Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”

CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Examen de certificare a competențelor profesionale


Specializarea învățători
2019

PROIECT DIDACTIC

Profesor metodist: Herișanu Alexandrina Propunător: Ungureanu Șerban-Anton

Profesor învățământ primar: Staicu Gheorghiță Clasa a XII-a A

“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Unitatea de invățământ: Colegiul Național Pedagogic „Carol I”


Data: 29 martie 2019
Clasa I
Obiectul de învățământ: CLR- Comunicare în limba română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Unitatea de invățare: Magia primăverii
Subiectul lecției: Sunetul si grupurile ge/Ge
Tipul lecției: Predare-învățare de noi priceperi și deprinderi intelectuale

Competenţe generale:

 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
 Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
 Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competențe specifice:

 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
 3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
 4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse

1
“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Obiective operaționale:

 O1- să recunoască grupul de litere „ge” /„Ge” în diverse situaţii, în cel puţin 5 cuvinte pe baza imaginilor ;
 O2- să exemplifice cuvinte care conţin sunetul „ge”/ „Ge”, în poziţie iniţială, mediană sau finală;
 O3- să citească corect silabele, cel puţin 3 cuvinte şi o propoziţie care conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de litere „ge”/
„Ge”;
 O4- să alcătuiască cel puţin o propoziţie care să conţină sunetul ,,ge” /„Ge”

Strategii didactice:

Metode si procedee didactice: discuția, explicația, exercițiul, conversația, metoda fonetică-analitico-sintetică


Mijloace de învățământ: plic cu cerință, fișă de lucru, jetoane cu părți din propoziție, imagini cu obiecte care conțin grupul
,,ge” /„Ge”, fișă de muncă independentă
Forme de organizare: frontal, individual
Metode de evaluare: orală, scrisă
Resurse timp: 50 de minute
Resursa umană: 20 de elevi
Resursa spațială: sala de clasă

2
“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Demersul didactic
Conținuturile esențializate Strategii didactice
Nr. Momentele OB. ale lecției Metode de
CRT lecției OP. Metode Mijloace Forme de evaluare
didactice didactice organizare

Se creează condițiile optime pentru


desfășurarea lecției: pregătirea
materialului didactic necesar,stabilirea
liniștii, aerisirea sălii de clasă.
Momentul Elevii pregătesc cele necesare
1. organizatoric desfășurării lecției. - - Frontal -

Mă prezint: “Bună ziua, mă numesc


Șerban, iar astăzi vom face împreună
ora de limba română!”

O să jucăm un joc numit “Plicurile


magice”.
În interiorul plicului se va afla un
cuvânt care conține grupul ,,ge”/,,Ge”, Discuția
Captarea Plicul cu
2. elevii vor trebui să despartă cuvântul, Explicația Individual Orală
atenției cerința
să spună câte silabe are și să formeze o Exercițiul
propoziție cu el. După ce răspunde îl
rog să numească un coleg care să iasă
și să procedeze la fel.

3
“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Anunţarea
Se anunţă tema şi se prezintă planşa
temei şi a
3. cu grupul de litere ,,ge”/,,Ge”, precum - - Frontal -
obiectivelor
şi obiectivele urmărite în lecţia de zi.
urmărite

O să împart o fișă de lucru unde se


prezintă grupul de litere de tipar, deja
învăţat şi se vor da exemple de cuvinte Conversaţia
care să conţină sunetul şi grupul de
litete « ge/Ge » în poziţie initială, Explicaţia
O1 mediană şi finală şi vor fi scrise pe
tablă. Frontal
Pe aceiași fișă se va afla un text scurt Exerciţiul
unde majoritatea cuvintelor vor avea
în componență grupul de litere
Fișă de lucru
« ge/Ge » , o să citesc model textul,
Dirijarea după care o să cer elevilor să citească
4. Jetoane cu Orală
învățării în lanţ. Copiii vor încercui grupul de
părți din
litere urmărit, în cuvintele din textul
propoziție
propus.

Se vor ordona cuvinte date pentru Metoda


alcătuirea unei propoziţii, apoi se va fonetică
scrie propoziţia la tablă . Se analizează analitico-sin- Individual
O2 numărul de cuvinte din propoziţie. tetică
Se extrage cuvântul care conţine
sunetul nou, se scrie cuvântul separat,
se desparte în silabe, se localizează
sunetul în silabă, se reface cuvântul.

4
“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Vom rezolva niște exerciții cu sprijin


Obținerea în imagini, unde trebuie sa numească Imagini cu
performanței și O3 obiectul din imagine, să-l despartă în Exercițiul obiecte care
5. Individual Orală
transferul de O4 silabe, să numească silaba unde se află Discuția conțin grupul
cunoștințe grupul ge/Ge și poziția acestuia, apoi ge/Ge
să formeze o propoziție cu el.

Asigurarea Elevii vor primi o fişă de muncă


Fișă de muncă
6. conexiunii independentă cu exerciții cu grupul « - Individual Scrisă
independentă
inverse ge/Ge ». (ANEXA 1)

Se corectează colectiv fișa de muncă


Retenție și independentă, rezolvând exercițiile
7. Discuția - Frontal Orală
transfer propuse și verificând răspunsurile
tuturor elevilor.

Evaluarea
rezultatelor Se fac aprecieri globale și individuale
8. învățării și în raport cu modul de participare la - - Frontal -
încheierea lecția de zi.
lecției

5
“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CAROL I”
Anexa 1 CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂȘEȘTI NR.15

Fişă de lucru
Grpulurile de litere ge, Ge

1. Citeşte cuvintele şi încercuieşte grupul de litere ge/Ge:


gest, minge, înger, ninge, deget, geană, degeaba, gem, ajunge, geantă. atinge, plânge , George,
sparge, Angela, Gelu, Geta, general.

2. Citeşte cu atenţie fiecare cuvânt și scrie grupul de litere ge/Ge înaintea lor şi veţi descoperi alte cuvinte.
latină, am, ros, Rilă, ta

4. Înlocuind cu o literă liniuţele de mai jos, veţi obţine cuvinte noi:


ge__ ; Ge___ ; ge___ ; Ge___

6
“Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” (N. Iorga)