Sunteți pe pagina 1din 5

Chestionar

Acest chestionar va fi folosit ca instrument de analiză a climatului organizaţional


din cadrul companiei Expert Moldova Trading în scop didactic. Toate datele vor fi analizate
în mod obiectiv şi nu vor fi date publicităţii.
Vă rog să răspundeţi sincer şi la obiect.

1) Care ar fi primele 3 cuvinte prin care aţi caracteriza firma în care lucraţi?

..............................................................
………………………………………..
………………………………………..

2) Ce anume v-ar determina să munciţi mai bine, să fiţi mai eficient şi mai
mulţumit? (bifati un raspuns)

□ autoritate decizională, plus responsabilităţi şi libertate de acţiune;


□ teamwork, corectitudine, lipsa conflictelor, comunicare şi sprijin reciproc;
□ îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, dotare cu echipamente de birotică;
□ salariul, procent din vânzări, din profitul firmei;
□ aprecierea rezultatelor personale din partea şefilor şi a colegilor;

3) Cele mai utile schimbări care ar ajuta firma, ar fi cele care s-ar face la nivelul:
(alegeţi 3 răspunsuri în ordinea descrescătoare a importanţei)

A Rezolvarea conflictelor
B Evaluarea personalului existent, selecţia noilor angajaţi
C Organizarea mai bună a activităţii
D Stabilirea unui sistem de salarizare diferenţiat, stimulativ
E Îmbunătăţirea relaţiilor de muncă dintre şefi şi subalterni
F Formarea de echipe de resurse de idei. soluţii, iniţiative
G Stimularea, promovarea iniţiativei şi responsabilităţii angajaţilor
H Promovarea imaginii pozitive a firmei
4) În firma în care lucraţi, problemele (dacă există) se datorează:
(bifati un raspuns)

□ calificarea, pregătirea slabă a personalului;


□ salarizarea nediferenţiată, nestimulativă;
□ stilul de conducere nepotrivit, ineficient;
□ organizarea proastă, defectuoasă a muncii;
□ conflictele existente în firmă;
□ lipsa generală de iniţiativă şi creativitate;
□ urmărire interese personale, nu colective;
□ slaba promovare a imaginii firmei;
□ absenţa unei echipe de resurse de idei;

5) Exprimându-vă la modul general, sunteţi mulţumit


de ...........................................
......................................................................................................................................................
şi nemulţumit de....................................................................................................................
.................................................................................................................................................

6) Ce propuneri, sugestii aţi formula privind modul de organizare a


muncii/activităţii firmei?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

7) Ce sugestii aţi face referitor la modul de stimulare/recompensare a


angajaţilor firmei?

□ Premii, bonusuri
□ Procentaj din vanzari, comisioane
□ Training, cursuri de specializare
□ Teamwork, teambuild
□ Aprecierea eforturilor, rezultatelor
8) Ce vă doriţi cel mai mult de la o slujbă? Ce apreciaţi cel mai mult la un
post/funcţie?
(alegeţi 3 răspunsuri în ordinea descrescătoare a importanţei)

A Un salariu bun şi beneficii materiale


B Şansa de a promova şi de a face carieră
C Un colectiv cu oameni de treabă
D Condiţii bune de lucru, curat, cald, linişte
E Un post/slujbă sigură
F Înţelegere, ajutor pt probleme personale
G Apreciere pentru treaba bine făcută
H O muncă/activitate interesantă, incîtantă
I Să fiu consultat când se iau decizii ce afect.munca

9) Pentru ca lucrurile să meargă mai bine în firmă, personal credeţi că ar fi mai


benefică: (bifati un raspuns)

□ pastrare fara schimbari


□ schimbare completa
□ schimbari de mica amploare

10) Credeţi că angajaţii Expert Moldova Trading au încredere în conducere?

□ Da
□ Nu

11) Dacă nu, care sunt motivele?

□ Nu îşi respectă promisiunile;


□ Nu există o informare corectă şi precisă;
□ Nu rezolvă problemele în timp util;
□ Nu există o strategie decizională;

12) În ce fel se realizează comunicarea în interiorul instituţiei între angajaţi şi


conducere?

□ unidirecţională, adică numai dinspre conducere către angajaţi;


□ bidirecţională, adică atât dinspre conducere către angajaţi, dar şi dinspre
angajaţi către conducere;

13) În baza cărui model de structură organizatorică funcţionează Expert Moldova


Trading?
□ Nivelul de conducere se află în centru, existând o ierarhie bine stabilită;
□ Nu există o ierarhie;
□ De tip structură funcţională;

14)Membrii instituţiei se comportă ca o echipă, în sensul că există un spirit de


echipă?
□ Da
□ Nu

15) Între angajaţii/membrii Expert Moldova Trading există relaţii conflictuale de


comunicare?

□ Da
□ Nu

16) Dacă da, ce măsuri se iau pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre aceştia?
□ Numirea unei persoane calificate care să gestioneze fluxul comunicaţional;
□ Crearea unui climat favorabil;
□ Organizarea de întâlniri/sesiuni/discuţii în vederea ameliorării comunicării;
□ Nu se ia nici o măsură;

17) Care dintre următoarele chestiuni vă îngrijorează?


(alegeţi 3 răspunsuri în ordinea descrescătoare a importanţei)

A Fluctuaţia personalului
B Nerespectarea termenelor
C Eficienţa scăzută a muncii
D Starea sănătăţii
E Atitudinile necooperante
F Relaţiile proaste între conducere şi angajaţi
G Controlul strict al angajaţilor
H Salarizarea pe bază de vechime, favoritism, rudenie

18) Aveţi subordonaţi de care răspundeţi, pe care îi conduceţi?


□ Da
□ Nu

Vă mulţumesc pentru timpul acordat!