Sunteți pe pagina 1din 1

Aerul este un amestec de gaze. El conține 78,09% azot, 20,95% oxigen, 0,94% gaze inerte(argon, neon, heliu ș.

a.), 0,03% bioxid de carbon. Din aer sunt constituite straturile inferioare ale atmosferei (învelișul gazos al
Pământului).

Aerul e într-adevăr o comoară. În primul rând, el este principala sursă de oxigen, necesar pentru respirația
organismelor vii (cu excepția microorganismelor anaerobe). El este un bun izolator și un bun distribuitor de
căldură. Lipsa aerului ar provoca o creștere bruscă a temperaturii (peste 200°C), ceea ce ar exclude existența vieții
pe planetă. Cu ajutorul aerului se răspândesc undele sonore. Fără el pe glob ar fi o muțenie totală, n-am mai putea
auzi divina muzică a naturii sau cea compusă de om. Aerul este factorul care influențează în cea mai mare măsură
formarea și schimbarea climei. El condiționează ploaia, ninsoarea, ceața ... Fără scutul atmosferic planeta noastră
ar fi bombardată de meteoriți, iar razele distrugătoare ale Soarelui ar arde tot ce-i verde. Și în genere, fără aer viața
pe Pământ ar fi imposibilă, planeta ar fi un deșert, aidoma Lunii.
Da, aerul e o comoară nesecată, din care noi zilnic tot luăm și luăm, iar ea nu mai scade. Atâta doar, că această
comoară este uneori, devastată fără cruțare. Deși savanții-ecologi ne previn, că poluarea excesivă a aerului e
echivalentă cu sinuciderea, în atmosferă încă se mai aruncă zilnic mii și mii de tone de substanțe chimice toxice,
de gaze nocive ș. a. Există, desigur și surse naturale de poluare (erupții vulcanice), dar acestea sunt incomparabile
cu cele artificiale (arderea combustibilului și a deșeurilor, extragerea, transportarea și prelucrarea materiei prime ș.
a.). O sursă extrem de periculoasă de contaminare a aerului sunt substanțele radioactive.

 Utilizarea azotului
La petroliere În inginerie și construcții În industria electronică În agricultura În industria alimentarăLa
stingerea focului (Pompieri) În medicina În procesul de sudare
 Heliu este folosit la producerea becurilor

Utilizarea hidrogenului
 Sudură
 Combustibil pentru avioane cu reacție
 Combustibil în centrale nucleare de fuziune