Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE EXAMEN PRACTIC SEMESTRUL 2

1. Rolurile insulinei. Hiperglicemia provocată –testele de încărcare simplă şi dublă cu


glucoză.
2. Calciul plasmatic –valori normale şi variaţii, factori care reglează calcemia. Cauzele de
hipocalcemie. Semne care evidențiază hipocalcemia.
3. Ciclul cardiac – etapele sistolei ventriculare. Zgomotul 1 cardiac.
4. Ciclul cardiac – etapele diastolei ventriculare. Zgomotul 2 cardiac.
5. Zgomotele cardiace 3 şi 4. Focarele de auscultație a zgomotelor cardiace.
6. Pulsul arterial. Explorarea pulsului arterial.
7. Pulsul venos –definiție, examinare. Șocul apexian –definiție, examinare.
8. Automatismul cardiac. Centrii de automatism ai inimii la broască şi la om. Ligaturile
Stanius.
9. Efectele excitării nervului vag asupra proprietăților inimii. Fenomenul vagus escape.
10. Metabolismul bazal şi energetic –definiții, metode de determinare.
11. Metabolismul bazal –condiţii de determinare, valori normale, variaţii.
12. Saliva –metode de recoltare. Calciul salivar – variatiile concentratiilor salivare. Mucusul
salivar –roluri. Evidentierea calciului şi mucusului salivar.
13. Saliva – fluxul, pH-ul –valori, variații. Tiocianatul salivar –rol, evidențiere. Evidentierea
fosforului. salivar
14. Glandele salivare mari si mici. Rolurile salivei. Evidenţierea acţiunii amilazei salivare.
15. Recoltarea sucului gastric. HCl din sucul gastric – dozarea valorile normale şi variaţiile.
16. Acidul lactic din sucul gastric. HCl din sucul gastric – sinteza, rolurile. Evidenţierea
acidului lactic şi a HCl liber din sucul gastric.
17. Acţiunea labfermentului din sucul gastric si evidențierea acesteia. Produşii de digestie
gastrică a proteinelor.
18. Circuitul sarurile biliare. Sărurile biliare si rolurile lor. Reacţiile de evidenţiere a efectelor
sărurilor biliare.
19. Pigmenţii biliari. Concentrațiile normale plasmatice și variațiile lor.
20. Enzimele din sucul pancreatic. Amilaza urinară –rol, dozare, valori normale, variaţii.
21. ECG normală – derivaţiile ECG, determinarea ritmului cardiac.
22. ECG normală – determinarea frecvenţei cardiace şi a axei electrice a inimii.
23. ECG normală – analiza undelor, segmentelor şi intervalelor.
24. Tensiunea arterială – valori normale, metoda palpatorie de determinare.
25. Tensiunea arterială – variariaţii ale tensiunii arteriale, testul la efort.
26. Tensiunea arterială – factorii determinanţi, testul presor la rece.
27. Tensiunea arterială – metoda auscultatorie de determinare, testul clino/ortostatism.
28. Potenţialul de repaus şi potenţialul de acţiune – caracteristici. Punerea lor în evidenţă cu
ajutorul preparatului neuromuscular.
29. Arcul reflex. Reflexele de apărare. Legile Pflugger.
30. Reflexele osteotendinoase.
31. Electroencefalograma –înregistrare, ritmuri, modificări fiziologice şi patologice.
32. Electromiograma –înregistrare, ritmuri, importanţa practică. Unitatea motorie.
SUBIECTE EXAMEN PRACTIC PENTRU NOTA 5 – SEMESTRUL 2

1. Rolurile insulinei. Calcemia normală. Factorii cu rol în reglarea calcemiei -enumerare


2. Ciclul cardiac – etapele sistolei ventriculare. Zgomotul 1 cardiac.
3. Ciclul cardiac – etapele diastolei ventriculare. Zgomotul 2 cardiac.
4. Pulsul arterial. Explorarea pulsului arterial.
5. Proprietățile inimii –definiție. Centrii de automatism ai inimii la om.
6. Saliva – fluxul, pH-ul –valori, variații.
7. Glandele salivare. Rolurile salivei. Acţiunea amilazei.
8. Enzimele din sucul gastric și pancreatic - rolul lor.
9. Rolurile HCl din sucul gastric. Rolurile sărurilor biliare.
10. ECG normală – derivaţiile ECG, determinarea ritmului cardiac.
11. ECG normală – determinarea frecvenţei cardiace.
12. ECG normală – semnificația undelor, segmentelor şi intervalelor.
13. Tensiunea arterială – valori normale, metoda palpatorie de determinare.
14. Tensiunea arterială – factorii determinanţi, variațiile TA la efort și la rece.
15. Tensiunea arterială – metoda auscultatorie de determinare, variațiile TA la testul
clino/ortostatism.