Sunteți pe pagina 1din 6

DIAGRAMA CROSS

= se refera la managementul proceselor, al organizatiei, al resurselor umane si financiare si al


rezultatelor d.p.d.v. al cuantificarilor, al calitatii acestora si al riscurilor de realizare al rezultatelor

MATRICEA / CADRUL
- Set de instrumente (inclusive matricea, metoda arborelui, obiective, metoda Delphi) pentru
elaborrea managementului de proiect intr-un cadru care se referala:
a. Obiective clare
b. Factori ai calitatii proiectului care conduc la beneficii ( nu profit )

Ciclul proiectului:

1. Programare
2. Identificare
3. Formulare
4. Finantare
5. Implementare
6. Evaluare

- Se poate realiza atat in cadrul proiectului cat si in cadrul programului

 ELABORAREA PENTRU FIECARE ETAPA A DOCUMENTELOR:


- Rapoarte de activitate tehnico – stiintifice
- Actiuni financiare
- ……………………..… :
Studii, analize, omologari, atestari, certificate pentru a asigura deciziile in fiecare moment al
proiectului.

 IMPORTANTA FACTORILOR IMPLICATI IN MANAGEMNETUL DE PROIECT:


- Consortiu
- Beneficiari
- Concurenta
- Stakeholderi

Formularea scopului proiectului proiectului in termeni de efecte, beneficii ale societatii, de grupuri tinta.

- La nivelul activitatilor (MATRICEA LOGICA) se identifica NU indicatorii de rezultat ci calculul


Ru (tarif, nr / activitate) si a costurilor umane, materiale, financiare (calcul matematic
conform legislatiei programului finantelor).

 FACTORII DE SUCCES AI UNUI PROIECT: reprezentarea diferitelor interese, participarea


factorilor interesati

 MOTIVAREA echipei de proiect (ore) + valoare: - Junior -> plan tarifar


- Senior
- Expert
CONTRACTUL DE FINANTARE ( INTREBARI DIN CONTRACT + ANEXE )

Nr înregistrare contractor Nr. înregistrare CNMP


... 1(număr) /............(data) ... 1(număr) /........(data)

PENTRU …
Nr. ... (număr) /...........(data)

Finanţare:
Categoria de proiect:
Denumirea proiectului:
Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase):………..lei
Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): ............. lei
Durata contractului3:....... luni
Nr. de pagini: .... ... (numărul de pagini al contractului, inclusiv prezenta, inclusiv anexele)

Autoritatea Contractantă:
Contractor:

Semnături:

Autoritatea Contractantă Contractor


Între: ……… si ………………

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
2. DURATA CONTRACTULUI

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4. SUBCONTRACTAREA ŞI PARTICIPAREA
TERŢELOR PĂRŢI
5. ADRESE PENTRU COMUNICĂRI

6. PREZENTAREA RAPOARTELOR
7. VALOAREA CONTRACTULUI

8. PLĂŢI

9. MODALITĂŢI DE PLATĂ

10. FISCALITATE

11. DISPOZIŢII PRIVIND CHELTUIELILE

12. RASPUNDERE CONTRACTUALĂ

13. CESIUNEA

14. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

15. SUSPENDAREA SI REZILIEREA


CONTRACTULUI

16. FORŢA MAJORĂ

17. Majorari (Penalizari)

18. LITIGII

19. DISPOZIŢII FINALE

ANEXE
= documentul legal al proiectarii prin care se finanteaza, monitorizeaza si deruleaza pe
toatadurata de executie
- se incheie intre programul finantator si coordonatorul proiectului. Intre coordinator si
parteneri se realizeaza un alt document denumit accord de colaborare sau contract de
finantare cre are ca structura (capitolul si subcapitolul) similre cu cele din contractul de
finantare
- are o pagina de garda in care sunt sipulate detalii referitoare la: cine e sursa de finantare,
titlul proiectului, durata de executie in azi/zile/luni, cine are drept de semnatura
(reprezentant legal cu functia, directorul economic si juridic)

Anexele constractului de finantare sunt documentele scrise din oferta de proiect

!! Orice modificare a contractului de finantare si al anexelor se poate face prin act aditional
aprobat de catre parti

COMPONENTELE PROPUNERII DE FINANŢARE

- SCRISOAREA ÎNSOŢITOARE = scurtă scrisoare care însoţeşte propunerea


- PAGINA DE TITLU = cuprinde coordonatele organizaţiei aplicante şi câteva informaţii
despre proiect
- SUMAR = sintetizează cererea scurt şi concis (se scrie ultimul)
- PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI = descrie calificarea organizaţiei şi îi stabileşte credibilitatea
- DESCRIEREA PROBLEMEI = documentează necesităţile la care se referă propunerea de
Finanţare
- OBIECTIVE = stabileşte rezultatele precise, măsurabile şi ordonate în timp
- METODE = descrie strategiile, programele şi activităţile care vor fi folosite
pentru obţinerea rezultatelor dorite
- REZULTATE AŞTEPTATE = descrie clar care vor fi rezultatele immediate după încheierea
Activităţilor
- PARTENERI = prezintă organizaţiile partenere în realizarea proiectului şi rolul
Lor
- EVALUAREA = planul de stabilire a gradului anterior de atingere al obiectivelor
şi al folosirii metodelor
- BUGETUL = oferă un rezumat detaliat pe categorii al veniturilor şi
cheltuielilor proiectului
- CONTINUAREA PROIECTULUI = descrie cum va finanţa organizaţia proiecul după sfârşitul
perioadei de finanţare; ce se întâmplă după
- ANEXE = documentele care se ataşează proiectului

PACHET DE INFORMATII ( METODE, TIPURI, ELIGIBILITATE )

INDICATORI DE PROGRAM + DIFERENTE DINTRE INDICATORII DE PROGRAM VS INDICATOIRII DE


REZULTAT
ETAPELE DE MONITORIZARE SI EVALUARE:
1. CE INSEAMNA EVALUAREA?
= aprecierea sistematica si obiectiva a unui proiect, program sau politici in curs de desfasurare
sau terminare a conceptiei lor, a punerii in practica si a rezultatelor

2. CE INSEAMNA MONITORIZAREA?
= supravegherea cu ajutorul unor specialisti sau a unor institutii (internationale) in diverse
domenii (economic, social, poilitic, medical, etc)

3. PE CE PERIOADA DE TIMP SE REALIZEAZA CELE 2?

4. CARE SUNT TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII? ( INSITU, ANTE, POST, INTERMEDIARA,


INDIVIDUALA, IN PANEL, PER REVIEW)

5. CAND ARE LOC EVALUAREA?

ARIILE TEMATICE ALE MANAGEMENTULUI DE PROIECT (operatiile proiectului):


1. PLANIFICAREA:
- Implica identificarea activitatilor necesare si include:
a. Stabilirea obiectivelor
b. Detalierea sarcinilor
c. Estimarea cererilor de resurse pentru fiecare sarcina
d. Plasare sarcinilor in cadrul unei planificari temporare
- Definite de o scara temporara:
a. Termen scurt
b. Termen mediu
c. Termen lung

2. ORGANIZAREA:
- Implica punerea in aplicare a unui plan
- Sarcina organizarii include potrivirea activitatilor planificate cu resursele disponibile

3. CONTROLUL:
- Presupune stabilirea cu certitudine si a faptului ca planul si organizarea asigura atingerea
obiectivelor si include:
a. Monitorizare
b. Comparare
c. Ajustare

4. HR:
NOTITE IN PLUS

MANAG. DE PROIECT MANAG. DE PROGRAM


ANVERGURA Initiative locale Comportamente de politica
nationala su regional
DURATA Luni / ani Nedefinita / ani
BUGET Fix, alocat cu destinatie precisa Alocat global si modificabil
ROL ECHIPA Implementare Management (Planificare,
Coordonare, Control)
ORIENTARE EVALUARE Asupra performantei Asupra impactului si
performantei

Audit = control = activitatea de control, in materie de calitate, efectuata de o maniera obiectiva si


dependenta, destinata ameliorarii operatiunilor unei organizatii si cresterii valorii

Cofinantare = a finanta impreuna cu alti detinatori de capitaluri unele proiecte de investitii