingurii individuale
ca lungime și grosime
• Orbicularul –fibre paralele
contribuie la menținere
Adaptarea lingurii individuale în
aceasta zonă
• Scurtarea/lungirea marginilor
pana la niv mucoasei pasiv
mobile
• Utilizarea mișcărilor test
pentru verificarea adaptării
▫ Mimarea fluieratului/supt
verificare zona vestibulară
frontala între cei doi canini
• Verificarea cu testul 2 Herbst
pentru verificarea succiunii,
înaintea amprentarii
funcționale
• Perfectarea închiderii marginale cu material
termoplastic
• Pus în strat subțire
• Mișcări de modelare țuguiatul buzelor
• Verificare cu testul 2 de verificare a succiunii
Mișcări test de verificare a adaptarii lingurii
individuale-maxilar

• Deschidere moderată gură-


PM-M1
• Deschiedre maximă gură-M2
și lig pt mdb
• Surâs forțat-Pm2-M1

• Fluierat-frontal C-C

• Tușit-lim post distala AH


Teste de verificarea succiunii-Herbst maxilar
(înainte de luarea amprentei funcționale)
• Test 1-tracțiuni O-V închiderea la zona
posterioară distală- Ah
• Test 2-desprindere cu pulpa degetului plasat
vestibular, din aproape în aproape a lingurii-
închidere interna vestibulară
• Test 3-tracțiune verticală pe mâner
Zona vestibulara laterală
• Începe de la frenul lateral
(comisura bucală) până la
cresta zigomato-alveolară
• Dominat de prezența m cu
fibre paralele cu periferia
protezei
• Fundul de sac aici este mai
puțin adânc
Modalitate de examinare
• Frenul lateral se evidențiază prin tracțiunea
laterală a comisurii bucale
• Creasta zigomato-alveolară se reperează prin
palpare manuală intrabucală
Zona vestibulară laterală
• Mișcare test de verificare a
adaptării
▫ Deschiderea moderată a gurii
(PM-M1)

▫ Surâs forțat PM2-M1


Importanță practică
• Adaptarea corectă a marginilor lingurii ca
▫ Lungime
▫ Grosime
Permite instalarea închiderii externe
Datorită buccinatorului prin
orientarea fibrelor
tonicitate
Rol în menținere
Zona vestibulară posterioară
Fund de sac
Punga Eisenring
• De la creasta zigomatico-
alveolară până
retrotuberozitar
• Punga lui Eisenring
• Dominat de prezența
muschiului Buccinator-rol în
menținerea protezei pe câmpul
protetic
• Aici fundul de sac poate fi mai
larg (gros)
• Baza protezei se îngroașă în
limite funcționale
Modalitate de examinare
• Evidențiere prin tracțiune laterală de obraz
• Se examineaza vizual în repaus
• Prin balansarea mandibulei stânga dreapta
• Se evidențiază
▫ Grosimea maximă (balansare de aceeși parte cu
cea examinată)
▫ Grosimea minimă (balansare de parte opusă)
Modelarea grosimii
Punga lui Eisenring minime la nivelul
pungii Eisenring
Spațiu Eisenrig pus în
Aspect clinic
evidență Aspect practic

Aspect pe model
Pe o parte grosimea minimă e mai mare decat pe
partea opusă
Miscari de modelare in punga lui
Eisenring
• Deschiderea largă a gurii
▫ Apofiza coronoidă coboară și
poate îngusta acest spațiu

• Balansarea mandibulei
dreapta/stânga
▫ Balansarea de parte opusă
celei examinate îngustează
grosimea acestui spațiu
• Se aplica material termoplastic pe fața externă a
lingurii în spațiul Eisenring
• Se aplică lingura în cavitatea bucală
• Pacientul face mișcări de deschidere largă a gurii
și de balansare a mandibulei dreapta stânga
• Se verifică aspectul materialului termoplastic
▫ să fie neted iar trecerea spre lingură lină
• Uneori apare o mică depresiune în materialul
termoplastic semn ca apofiza coronoidă
îngustează mai mult acest spațiu.
Cazuri speciale-inserția postero-
superioară a mușchiului buccinator
(Zarb) în spațiul Eisenring

Aspect practic
Când există in spațiul Eisenring, trebuie depistată
NICIODATĂ secționată
Lingura răscroită corespunzător
Zona posterioară distală
• Zona de trecere între palatul dur și
palatul moale
▫ Poate fi mai lată
▫ Mai îngustă
▫ Linie, în funcție de poziția vălului
palatin
• Mușchii vălului palatin sunt
perpendiculari pe periferia
câmpului protetic
• Orientarea poate fi
▫ Orizontală-zonă largă de trecere
între palatul dur și moale
▫ Oblică-zonă mai îngustă
▫ Vertical-linie
• Există doar închidere internă-zona
cheie
• Mișcări test pentru verificarea
adaptării-tușit
Modalitate de examinare-localizare a
limitei de reflexie-Manevra Valsalva
• Metoda Valsava-modificată
• Se expiră forțat, pe nas nasul fiind pensat
• Glota inchisă
• Gura deschisă
• Cu oglinda dentară se oprește ridicarea limbii
care poate să împiedice examinara vizuală
• Vălul flectează
• Linia de vibrație anterioară
Trasare limită posterioară
distală-metoda palpatorie-
verificare
aspect practic
Palpare cu un fuloar cu bilă
Dinspre anterior spre posterior
Până se simte terminarea substratului
osos
Se desenează din aproape în aproape
câte un punct dintr-o parte în cealaltă
Corectitudinea desenului clinic se
verifică cu MANEVRA VALSALVA

Vălul palatin va flecta și vom vedea daca


zona de relfexie coincide cu desenul
nostru

Se aplică lingura individuală pe câmp


Se inspectează cu oglinda ca sa vedem
unde se află desenul în raport cu
marginea distală a lingurii individuale
În funcție de asta, vom scurta sau lungi
lingura
Zona de reflexie a vălului palatin
Suport osos-limită
Limita posterioară distală
posterioară distală
Pozitii văl palatin
• Orizontal-zona de reflexie largă
• Oblic-zonă de reflexie mai puțin largă
• Vertical-zona de reflexie devine o linie
Modalitate fonatorie-Ah
• La pronuntia lui Ah prelungit
• Linia de vibratie posterioară
Aspect practic în adaptarea lingurii
individuale
• Pe fața internă a lingurii
individuale se marchează cu
creion chimic marginea sa
distală
• Se aplică în cavitatea bucală
• Marcajul se va transfera pe
mucoasă
• Se va efectua din nou manevra
Valsalva
• Verificăm astfel corectitudinea
adaptării lingurii
• închiderea marginală cu material termoplastic
• Plasat în continuarea lingurii și puțin pe fața internă
la nivelul zonelor Schroeder
• Se aplică lingura cu presiune fermă în cavitatea
bucală
• Pacientul este invitat să tușească, să spună AH și se
poate efectua și manevra Valsalva
• Verificare cu testul nr 1 de verificarea succiunii
• Verificarea materialului termoplastic-aspect neted,
trecere lină spre lingura individuală
zonele Schroeder-aspect clinic

• De o parte si de alta a linie


mediene
• Pe bolta palatină
• În dreptul molarilor
• Uneori și al premolarilor
1
• Zone cu glande salivare
accesorii
• Pot fi comprimate
• Se șterge mucoasa cu o
compresa uscată
2
• La nivelul lor apar picături de
salivă
4 3
1

Dupa ce se verifică toate testele de


adaptare și cele de verificare a succiunii
Iar rezultatul este bun

Se poate trece la etapa de amprentare


funcțională