Sunteți pe pagina 1din 5

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru

Asamblarea nituită se foloseşte când asamblarea prin alte metode este


greoaie. De exemplu, atunci când avem materiale greu fuzibile sau nesudabile,
nituirea este metoda cea mai bună de asamblare atât din punct de vedere
calitativ cât şi economic. […]

Îmbinările nituite pot fi: îmbinări de rezistenţă, întâlnite la construcţiile


metalice (poduri), îmbinări de etanşare (recipiente de depozitare) sau îmbinări
de etanşare-rezistenţă (construcţia navelor fluviale, maritime, recipiente de
presiune etc.).
Nitul este elementul de asamblare care diferă după forma capului şi
poate fi: cu cap semirotund, cu cap înecat, cu cap semiînecat, cu cap bombat
etc. Tija nitului este de secţiune circulară şi poate fi tijă plină, tubulară sau
semitubulară (figura 4.6).

ASAMBLAREA NITUITĂ
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Forma nitului utilizat, depinde de forţele care acţionează şi de forma
suprafeţelor exterioare.
După felul aşezării relative a tablelor, nituirea poate fi: prin suprapunere
(figura 4.7) sau cu eclise (figura 4.8); nituirea cu eclise poate fi cu o eclisă sau
cu două eclise.
O asamblare nituită este corectă atunci când tija nitului umple complet
gaura tablelor, iar capul de închidere format este coaxial cu tija şi o acoperă de
jur-împrejur.
Condiţiile tehnice şi clasificarea niturilor după formă, dimensiuni şi
material sunt standardizate conform STAS 796-89. […]
Prin nituire se pot asambla piese din materiale metalice, piese din
materiale metalice cu piese nemetalice, cum ar fi: materiale plastice, aliaje
uşoare, piele etc. Materialele cel mai frecvent utilizate pentru nituri sunt oţelul
moale, aluminiul, alama şi cuprul.
În general materialul nitului diferă de cel al materialelor pieselor de
îmbinat. Se alege un material mai moale, pentru a se putea forma mai uşor
capul de închidere, prin deformare plastică. […]
Pentru calculul unei asamblări nituite se consideră o porţiune dintr-o
asamblare nituită, pe care acţionează un singur nit […]. Asupra tijei nitului
acţionează o forţă de strângere P care poate fi una din următoarele forţe:
strângerea cu şuruburi sau cu aparatul de nituit table; strângerea ce se
realizează în timpul formării capului de închidere a nitului; strângerea dată de
contracţia nitului pe lungime, în cazul îmbinării la cald.
1. Într-o asamblare, nitul este supus solicitărilor de:
a) întindere;
b) forfecare;
c) presiune de contact sau strivire (turtire). […]
2. Asamblarea nituită este o asamblare:
a) nedemontabilă;
b) rigidă;
c) ce se realizează cu ajutorul unui organ de asamblare
numit nit.
3. Rolul asamblărilor nituite este de a asigura:
a) rezistenţa (în cazul construcţiilor metalice);
b) etanşeitatea (în cazul bazinelor, recipienţilor pentru
depozitare); […]
c) etanşare şi rezistenţă (în cazul construcţiei navelor
fluviale, aeriene, recipienţilor de presiune). […]
Rezistenţe admisibile pentru îmbinările prin nituire (daN/cm2)
(Adaptat după Manualul de Mecanică aplicată, clasa a X-a, Gabriela
Lichiardopol, Iuliana Mustaţă, Florina Daniela Pişleagă)
Lingvistice
Digital

1. Rand jos
2.

ASAMBLAREA NITUITĂ
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ASAMBLAREA NITUITĂ
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

ASAMBLAREA NITUITĂ
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

ASAMBLAREA NITUITĂ