Sunteți pe pagina 1din 1

ATENŢIA

Dezvoltarea unor componente ale intelectului copiilor n-ar fi posibilă fără prezenţa
atenţiei, deosebit de importantă în asigurarea desfăşurării oricărei activităţi, fiind cea care
organizează şi protejează, focalizând şi centrând energia psihicului.
Dacă până la începutul preşcolarităţii copilul a achiziţionat ambele forme de atenţie –
involuntară şi voluntară, în preşcolaritate, sub influenţa gândirii şi limbajului, începe procesul
organizării atenţiei voluntare. Se dezvoltă formele acesteia şi o serie de calităţi, cum sunt:
volumul, stabilitatea, concentrarea şi altele. Atenţia voluntară este alimentată de inflaţia mare a
dorinţelor şi intenţiilor şi necesitatea de a finaliza activitatea. Jocul este, de asemenea, un teren
de antrenare a atenţiei, ca şi de dezvoltare extensivă a atenţiei, adică de distribuire, de lărgire a
angajării psihice. Concentrarea creşte de la 5-7 minute la preşcolarul mic, la 12-14 minute la
preşcolarii mijlocii şi 20-25 minute la cei mari — în situaţii obişnuite, şi chiar 45 - 50 de mi-
nute în joc, vizionarea de diafilme, teatru de copii şi altele.
Totuşi, cea care predomină încă la această vârstă este atenţia involuntară, fapt care
facilitează distragerea preşcolarilor mici de la sarcinile pe care le au de îndeplinit.