Sunteți pe pagina 1din 7

6. In flegmonul de planseu bucal, dispneea a.

Chistul median palatin


este indusa initial: b. Papila incisiva
c. Canalul incisiv
a. Restrictiv
d. Keratochistul odontogen dentiger
b. Obstructiv
e. Chistul rezidual
c. Prin agravarea fenomenelor toxico-
septice de cauza centrala 12. Rata de recidiva dupa chiuretajul
d. Prin intoxicatia centrilor respiratori tumorii in ameloblastomul intraosos solid
bulbo-pontini este de:
e. Prin tromboza septica
a. 10-20%
7. Indicati un sinonim pentru abcesul b. 20-30%
spatiului paramandibular: c. 30-50%
d. 50-90%
a. Abces peribazilar
e. 100%
b. Abces submandibular
c. Abces migrator al obrazului 13. Pentru hemangioamele persistente la
d. Abcesul semilunar perimandibular adulti, doza de radiatii folosita este de:
e. Niciuna din acestea
a. 5-10 Gy
8. Chisturile canalului tireoglos sunt b. 10-15 Gy
localizate cu totul exceptional: c. 15-30 Gy
d. 30-40 Gy
a. Submentonier
e. 40-50 Gy
b. Submandibular
c. Suprahioidian
14. Focarele de ameloblastom dezvoltate
d. Subhioidian
din stratul epitelial al chistului, cu extinderea
e. suprasternal
limitata in stratul conjunctiv se intalnesc in:
9. Mucocelul apare extrem de rar la nivelul: a. ameloblastom in situ, mural
b. ameloblastom in situ, intraluminal
a. Planseului bucal c. ameloblastom microinvaziv intramural
b. Portiunii anterioare a fetei ventrale d. ameloblastom microinvaziv transmural
a limbii e. ameloblastom invaziv
c. Mucoasei jugale
d. Buzei superioare 15. Indiferent de varsta pacientului,
e. Buzei inferioare tumora centrala cu celule gigante trebuie
10. Hiperplazia papilomatoasa inflamatorie diferentiata in primul rand de:
poate fi o manifestare a unei infectii cu: a. tumora maligna cu celule gigante
b. tumora bruna
a. V. herpes simplex tip 1 c. leziunea vasculara osoasa cu flux
b. V. herpes simplex tip 2 crescut
c. HPV d. chistul osos anevrismal
d. HIV e. fibromul ameloblastic
e. V. varicelo-zosterian

11. Diagnosticul diferential al chistului nazo-


palatin se poate face cu:
16. Pentru leziunile cu caracter de 21. Chistectomia fara suprimarea factorului
hamartom, urmatorul procedeu chirurgical cauzal este indicata in tratamentul:
prezinta aplicabilitate, in general: a. chistului odontogen botrioid
a. enucleerea b. chistului sialo-odontogen
b. chiuretajul c. chistului odontogen calcificat
c. chistectomia d. chistului nazo-alveolar
d. chistotomia e. chistului periapical
e….
22. Mecanismul prin care se produce
17. Pentru o buna stabilitate a ansamblului invazia tumorilor maligne de buza in arcul
format din proteza de condil, placa de mentonier este:
reconstructie si mandibula restanta, este a. embolizarea continua
necesara fixarea cu ajutorul a: … evolutie prin contiguitate
a. 1-2 suruburi de osteosinteza
b. 2-3 suruburi de osteosinteza
c. 3-4 suruburi de osteosinteza
d. 4-5 suruburi de osteosinteza
e. 5-6 suruburi de osteosinteza
42. Fibromatoza gingivala poate face parte
18. In sinuzita maxilara fungica, examenul dintr-un sindrom care include si :
computer tomograf poate evidentia calcificari: a. hipercorticism
a. circumscrise b. hipertricoza
b. discoidale c. parkinsonism
c. punctiforme d. scleroza in placi
d. nodulare e. mistenia gravis
e. miliare

43. Angrenarile ireductibile se refera la


19. Indicati un sinonim pentru abcesul
facturile mandibulare:
spatiului paramandibular:
a. cu angrenare stransa a capetelor osoase
a. Abces peribazilar b. cu interpozitii de parti moi intre capetele
b. Abces submandibular osoase fracturate
c. Abces migrator al obrazului c. cu interpozitii de corpi straini intre
d. Abcesul semilunar perimandibular capetele osoase fracturate
e. Niciuna din acestea d. consolidate vicios
e. cu consolidare intarziata
20. Sutura plagilor tegumentare faciale
respecta urmatoarele puncte-cheie: 44. In fracturile tip Le Fort III, exoftalmia
a. limita mucoasa fixa-mucoasa mobila apare prin:
b. arcada sprancenoasa a. deplasarea podelei orbitei in jos si inapoi
c. comisura labiala b. prezenta unor hematoame importante
d. conturul mentonului supra-orbitare
e. santurile cutanate c. prezenta unor hematoame importante
sub-orbitare
d. pareza nervilor ciliari e. osteotomia Obwegeser-Dal Pont,
e. pareza nervilor oculomotori modificata de Epker

45. Mucocelul sinuzal apare in special pe 52. Urmatoarea leziune benigna a ....
fondul: maxilare cu origine in osul medular... prezinta
a. sinuzitei maxilare cronice odontogene aspect radioopac bine delimitat:
b. sinuzitei maxilare cronice rinogene
a.displazia fibroasa
c. sinuzitei maxilare cronice alergica
d. sinuzitei maxilare cronica fungica b. displazia-cemento-osoasa
e. sinuzitei maxilare cronice parazitara
c.osteocondromul
48. Urmatoarea afectiune are … remisie
odata cu cresterea copilului d. osteomul????
a. chistul canalului tireoglos
e.odontomul compus
b. chistul teratoid
c. limfangiomul cervical
d. chistul dermoid 64. Prezenta hipotensiunii nejustificate de
e. limfangiomul chistic al planseului bucal o hemoragie la un pacient politraumatizat
poate semnifica:
49. Demielinizarea partii proximale a a. hemoragie intracraniana
radacinii nervului trigemen apare prin b. edem cerebral post-traumatic
compresiunea produsa de ramurile: c. fractura de baza de craniu
a. arterei cerebrala anterioara d. leziuni ale coloanei cervicale
b. arterei cerebrala posterioara e. iminenta de exitus
c. arterei cereloasa superioara
d. arterei cerebeloasa postero-inferioara 65. Urmatoarea forma anatomo-clinica de
e. arterei bazilare melanom prezinta tendinta de limitare la nivelul
interfetei derm-epiderm:
50. Sarcoamele de suprastructura prezinta a. lentigo maligna
evolutie extensiva catre baza craniului la b. nodulara
urmatorul nivel: c. superficiala
a. gaura rotunda d. profunda
b. fisura pterigomaxilara e. cicatriciala
c. canalul infraorbitar
d. ostiumul sinusului maxilar 66. Forma anaplastica de osteosarcom
e. lama ciuruita a etmoidului mandibular reprezinta o proportie de:
a. 7%
51. Interventia de retrudare a mandibulei b. 17%
este indicata in cazul linguoversiunii accentuata c. 27%
a grupului frontal inferior este urmatoarea: d. 45%
a. osteotomia Blair e. 49%
b. osteotomia Caldwell-Lettermann
c. osteotomia Datillo 68. In situatiile in care exista o divergenta
d. osteotomia Obwegeser- Dal Pont marcata spre posterior a ramurilor mandibulare
este indicata urmatoarea tehnica de osteotomie
a mandibulei: 72. Retinoblastomul prezinta un risc de
a. osteotomia Caldwell-Lettermann dezvoltare a unui osteosarcom mandibular de:
b. osteotomia Kostecka a. 3%
c. osteotomia sagitala a ramului b. 5%
mandibular c. 6%
d. osteotomia cu ostectomia corpului d. 7%
mandibular e. 10%
e. osteotomia ramului mandibular in L
inversat 73. Procesul de epidermizare al mucoasei
tractului aerodigestiv superior este consecinta
69. Care este metoda de tratament dezvoltarii:
ortopedic indicata in cazul fracturilor a. stratului lucid
mandibulare cu minima deplasare la pacienti b. stratului cornos bazal
varstnici edentati: c. stratului spinos
a. se utilizeaza protezele existente ale d. stratului bazal
pacientului, la care se asociaza capelina cu e. stratului granular
fronda mentoniera
b. imobilizare intermaxilara cu atele fixate 74. Granulomul gravidei are un risc mai
circumdentar mare de recidiva:
c. osteosinteza cu fir de sarma a. pe perioada menstruatiei
d. osteosinteza cu miniplacute si suruburi b. pe perioada lactatiei
e. bandaj mentocefalic c. doar in ultimul semestru de sarcina
d. post-partum
70. Vindecarea per secundam apare in e. pe toata perioada sarcinii
cazul plastiei comunicarii oro-sinuzale …
ajutorul lambolui: 75. Chistul paradentar se localizeaza mai
a. in colereta frecvent la nivelul:
b. palatinal dreptunghiular rotat cu a. molarului trei maxilar
pedicul posterior b. caninului superior inclus
c. vestibular trapezoidal alunecat c. premolarului doi mandibular
d. vestibular dreptunghiular d. primului molar inferior
transpozitionat, cu pedicul anterior e. primului molar superior
e. vestibular dreptunghiular
transpozitionat, cu pedicul posterior 76. Condrosarcomul se localizeaza la
71. Diagnosticul diferential al metastazelor nivelul oaselor maxilare in:
ganglionare cervicale consecutive tumorilor a. 5% din cazuri
maligne OMF se poate face cu urmatoarea b. 6% din cazuri
infectie parazitara: c. 9% din cazuri
a. listerioza d. 14% din cazuri
b. limforeticuloza benigna de inoculare e. 16% din cazuri
c. leishmanioza
d. histoplasmoza 77. Semnul lui Dupuytren semnifica
e. tularemia consistenta:
a. fluctuenta 82. Morbiditatea in decompresia
b. renitenta microchirurgicala a nevralgiei trigeminale este:
c. clasica a. 3%
d. de minge de tenis c. 5%
e. de coaja de ou spart c. 7%
d. 10%
78. Dupa ablatia chirurgicala a gusei e. 14%
linguale, se poate practica:
a. radioterapia 83. Regenerarea osoasa spontana nu se
b. scintigrafia produce in cazul:
c. transplantarea gusii linguale la nivel a. defectelor osoase de mari dimensiuni
cervical b. defectelor osoase rezultate dupa
d. tratament hormonal de substitutie cu rezectie segmentara de mandibula
calcitonina c. efectuarii radioterapiei preoperatorii
e. tratament hormonal de substitutie cu d. varstei sub 16 ani
parathormon e. infectiilor trenante postoperatorii

79. Este un semn indirect al gusei linguale: 84. Urmatoarea manifestare clinica a
a. hemoragia persistenta in cantitate mica histiocitozei cu celule Langerhans se asociaza cu
b. hemoragia masiva prognostic rezervat:
c. obstructia partiala a cailor aeriene a. scaderea in greutate
inferioare b. adenopatia cervicala
d. obstructia totala a cailor aeriene c. anemia
superioare d. splenomegalia
e. paralizia nervului laringeu recurent e. infiltrarul micronodular

80. Dupa Veau, urmatorul tip de 85. Diagnosticul diferential al fibromului


despicatura labiala se prezinta clinic ca o mica osifiant, pe baza aspectului Rx mixt, se poate
dehiscenta in rosul buzei: realiza cu:
a. DLUS (despicatura labiala unilaterala a. osteomul compus
simpla) b. osteomul complex
b. DLUT (despicatura labiala unilaterala c. osteoblastomul
totala) d. cementoblastomul
c. DLC (depicatura labiala centrala) e. diplazia cemento-osoasa localizata
d. DLc (despicatura labiala cicatriciala)
e. DLBA (despicatura labiala bilaterala 86. In sindromul Gardner exista un risc
asimetrica) destul de crescut de dezvoltare a unei tumori
maligne (osteoame) cu localizare:
81. Timpul mediu de recurenta al nevralgiei La max: calvarie, sinusuri paranazale, oase
de trigemen dupa infiltratii la nivelul ggl Gasser maxilare
este de: La md: unghiul md
6-47 luni
88. Capsele sunt indicate in fixarea b. partea externa din globusul pallidus
marginilor plagilor traumatice OMF localizate c. unghiul ponto-cerebelos
mai ales la nivelul: d. corona radiata
a. piramidei nazale e. putamenul
b. buzei superioare
c. regiunii cervicale 93. Carcinoamele spinocelulare
d. buzei inferioare tegumentare metastazeaza in ggl
e. mentonului intraparotidieni si in sistemul limfatic cervical
profund atunci cand se localizeaza la nivelul:
89. Evaluarea functiei circulatorii la a. piramidei nazale
pacientul politraumatizat consta in aprecierea b. buzelor
rapida a prezentei pulsului: c. regiunii palpebrale superioare
a. jugular d. regiunii palpebrale inferioare
b. femural e. regiunii scalpului, regiunii frontale,
c. popliteu temporale sau auriculare
d. pedial
e. radial 94. Urmatorul tip de antigen de
histocompatibilitate este mai frecvent la
90. Actinomicoza cervico-faciala prezinta pacientii cu sindrom Sjogren secundar:
clinic: a. HLA-B8
a. adenopatie loco-regionala precoce b. HLA-DR3
b. limfangita asociata c. HLA-DR5
c. evolutie rapida d. HLA-DRw52
d. alterarea marcata a starii generale a e. HLA-DRw6
pacientului
e. usoara subfebrilitate 95. In sindromul Sjogren, testul cu
fluoresceina are valori:
91. Pentru tratamentul fracturilor a. sub 1 pe scara Bijsterveld
mandibulare la copii in perioada dentiei mixte b. 1-2 pe scara Bijsterveld
se utilizeaza: c. 2-3 pe scara Bijsterveld
a. imobilizarea intermaxilara rigida cu d. 3-4 pe scara Bijsterveld
ancoraj pe dintii permanenti e. peste 4 pe scara Bijsterveld
b. sina-gutiera din acrilat realizata pe
model redus si cimentata 96. Dupa Veau, podeaua nazala lipseste de
c. imobilizarea intermaxilara elastica cu partea despicata in:
ancoraj pe dintii permanenti a. despicatura palatina submucoasa
d. osteosinteza cu placute si suruburi b. despicatura palatina unilaterala totala
resorbabile c. despicatura palatina simpla cu
e. toate acestea stafiloschizis
d. despicatura labiala bilaterala asimetrica
92. Evaluarea imagistica prin RMN, in cazul e. despicatura palatina centrala
in care se suspicioneaza nevralgia de trigemen,
vizeaza in principal: 97. Papilomul sino-nazal prezinta
a. cisterna silviana urmatoarea varianta histopatologica:
a. exofitic
b. fungiform
c. viliform
d. cu celule tranzitionale
e. cu celule cilindrice

98. Comparativ cu displazia


cementoosoasa, fibromul osifiant prezinta:
a. caractere clinice diferite
b. caractere radiologice diferite
c. caractere histopatologice diferite
d. caracter tipic tumoral
e. evolutia mai putin agresiva

99. Odontomul complex se prezinta


radiologic ca:
a. radioopacitate formata din structuri cu
aspect asemanator unui dinte
b. radioopacitate inconjurata de o zona
radiotransparenta
c. radiodensitate echivalenta osului
d. o masa calcificata aparent amorfa
e. masa calcificata de mari dimensiuni,
prezentand doar un discret contur
radiotransparent

100. Leziunile osoase radiotransparente


multifocale sau generalizate cu potential
recidivant crescut sunt reprezentate de:
a. boala Paget
b. osteopetroza
c. sindromul Gardner
d. cherubismul
e. histiocitozele cu celule Langerhans