Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa postului

Funcția: Manager de personal


I. Dispoziții generale

1. Numirea managerului de personal si scutirea din functie a acestuia se realizează prin ordinul
conducatorului întreprinderii.

2. Managerul de personal se subordoneaza nemijlocit directorului executiv al intreprinderii.

In timpul absentei managerului (concediu, boala, etc) atributiile sale le indeplineste persoana
desemnata în ordinea stabilita. Persoana data dobindeste drepturile și responsabilitatea pentru
executarea corespunzatoare a obligațiilor sale.

3. Managerul de personal trebuie să cunoască:

1.1. Reguli de vinzare a anumitor mărfuri și alte reglementări cu privire la serviciile de


vinzare.

1.2. Regulamente, dispozitii, ordine, alte documente normative și de conducere, ale altor
organe referitoare la activiatatea întreprinderii comerciale.

1.3. Structura de gestionare a intreprinderii, drepturile si obligatiile angajatilor, regimul de


lucru.

1.4. Regulile și metodele de organizare a procesului de deservire a clientilor.

1.5. Tipurile de produse comercializate și servicii prestate ale întreprinderii.

1.6. Bazele economiei, bazele organizării muncii și administrării.

1.7. Legislația muncii

1.8. Normele si reglemantarile de protectie a muncii, tehnici de securitate, de protectie


impotriva incendiilor si de sanitarie.

II. Obligații funcționale

Мanagerul de personal:

1. Efectuează conducerea personalului (casieri, bucatari, ajutori de bucatar, stagiari).

2. Efectueaza controlul productiei (calitatea si valabilitatea, cantitatea care coincide cu factura,


introducerea productiei aduse, in jurnal).

3. Efectuează controlul asupra: rezervelor de marfa, asortimentul marfii.


4. Controleaza respectarea de catre functionarii salii comerciale a : calitatilor cuvenite si cultura
deservirii clientilor;algoritmul de vinzari; regulile de protectie a muncii si tehnica securitatii,de
protectie impotriva incendiilor.

5. Deserveste cumparatorii în condițiile unui flux mare de clienți, atunci cînd casierul este deplin
ocupat.

6. În caz de necesitate, acorda ajutor clientilor în alegerea bucatelor.

7. Controlează calitatea bucatelor și băuturilor emise în sală.

8. Supraveghează respectarea de către funcționari a disciplinei de producție și de muncă, a


reglemenatarilor și normelor de protecție a muncii, a tehnicii de securitate, cerintelor sanitare si
de igienă.

9. Ia măsuri pentru rezolvarea situațiilor de conflict cu clientii.

10. Informeaza conducerea întreprinderii despre neajunsurile în deservirea clienților.

11. Efectueaza controlul asupra funcționarii utilajelor și informează conducerea întreprinderii


despre nefuncționarea utilajelor pentru luarea masurilor necesare.

12.Participa la inventariere.

13. Controlează înnoirea și prelungirea documentelor necesare: certificatele de calitate pentru


toate produsele, facturile, licente si autorizatii, caretelele sanitare, documentele necesare pentru
angajare

14. Elaborează declarația privind salariul personalului în ordine (casier, bucatar, ajutor de
bucatar, lucrator sala).

15. Efectueaza eliminarea soldului pe care le introduce în formularul emis de contabilitate.

III. Responsabilități

Managerul de personal este responsabil:

1.Pentru îndeplinirea necurespunzătoare sau neîndeplinirea sarcinilor sale, conform obligațiilor


funcționale , privind ocuparea forței de munca RM.

2. Pentru infarcțiunile savirșite în cadrul acțiunilor sale, în conformitate cu legile administrative,


penale si civile a RM .

3.Pentru prejudiciul adus întreprinderii, în conformitate cu legislatia muncii RM.

Conducatorul intreprinderii
Sef Resurse Umane
Am facut cunostinta cu instructiunile

(N. P. P ) (semnatura)