Sunteți pe pagina 1din 55

TRATAMENTUL PARODONTITELOR APICALE CRONICE.

PRINCIPIILE INDICAŢIILE ŞI CONTRAINDICAŢIILE

Lecture № 4 ROM,
4 Year,
7 Semester,
© 2021, V.Nicolaiciuc
TRATAMENTUL PARODONTITELOR APICALE CRONICE.
PRINCIPIILE INDICAŢIILE ŞI CONTRAINDICAŢIILE
Tratamentul parodontitelor apicale cronice constituie
una din probleme importante ale stomatologiei contemporane.
În literatura de specialitate au fost propuse metode şi remedii
noi în tratamentul conservator al parodontitelor apicale
cronice. Însă aceste metode nu totdeauna asigură efectul
scontat, deoarece afecţiunile periodonţiului apical pot decurge
timp îndelungat fără manifestări subiective, deci procesul
patologic progresează. Se cere asocierea metodelor de
tratament conservatoare şi chirurgicale. Printre ele o
răspândire mai largă trebuie să capete hemisecţia, amputaţia
rădăcinilor dentare şi rezecţia apexului radicular. Numai astfel
se poate asigura efect pozitiv în tratamentul afecţiunilor
parodontale apicale cronice.
În aspect cronologic, tratamentul parodontitelor apicale
cronice a evoluat pe două căi: conservatoare şi chirurgicale.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 2
Metode conservatorii de tratament se bazează pe acţiunea
antibioticilor şi a substanţelor antiseptice asupra conţinutului
canalelor radiculare, cu o izolare ulterioară a lor de
periodonţiu.
Necătând de succesele stomatologiei terapeutice, spre
regret, prin metode conservatorii de tratament nu totdeauna e
posibilă lichidarea completă a focarului patologic în parodonţiu (spre
exemplu А.И. Марченко, 1967, afirmă că o vindecare completă a
parodontitelor apicale cronice, prin metode conservatorii, se
observă numai la 1/3 din pacienţii trataţi).
Una din cauze ale insuccesului tratamentului conservator o
constituie particularităţile anatomice ale rădăcinilor dentare şi
tehnica imperfectă a obturării canalelor (60-70% din parodontite
apicale cronice revin dinţilor pluriradiculari).
Astfel, putem menţiona, că avantajul principal al metodelor
de tratament conservator al parodontitelor apicale cronice, în reuşita
lor, este păstrarea dintelui şi a funcţiilor sale. Iar dezavantajele de
bază sunt: procentul mic cauzelor
01.09.2021
de vindecare completă
V.Nicolaiciuc * 3
, focarul inflamato de multe ori se menţine.
Tratamentul endodontic contemporan în genere, şi în special
cel conservator al parodontitelor apicale cronice, include
etape obligatorii.
Importanţa problemei abordate şi multitudinea metodelor
de tratament aplicat în parodontitele apicale, întru
unificarea lor, a impus Societatea Europeană de endodonţie.
În 1986, sa accepte o Decizie-Protocol pentru medic
practician, acest Protocol include următoarele recomandări:
1. Istoricul medical şi dentar ca surse importante pentru stabilirea
diagnosticului.
2. Diagnosticul şi planul de tratament cu prioritatea pentru dintele
dat.
3. Prepararea cavitaţii carioase.
4. Izolarea dintelui cu diga pentru a preveni deglutiţia sau aspiraţia
instrumentelor endodontice.
5. Îndepărtarea plafonului camerei pulpare cu crearea accesului
către orificiile de intrare în canalele
01.09.2021 V.Nicolaiciuc *
radiculare. 4
6. Estimarea lungimii de lucru a canalului radicular:
• Prepararea canalului până la constricţia apicală, situata la
aproximativ 1-1,5 mm de apexul radiologic;
• Determinarea lungimii de lucru a canalului dentar.
7. Prepararea canalului radicular:
• Îndepărtarea tuturor reminiscenţelor pulpare.
• Eliminarea bacteriilor din canal.
• Modelarea anumitei forme a canalului radicular.
8. Irigaţia canalului cu soluţii:
• Hipoclorit de sodiu (2,5-3%).
• Ser fiziologic, apă sterilă.
9. Utilizarea medicamentelor întru menţinerea în interiorul canalului a
unui mediu bactericid sau bacteriostatic.
10.Aplicarea hidroxidului de calciu, care ajută la formarea unei bariere
calcificate la rădăcinile neformate şi la perforaţiile coronare şi
radiculare.
11. Selectarea materialelor de obturaţie reieşind din exigenţele
propuse de Grossman.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 5
12. Obturarea spaţiului endodontic.
13. Evaluarea efectului tratamentului endodontic ca criteriu
de reuşită:
Absenţa durerilor, edemului, fistulelor;
Radiologic - ţesutul periapical normal.
Reieşind din cele propuse de Societatea Europeană de
Endodonţie, menţionăm ca toate etapele sunt importante, dar o atenţie
deosebită se cere în prelucrarea instrumentală şi medicamentoasă, şi
obturarea canalelor radiculare.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 6
Tratamentul consta în trei etape importante şi anume:

•Evidarea canalului de resturile pulpare şi de dentina alterată


de pe pereţii canalului până în dentina sănătoasă, prin
tratamentul mecanic de canal, care se practică pe toată
lungimea canalului, până în zona de joncţiune cemento -
dentinară (constricţia apicală). Astfel se obţie şi largirea
canalului în vederea obturaţiei.
•Sterilizarea canalului radicular şi a canaliculilor dentinare,
prin tratament medicamentos şi agenţi fizici.
•Sigilarea spaţiului endodontic prin obturaţie etanşă.
Întegretatea a acestor obiective este condiţionată de serie de
factori generali şi locali care, dacă sunt nefavorabili, impun
remininţarea la tratamentul conservator al dintelui.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 7
Indicaţii şi contraindicaţii în tratamentul periodontitelor
apicale cronice:

Factorii generali:
Tratamentul se poate realiza la pacienţi sănătoşi clinic, sau la
pacienţi cu o formă uşoară de boală de focar, în formele grave
ale bolii de focar imediat extracţia dintelui sub protecţie de
antibiotice. În general, la pacienţii foarte bătrâni, la infirmii
greu deplasabili, la pacienţi cu psihopatii este preferabilă
extracţia în locul tratamentului conservator.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 8
Factorii locali:
Valoarea masticatorie şi protetică a dintelui. În cazul
arcadelor integre şi cu un singur proces de gangrenă, este
preferabil tratamentul conservator. În edentaţii subtotale
maxilare, la care stabilitatea protezei mobile poate fi
impredicată de prezenţa unui dinte, se preferă extracţia. În
edentaţiile subtotale mandibulare se fac toate eforturile
pentru conservarea dinţilor, inclusiv a resturilor radiculare,
având în vedere greutăţile întâmpinate în asigurarea
stabilităţii protezelor.
Topografia dintelui. Dinţii sutuaţi în parţiunea distală a
arcadei dentare, la pacienţii cu deschiderea mică a cavitaţii
bucale, molarii de minte, dinţii ectopici, nu se tratează decăt
în situaţii excepţionale.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 9
Întegretatea coronară. Beneficiază de tratament dinţii care,
în urma tratamentelor, pot fi reconstituiţi prin mijloace
obişnuite sau prin reconstituiri. Dinţii la care procesul carios a
avansat mult înspre rădăcină dăunând rezistenţei acesteia,
dinţii care pereţii canalelor radiculare nu mai prezintă
rezistenţă după tratamentul mecanic, dinţii cu perforaţii
radiculare, nu benificiaza de tratament.
Starea parodonţiului marginal. Dinţii cu pungi gingivoosoase
adânci şi mobilitate de gradul II sau III nu beneficiază de
tratament conservator.
Calitatea rădăcinii. Datele asupra calităţii rădăcinii sunt
furnizate de radiografie. Tratamentul conservator se poate
realiza la dinţii cu rădăcinile drepte sau cu curburi ce pot fi
depăşite, canale fără corpi srtaini, cu o implantare bună şi la
cei cu osteite apicale cronice ce beneficiază de tratament
conservator.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 10
Nu beneficiază de tratament (contraindicaţii). Dinţii cu
malformaţii radiculare (în baionetă, clopot sau curburi
exagerate), dinţii care au în canale corpi srtaini care nu pot fi
îndepărtaţi (ace rupte, pivoturi, resturi de obturaţie de
canal), dinţii cu cai false interradiculare şi radiculare, dinţii cu
implantare deficitară şi dinţi cu osteite apicale cronice difuze
întinse.
Tratamentul parodontitelor apicale cronice prezintă
particularitaţi legate de forma clinică.
Datele obţinute prin radiografie sunt necesare şi utile în
conduita terapeutică prin furnizarea de date asupra
accesibilităţii şi permeabilitaţii canalelor radiculare, asupra
morfologiei şi starii dinţilor, asupra parodonţiului etc.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 11
Radiografia dentară poate evidenţia:
Existenţa de corpuri staine în canal (ace, freze rupte,
obturaţii de canal incomplete, denticuli, pivoturi);
Numărul şi forma rădăcinilor;
Lungimea rădăcinii în raport cu cea a dinţilor vecini;
Date privind largimea şi forma camerei pulpare, a
depunerilor de dentină secundară, eventuale cai false
marginal;
Rapoartele rădăcinii cu deverse formaţiuni anatomice
înconjurătoare (gaura mentonieră, sinus, fose nazale, canalul
mandibular, dinţii incluşi etc.);
Eventualele reacţii de tip cronic ale parodonţiului apical.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 12
Imagini radiografice nu prezinta o probă absolută
(trebuie ţinut seama cea ce priveşte forma şi lungimea - că
dimensiunile măsurate pe radiografie nu corespund
întotdeauna valorilor reale datorită proectiilor razei
incidente). De aceea imaginile trebuie raportate şi la
cunoştinţile clinice asupra formei şi dimensiunii dinţilor.
Endodonţia este o parte componentă a stomatologiei
terapeutice, care se ocupă cu manoperele curative în
cavitatea dentară, canalele radiculare şi ţesuturile adiacente
în caz de pulpită şi periodontită.
Afecţiunile acute şi cronice ale pulpei şi periodonţiului
sunt sursele de producere a proceselor inflamatoare
odontogene în regiunea oro-maxilo-fa­ciala. Ele aduc
suferinţe pacienţilor, complică decurgerea bolilor de organe şi
sisteme interne, şi sunt focare de infecţie.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 13
Această problema a fost tratată şi analizata în
profunzime de către pro­fesorul Е. В. Боровский şi coautorii
(1997, 1998, 1999). Re­zultatele cercetărilor sunt
îngrijorătoare şi pun în gardă: în 80% din cazuri canalele
radiculare sunt obturate incorect, iar în cazul dinţilor
pluriradicu­lari acest indice constituie 95%. În 16,3% din
cazurile studiate surse de in­flamaţie acută odontogenă
sunt dinţii, canalele cărora au fost obturate până la apex,
dar tratamentul mecanic şi medicamentos a canalelor
radiculare a fost efectuat incorect (Н. Т. Радионов и др.
1988).
Conform datelor aceloraşi autori, 65,3% din dinţii
trataţi anterior în legătură cu pulpite şi periodontite, au
servit şi ei drept surse de procese inflamatorii odontogene
acute. Conform cercetărilor lui Е. В. Боровский, doar 18%
din cazuri ale obturaţiilor de canal sunt efectuate corect
(1999).
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 14
TRATAMENTUL PARODONTITELOR APICALE CRONICE LA
CARE APEXUL NU POATE FI PERMEABILIZAT
În cazul dinţilor cu particularităţi anatomice ale
rădăcinii sau a prezenţei unor corpi străini în 1/3 apicală,
soluţia terapeutică de elecţie este rezecţia apicală, în-
depărtându-se odată cu obstacolul care se opune
permeabilizării apexului şi ţesutul de granulaţie de la acest
nivel.
în situaţii extreme, când dintele trebuie menţinut pe arcadă
sau când intervenţia chirurgicală nu poate fi practicată datorită unui
sinus maxilar voluminos, vecinătăţii nervului mentonier sau a
rădăcinii lingualizate, se poate face tratamentul mecanic al canalelor
atât cât este posibil, sterilizarea lor făcându-se cu ionoforeză cu
anliseptice, pansamente cu Rockle's şi obturarea lor atât cât este
posibil. Pacientul trebuie dispensarizat, făcându-se conlrol radiologic
din 6 în 6 luni, pentru a urmări evoluţia procesului inflamator
periapical. Apariţia unei complicaţii, tradusă prin creşterea de volum
a leziunii
01.09.2021
apicale sau apariţia unei acutizări, impun extracţia dintelui.
V.Nicolaiciuc * 15
Tratamentul chirurgical al parodontitelor apicale cronice
în cazuri de eşec ale tratamentului endodontic, în
parodontitele apicale cronice de mari dimensiuni, în
parodontitele apicale cronice la pacienţi cu boală de focar
severă, la dinţi cu anomalii de formă a rădăcinii, se apelează
la metode chirurgicale de tratament.
Metodele chirurgicale, în funcţie de conservarea sau nu a
dintelui pe arcadă, se împart în două categorii:
a) Metode conservatoare:
- chiuretajul apical;
- rezecţia apicală;
- radiculotomia;
- radiculectomia;
- replantarea.
b) Metode radicale:
- extracţia dentară;

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 16
Metode conservatoare
Chiuretajul apical
Este metoda chirurgicală prin care se urmăreşte
îndepărtarea ţesuturilor patologice din focarul periapical şi o
parle din treimea apicală a rădăcinii.
Este indicat la dinlii monoradiculari, în cazuri de parodontită apicală
cronică fislulizată şi la dinţii la care s-a făcut o obturaţie de canal cu
depăşire mare care necesită îndepărtarea materialului de obturaţie
odată cu ţesuturile patologice periapi-cale, în scopul grăbirii
vindecării.
Intervenţia se realizează după următoarea secvenţă a timpilor
operatori:
anestezia;
incizia în linie dreaptă a mucoperiostalui de la nivelul apexului
dintelui respectiv;
trepanarea osului cu o freză sferică de dimensiuni mari» cu turaţie
redusă şi răcire permanentă, până
01.09.2021
se simte căderea în gol;
V.Nicolaiciuc * 17
îndepărtarea ţesutului de granulaţie şi a unei porţiuni din
apexul radicular cu freză sferică sau o freză cilindrică;
sutura mucoperiostului.
Intervenţia este mai rar folosită datorită faptului că nu
oferă o vizibilitate directă asupra câmpului operator. Din
această cauză este posibilă neînlăturarea în totalitate a
ţesutului de granulaţie periapical câl şi posibilitatea lezării
pachetului vasculonervos apical al dinţilor vecini.
Obturaţia de canal se realizează în timpul intervenţiei,
când se reuşeşte uscarea canalului radicular, sau se aplică un
pansament antiseptic ocluziv şi obturaţia se realizează în
şedinţa următoare.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 18
Rezecţia apicalâ
Este intervenţia chirurgicală de elecţie în parodontitele
apicale cronice. Are ur-mătoarele indicaţii:
1. La dinţii la care după rezecţie rămâne 2/3 din rădăcină
implantată în alveolă.
2. Se realizează la dinţii frontali, premolari şi la rădăcinile
vestibulare şi rădăcina palatinală a primului molar
superior.
3. în cazuri de imposibilitate a efectuării tratamentului
endodontic datorită unor anomalii radiculare (curburi
accentuate, rădăcini în clopot, baionetă, etc).
4. Când există corpi străini pe canal ce nu pot fi îndepărtaţi
(ace rupte, materiale de obturaţie, dispozilive corono-
radiculare);
5. Leziuni osteitice apicale ce nu beneficiază de tratament
endodontic (granulom chistic, abces apical cronic,
parodontită apicală cronică difuză progresivă Partsch).
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 19
6. Persistenţa secreţiei pe canal, cu toată corectitudinea
tratamentului endodontic.
7. Căi false în treimea apicală.
8. La pacienţii cu boală de focar.
9. La pacienţii care nu se pot prezenta la mai multe şedinţe
de tratament la cabinet, din cauza profesiei sau
domiciliului îndepărtat.

Radiculotomia
Este intervenţia prin care se Jndepărtează rădăcina
unui dinte pluriradicular, care nu beneficiază de tratament
endodontic, menţinându-se celelalte rădăcini împreună cu
coroana dintelui.
Ea se realizează la nivelul primului molar^superior,
atunci când dintele este nece-sar pentru un tratament
protetic.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 20
Se îndepărtează fie rădăcina meziovestibulară fie cea
distovestibulară, prin extracţie, după descoperirea ei
chirurgicală şi separarea de coroana dintelui.

Radiculectomia (premolarizarea)
Constă în îndepărtarea hemicoroanei unui molar
inferior împreună cu rădăcina mezială sau cea distală, în
cazurile în care nu se poate face un tratament endodontic şi
avem nevoie de dintele respectiv pentm o lucrare protetică.
Se realizează prin separarea coroanei dentare în sens
vestibulo-oral şi extracţia unei jumătăţi de coroană, împreună
cu rădăcina respectivă.

Replantarea
Procedeul constă m extracţia dintelui respectiv, tratamentul
mecanic şi obturarea canalelor extrabucal, rezecţia apexului,
chiuretarea focarului alveolar periapical, re-plantarea dintelui
01.09.2021în alveolă, ligaturarea de dinţii*vecini şi scoaterea din ocluzie.
V.Nicolaiciuc 21
Intervenţia este indicată pentru dinţii pluriradiculari
aflaţi în imediata vecinătale a sinusului maxilar, a canalului
dentar şi acolo unde rezecţia apicală este contraindicată.
Vindecarea se realizează în parte prin refacerea
ligamentelor alveolo-dentare, în parte prin anchiloză.
Datorită transmitaerii nefiziologice a presiunii
masticatorii se produce, în timp, o rezorbţie a osului alveolar şi
m parte a rădăcinii cu expulzia dintelui de pe arcadă.

METODE CHIRURGICALE RADICALE

Extracţia dintelui
Este metoda prin care se îndepărtează ţesutul
patologic periapical prin chiuretare, după extracţia dintelui.
Extracţia este indicată în toate cazurile în care nu se
poate face tratamentul endodontic şi unde celelalte metode
chirurgicale nu sunt indicate. Conform acestor principii
indicaţiile extracţiei în parodontitele
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * apicale cronice sunt: 22
1. La molari cu canale curbe ce nu pot fi permeabilizate şi în
cazuri de atrezii radiculare (rădăcini în limbă de clopot,
baionetă, barată, etc).
2. Imposibilitatea pătrunderii cu acele în axul rădăcinii
datorită poziţiei distale a dintelui (în special molarii de
minte).
3. Molari cu corpuri străine în canale şi care nu pot fi
îndepărtate (ace rupte, pivoturi, obturaţii de canal
incomplete).
4. Dinţi ectopici fără valoare protetică şi funcţională.
5. Căi false radiculare la nivelul molarilor şi care împiedică
permeabilizarea ca-nalelor.
6. Perforaţii ale podelei camerei pulpare.
7. Granulom chistic, abces apical cronic, parodontită apicală
cronică difuză pro-gresivă localizate la nivelul molarilor.
8. Persistenţa secreţiei pe unul sau mai multe canale, la
nivelul molarilor, cu toate că tratamentul de gangrenă a
01.09.2021 fost corect efectuat.V.Nicolaiciuc * 23
9. Eşecuri ale tratamentelor endodontice anterioare la
nivelul molarilor (creşterea în volum a leziunii periapicale,
acutizări);
10. La pacienţi cu boală de focar gravă.
11. La dinţii mobili parodontotici unde s-a grefat şi o
parodontită apicală cronică.
12. La pacienţi handicapaţi psihic, unde colaborarea nu este
posibilă.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 24
METODELE DE TRATAMENT CONSERVATOR-CHIRURGICAL AL
PERIODONTITELOR APICALE CRONICE

Rezecţia apexului radicular


O să ne oprim mai detaliat asupra fiecărei metode
aparte. În stomatologia contemporană, prin termenul
“rezecţia apexului radicular” se subînţelege excizia porţiunii
afectate a rădăcinii dentare şi înlăturarea focarului patologic.
Metoda e una din cele mai răspândite în tratamentul
conservator-chirurgical al periodontitelor apicale cronice.
C. Partsch (1909) pentru prima dată a propus şi
argumentat rezecţia apexului radicular. Autorul citat a
elaborat indicaţiile şi contraindicaţiile acestei operaţii. Tot
atunci a fost propusă şi actuala denumire: “rezecţia apexului
radicular”. Contemporanii lui C. Partsch (К.И. Коган, 1909;
И.П. Генштейн, 1910) apreciau pozitiv metoda şi rezultatele
tratamentului.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 25
Iniţial, rezecţia apexului radicular se practica doar pe
dinţi monoradiculari, însă rezultatele obţinute au permis în
scurt timp de a extrapola procedeele pe dinţii pluriradiculari.
Şi pe aceste grupuri de dinţi au fost obţinute rezultate
satisfăcătoare (R. Waiser, 1900, 1906; Luniatschek, 1905; A.
Mazur, 1906; К.А. Иванов, 1911; B. Mayerhofer, 1913; Н.В.
Дудко et. coaut., 1974).
Spre regret, un factor de frânare în perfecţionarea
rezecţiei apexului radicular, precum şi a metodelor
conservator-chirurgicale în genere, a fost “teoria septicemiei
orale”. Ea căpăta o răspândire tot mai largă.
Pericolul septicemiei bucale era într-atât de exagerat,
încât puţin cine făcea încercări de a trata şi păstra dinţii
afectaţi. Г.А. Ефрон (1926), spre exemplu, considera, că chiar
după rezecţia rădăcinii dentare cu extirparea focarului
patologic, persistă pericolul infectării ţesuturilor prin canalul
radicular şi din straturile periapicale.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 26
Teoria septicemiei orale a fost combătută, la început
experimental, în anii 40 ai secolului curent. Astfel, Р.А.
Турецкая (1949) în baza datelor empirice, a conchis, că
prezenţa microbilor în plaga osoasă, după rezecţia apexului
radicular, nu influenţează procesele reparatorii. În opinia
autoarei, numai după dereglarea echilibrului imunologic al
organismului virulenţa microbilor se majorează.
Din cele expuse se poate de conchide, că prezenţa
microorganismelor în ţesuturile periapicale după rezecţia apexului
radicular (cît şi în urma aplicării altor metode conservator-
chirurgicale), ţinând cont de prezenţa forţelor de protecţie locală, nu
poate servi drept indicaţie la extracţia dintelui şi contraindicaţie de
folosire a metodei conservator-chirurgicale.
Totuşi trebuie de menţionat, că unii savanţi rămân pe alte
poziţii referitor la tratamentul periodontitelor apicale cronice. Ei
acordă prioritate metodelor conservatorii şi numai în anumite cazuri
recurg la metode conservator-chirurgicale (А.М. Савич, 1945; М.И.
Грошиков,
01.09.2021 1964 ş.a.). V.Nicolaiciuc * 27
După datele unor autori, indicaţiile de rezecţie a apexului
radicular, în principiu, sunt identice:
procese inflamatorii periapicale cronice;
granulom mai mare decât un bob de mazăre;
inposibilitate de a ermetiza canalul radicular;
impermeabilitatea canalelor radiculare;
canal obturat numai 2/3;
procese alveolare cronice;
procese alveolare acute;
chisturi;
fistule persistente;
maxilosinuzite de origine dentară;
fractură radiculară, inclusiv a apexului radicular;
părţi ale instrumentelor, rămase în canale;
dinţi cu granuloame, amplasaţi sub punţi protetice;
septicemie orală;
nevralgie trigeminală de origine dentară;
perforaţia canalului radicular.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 28
În opinia multor autori, drept contraindicaţii de
operaţie pot servi:
maladii generale (hemofilie, cardiopatii decompensate,
afecţiuni renale, tuberculoză etc.);
mobilitatea dinţilor;
granuloame asociate cu distrucţia alveolei;
distrugere pronunţată a dintelui;
dinte ce contribuie la apariţia osteomielitei, flegmonului;
apexe radiculare ale dinţilor pluriradiculari, amplasate în
apropierea podişului sinusului maxilar, canalului mandibular şi
foramenului mentonier;
resorbţia ţesutului osos în focare periapicale mici.

Tehnica efectuării:
1. Anestezia locală, la maxilă infraorbitală, incizală,
infiltrativă (din partea vestibulară şi palatinală la nivelul
apexului radicular). La mandibulă anestezie mandibulară
01.09.2021 sau torusală şi infiltrativă din
V.Nicolaiciuc * partea vestibulară şi lingvală.
29
2. Pentru dinţii frontali la maxilă – incizie tradiţională în
forma de arc – (la 0.5 cm de la nivelul presupus a limitei
inferioare a orificiului de trepanaţie) până la os.
La mandibulă şi în regiunea premolarilor maxilei şi
mandibulei – lambou unghiular şi trapezoid - el este
înlăturat cu decolatorul şi meşe de tifon şi se menţine cu
un cârlig bont.
3. Lama compactă este trepanată cu o freză fisurală (se irigă
cu soluţie de furacilină).
4. Apexul radicular degajat este rezectat cu freza fisurală
până la nivelul limitei orificiului de trepanare.
5. Chiuretajul cavităţii – cu chiuretă sau cu excavatorul.
6. Cu freză se netezesc marginile ascuţite ale orificiului de
trepanare.
7. Se efectuează lavajul antiseptic al cavităţii din os cu
soluţie furacilină, soluţie 3% apă oxigenată.
8. Se prelucrează suprafaţa internă a lamboului, se înlătură
01.09.2021 granulaţiile, canalul V.Nicolaiciuc
fistulos. * 30
9. Se aplică lamboul la loc şi se fixează cu suturi de poliamid
sau catgut.
10. Bandaj compresiv.
11. Crioterapie pe 20-30 minute.
12. Recomandări pentru igiena cavităţii bucale.
13. Suturile se înlătură peste 5-7 zile.
Caz clinic: pacientul K., foae de observaţie № 383, anul
naşterii 1960, s-a adresat la Clinica Stomatologică a USMF
“N.Testemiţanu” in ianuarie 1988 solicitând asistenţă medicală. Prin
examen endobucal în dintele 34 s-a stabilit prezenţa unei cavităţi
cariate profunde, care comunica cu camera pulpară.
Sondarea şi percuţia – indolore. Dintele 35 este intact.
Electroexcitabilitatea pulpei în 34 – 120 mkA, iar în 35 – 105 mkA.
Mucoasa gingivală în regiunea dinţilor respectivi era intactă.
Pe clişeul radiologic: canalul radcular al dintelui 34 era
neobturat, la septul interdentar dintre 34 şi 35 lama compactă dură
era întreruptă. În dintele 34 se observa o dilatare a spaţiului
periapical.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 31
Între dinţii 34 şi 35 prezentă o radiotransparenţă periapicală,
cu contur net sediul unui chist radicular. Rădăcinile dinţilor 34
şi 35 erau îndepărtate prin compresiunea exercitată de pereţii
chistici asupra lor. Altfel spus, exista o expansiune a chistului
asupra ţesuturilor adiacente.
Diagnosticul: chist radicular.
Tratament: conservator, aplicat la 28.01.88. Apoi, la 30.01.88 a
urmat o interveţie chirurgicală – rezecţia apicală şi
chistectomia.
În fig.5 sunt prezentate clişeurile radiologice ale
pacientului K., care ilustrează unele etape ale tratamentului.
După o lună pacientului i sau confecţionat punţi dentare şi
corană de înveliş pe dintele 34. Urmărirea în catamneză de mai mulţi
ani nu a relevat schimbări patologice în regiunea dinţilor 34 şi 35.
Controlul radiologic efectuat peste 10 ani din momentul intervenţiei
chirurgicale a demonstraţ că procesul patologic a fost lichidat, iar în
locul focarului se observă restaurarea lamei dure a septului
interdentar
01.09.2021
şi restabilirea completă a structurii osului alveolar.
V.Nicolaiciuc * 32
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 33
Fig. Radiografia dinţilor 34 şi 35 în incidenţă retroalveolară
izometrică şi ortoradială:
a) Radiografie, efectuată cu scop de diagnostic. Se observă
radiotransparenţa interdentară cu contur net, delimitată de
dinţii 34 şi 35, de aspectul formei chistice. Canalele dinţilor 34
şi 35 fără obturaţie;
b) Radiografie pentru controlul corectitudinii obturaţiei de
canal la 34 şi 35. Canalul dintelui 35 obturat până la apex.
Obturarea cu depăşire a canalului 34. Material de obturaţie –
intradont – în interiorul chistului;
c) Radiogramă de control în ziua operaţiei.

La figura următoare este prezentat acelaşi caz după 10 ani.


Controlul radiografic panaramic (06.07.1998) al zonei operate
prin chistectomie şi rezecţie apicală la nivelul dinţilor 34 şi 35.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 34
Fig. Radiograma bolnavului K. După 10 ani de la tratament.
Exemplul dat demonstrează rezultatele tratamentului unui singur caz,
01.09.2021 dar caracteristicV.Nicolaiciuc
pentru* toate celelalte. 35
Amputaţia rădăcinii dentare
Termenul “amputaţie” în contextul dat presupune
extracţia rădăcinii dentare în întregime, cu păstrarea coroanei
dintelui. Definiţia îi aparţine lui N. Basaraba (1969).
Prioritatea în descrierea tratamentului molarilor prin metode
de amputaţie rămâne după J. Farrar (1884), deşi ideea se
cunoştea şi până la el (В.В. Миронова, 1966).
Încă în 1899, C. Partsch a descris, a argumentat (de pe
poziţiile timpului) metoda conservator-chirurgicală de tratament al
periodontitelor apicale cronice prin amputarea rădăcinii dentare
afectate.
Ulterior autorul citat a observat, că în inflamaţie este
implicată nu rădăcina în întregime, ci doar apexul ei, însă asemenea
focar patologic nu poate fi lichidat prin canalul dentar. Chiuretarea
fistulelor şi antisepticele n-au dat rezultate pozitive. C. Partsch a
observat, că dacă focarul patologic depăşeşte dimensiunile unui “bob
de mazăre”, tratamentul conservator este inoportun. În asemenea
cazuri e indicată amputaţia rădăcinii
01.09.2021
dentare.
V.Nicolaiciuc * 36
Pe măsura perfecţionării acestei metode, s-au conturat
indicaţiile şi contraindicaţiile ei. Ele au fost formulate pentru
prima dată de către R. Waiser (1900) – urmaş al lui C. Partsch
– la Congresul Internaţional al dantiştilor. Aceste principii de
bază ulterior au fost desfăşurate de Kunert (1906), С.Н.
Вайсблат (1927) et. al.
Indicaţii la metoda conservator-chirurgicală prin amputaţie:
abces alveolar cronic;
abces alveolar acut;
fistule gingivale persistente;
afecţiuni inflamatorii, provocate de scoaterea materialului
de obturare depăşîtă a canalului;
periodontită acută însoţită de dureri pronunţate;
maxilosinuzită odontogenă;
chisturi radiculare mici.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 37
Variante de amputare a rădăcinilor:
1. Înlăturarea unei rădăcini jugale, mai des cea mezială.
2. Înlăturarea ambelor rădăcini jugale (păstrarea celor
palatinale).
3. Înlăturarea rădăcinii palatinale cu păstrarea ambelor
rădăcini jugale.
Tehnica amputaţii:
a) Fără înlăturarea lamboului – amputare corono-radiculară.
(după V.P. Platonov)
1. Cu freză diamantată conică se prepară cuneiform o parte
din coroana dintelui până la nivelul limitei smalţ – ciment,
care aderă la rădăcina afectată.
2. Se secţionează cu freză conică rădăcina afectată.
3. Apoi ea se înlătură cu cleşte sau elevator.
4. Se prepară marginile anfractuoase.
5. Coroana se formează corespunzător rădăcinii rămase.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 38
b) Cu înlăturarea lamboului mucoperiostal.
Sub anestezie tronculară:
1. Modelăm lamboul pe suprafaţa vestibulară sau palatinală
(de forma unghiulară sau trapezoidă).
2. Înlăturăm parţial cu freza peretele alveolar, degajând
zona bifurcaţiei.
3. Cu freza fisurală (lungă) separăm rădăcina de limita smalţ
– ciment şi o înlăturăm cu elevatorul sau cleştele. Dacă
apar complicaţii e necesar de incizat osul pe toată
lungimea rădăcinii şi de a o înlătura pe părţi.
4. Şlefuirea marginilor ascuţite ale locului de ramificare şi
alveolei. Chiuretaj.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 39
Metoda folosită de autor prevede următoarele etape:
1. Preoperator se face tratamentul endodontic al dintelui,
după metoda menţionată, cu obturarea canalelor în
rădăcinile sănătoase. Canalul radicular al rădăcinii
preconizate pentru extracţie, se obturează bine în treimea
de lângă bifurcaţie. Cu acest scop sunt folosite
cementurile (fosfat de zinc, ionomerice) şi compozitele.
Considerăm că după amputaţie vor fi excluse posibilităţile
de reţinere a depunerilor moi şi microorganismelor.
2. Anestezia plexală. Incizia mucoasei, cu decolarea osului
alveolar la nivelul rădăcinii.
3. Se deşosează rădăcina deasupra bifurcaţiei radiculare şi
cu o freză conică, de dimensiuni mici, cu o direcţie oblică,
rezecăm osul şi rădăcina afectată. Rădăcina se extrage cu
instrumente respective.
4. Cavitatea apărută se chiuretează şi se spală cu antiseptice,
apoi se şlefuieşte bine regiunea separării la bifurcaţie.
01.09.2021 Plaga – se spală din nou şi se
V.Nicolaiciuc * suturează. 40
A doua zi se face examenul pacientului pentru a
verifica rezultatul intervenţiei chirurgicale. La a 6-7 zi, dacă
este necesar, poleim bine locul secţionării rădăcinii amputate,
pentru a exclude orişice posibilitate de retenţie microbiană.
Peste 2-3 săptămâni se întreprinde un examen
radiologic şi, în caz de indicaţii, dintele poate fi inclus în
construcţii protetice.
Caz clinic: pacientul S., foae de observaţie № 795, anul
naşterii 1960, s-a adresat în Clinica Stomatologică a USMF
“N.Testeniţanu” la 30.08.1988, solicitând asistenţă
stomatologică.
La examenul endobucal, în dintele 16 s-a stabilit
prezenţa unei cavităţi cariate profunde, clasa II, care
comunică cu camera pulpară. Sondarea şi percuţia – indolore.
Electoexcitabilitatea pulpei - 190 mkA. Mucoasa papilei
gingivale este inflamată, tumefiată, uşor sângerează la
atingerea cu sonda.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 41
Pe radiogramă: in 16 se determină o cavitate, camera
pulpară deschisă, canalele radiculare ale dintelui –
neobturate. În regiunea apexului rădăcinii vestibulomeziale
se observă un focar de distrucţie a ţesutului osos, clar
conturat, cu diametrul de 6 mm. Fanta periodontală în
regiunea acestei rădăcini şi spre furcaţie este dilatată.
Diagnosticul: periodontită apicală cronică
granulomatoasă la 16.
Tratament: conservator aplicat la 30.08.1988. Apoi la
01.09.1988 a urmat amputaţia rădăcinii vestibulomeziale a
16.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 42
În fig.7 sunt prezentate radiogramele
pacientului S., demonstrând unele
etape ale tratamentului:
a) Radiografie, efectuată cu scop de
diagnostic. Se observă
radiotransparenţă omogenă, cu o
formă rotundă, care îmbracă apexul;
se vizualizează fenomene de apicoliză.
Leziunea are un contur clar.
b) Acelaşi caz după tratamentul
conservator-chirurgical al dintelui 16.
Canalul palatinal obturat. Canalul
vestibulodistal se suprapune pe cel
palatinal.
c) Acelaşi caz. Radiogramă de control
a dintelui 16 după 2 luni de la
Fig. Radiografia dinţilor 17, 16, 15 în
incidenţă retroalveolară izometrică şi operaţie.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 43
ortoradială.
Hemisecţia
Definiţia termenului “hemisecţie”, în înţelesul său
contemporan, a fost formulată de M. Amsterdam şi S.
Rossman (1960). Mai apoi unele precizări, detalizări la temă a
făcut N. Basaraba (1969). Astfel, prin acest termen se
subînţelege extracţia rădăcinii dentare împreună cu porţiunea
respectivă a coroanei dentare. Această metodă este de fapt o
îmbinare a procedeului conservator cu altul chirurgical,
deoarece rădăcinile, care nu mai pot fi tratate conservator, se
extrag. Iar segmentul funcţional apoi se tratează endodontic,
fiind folosit în protezarea ulterioară. Investigaţiile în acest
domeniu au început relativ nu demult. În acest aspect au
activat В.П. Полтавский (1975); T.N. Green (1986); М.Е.
Алтухова, Ф.Н. Цуканова, Э.П. Черепанова, (1987); H.
Buhler (1994); Е.В. Боровский (1997) et. al.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 44
Autorii subliniază pe bună dreptate lipsa experienţei
în acest domeniu. De rând cu tehnica intervenţiei
chirurgicale, trebuiesc studiate în continuu indicaţiile,
contraindicaţiile de operaţie, întrebări de diagnostic, inclusiv
şi diferenţial, rezultatele în perioadele apropiată şi
îndepărtată după intervenţie, alte întrebări legate de evoluţia
perioadei postoperatorii etc. Cele enumerate mai sus
reliefează actualitatea problemei în cauză.

Indicaţii de hemisecţie:
1. Prezenţa pungilor osoase adânci mai mult de ½ - ¾ din
lungimea rădăcinii, a pungilor intraosoase în zona unei
rădăcini.
2. Afectarea şi resorbţia osului în regiunea bifurcaţiei şi
dezgolirea unei rădăcini.
3. Fracturi radiculare, fractură verticală a dintelui.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 45
4. Perforaţie în regiunea bifurcaţiei, pereţilor canalului
radicular cu prezenţa rarefierii osului alveolar.
5. Impermeabilitatea canalelor unei rădăcini la dinţi
pluriradiculari cu periodontită cronică, fracturarea
instrumentului, obliterarea canalului.
6. Afectarea semnificativă cu carie a cimentului şi dentinei
unei rădăcini.
7. Dintele e utilizat în calitate de sprijin pentru protezare – e
prezentă o rarefiere însemnată a ţesutului osos la una din
rădăcini.
8. Prezenţa chistului periradicular (dacă apexul rădăcinii
proemină în cavitatea chistului mai mult de ½ din
lungimea rădăcinii).

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 46
Tehnica hemisecţiei (folosită de autor):
Această operaţie prevede 5 etape consecutive, ea
decurge cu aplicarea anesteziei.
Tratament endodontic cu obturarea canalelor
radiculare (fosfat-ciment, intradont, foredent etc.).
Restaurarea cu mase de obturaţie a părţii coronare a dintelui
preconizat pentru păstrarea rădăcinii respective.
Separarea rădăcinii sănătoase de cea cu afecţiune apicală. Cu
ajutorul discurilor metalice de separare, care se introduc din partea
ocluzală spre colet, se taie coroana dintelui pînă la gingie. Trebuie de
ţinut cont de pericolul derapării discului cu lezarea gingiei.
În continuare separarea rădăcinilor se face cu freze speciale. În
acest scop au fost confecţionate un şir de instrumente, care alcătuiesc
o trusă specială, în componenţa căreia intră diferite freze şi pile
(fig.8). Metoda de confecţionare şi aplicare a acestei truse speciale
este confirmată prin certificate de inovaţie № 1747, din 15.12.87, şi
№ 1916, din 29.06.88, eliberate de USMF “N.Testemiţanu”.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 47
Fig. Instrumente pentru separarea corono-radiculară.
Instrumentele din trusa aceasta au fost refabricate din freze pentru
piesa dreaptă, retezîndule tija cu 5 mm, şi adaptate pentru fixare la
piesa contraunghi. Frezele au partea activă diamantată sau sunt
confecţionate din material extradur. După separarea părţii coronare
cu discul metalic cu freze conice, continuăm separarea în fundul
camerei pulpare, acţionînd freza cu ture mici ca să nu se producă
necroza osului prin supraîncălzire. Plaga se spală prin injectare cu
soluţii de apă oxigenată de 3%, V.Nicolaiciuc
01.09.2021
furacilină. * 48
4. Se face controlul radiologic al separării radiculare – cu
spatulă introdusă interradicular, fixată în poziţia adaptată
de medic.
5. Extracţia rădăcinii preconizate. Extracţia se face cu
ajutorul cleştelui sau elevatorului, dar cu mare precauţie,
pentru a evita fractura septului interradicular. În cazul în
care are loc lezarea septului, dintele premolarizat se
imobilizează cu ligaturi împreună cu dinţii vecini sănătoşi.
Caz clinic: pacientul N., foae de observaţie № 5772, anul naşterii
1946, s-a adresat în Clinica Stomatologică a USMF “N.Testeniţanu” la
20.11.1987, cu scop de tratament. La examenul endobucal dintile 46
era acoperit cu o coroană metalică, după înlăturarea ei să depistat
obturaţie coronară, dintele este schimbat în culoare, percuţia este
sensibilă. Electroexcitabilitatea pulpei indică 110 mkA. Pe mucoasa
gingivală în regiunea proiecţiei rădăcinilor dintelui 46 se observă o
fistulă cu granulaţii, şi cu eliminări purulente.
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 49
Pe clişeul radiologic: în dintele 46 obturaţie coronară,
canalul distal este obturat pe 2/3, canalele meziale –
neobturate. La rădăcina mezială a dintelui 46 s-a constatat un
focar de distrucţie difuză a ţesutului osos interesând septul
interradicular la bifurcaţie. Fanta periodontală în regiunea
rădăcinii distale 46 este dilatată, lamina compactă a alveolei -
distrusă.
Diagnosticul: periodontită apicală cronică granuloasă, la
dintele 46.
Tratament: conservator-chirurgical, prin hemisecţie.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 50
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 51
Fig. Radiografie în incidenţă retroalveolară izometrică şi
ortoradială a dintelui 46 la pacientul N.
a) Radiografie efectuată cu scop de diagnostic. La rădăcina
mezială a dintelui 46 s-a constatat un focar de distrucţie
difuză.
b) Radiografie pentru controlul corectitudinii obturaţiei de
canal a rădăcinii distale la 46. Canalul radicular este obturat
uniform, cu o mică depăşire transapicală. Controlul separarii
rădăcinilor.
c) Radiografie de control, canalul distal este obturat uniform,
alveola rădăcinii meziale extrase - fără reminescenţe
radiculare şi osoase.
d) Radiogramă de control după un an. Bontul dintelui 46 este
acoperit cu coroană. Osul alveolar adiacent rădăcinii extrase
s-a restabilit complet.

01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 52
În fig.10 este prezentată radiograma de control din 06.07.98
(după 11 ani de la intervenţia chirurgicală). Clişeul redă
starea ţesutului osos periapical al pacientului N. respectiv
dintelui 46.

Fig. Acelaşi caz (pacientul N.) după 11 ani. Controlul radiografic


panoramic al dintelui 46 tratat prin hemisecţie. Imaginea
radiologică corespunde ţesutului osos sănătos.
Exemplul este caracteristic pentru tratamentul
periodontitelor
01.09.2021 apicale prin metoda hemisecţie.
V.Nicolaiciuc * 53
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 54
01.09.2021 V.Nicolaiciuc * 55

S-ar putea să vă placă și