Sunteți pe pagina 1din 30

Un student pregătind o planşă didactică cu reprezentarea unei mâini în manieră bizantină,

după un model din iconografie. Metoda exerciţiului va fi pusă în aplicare şi în relaţie cu


elevii, la practica pedagogică.
Realizarea de copii şi de replici cromatice după modele orientative.