Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu An univ.

2018-2019
Facultatea de Ştiinţe Economice
Specializarea: ECTS

PROGRAMA DE PRACTICĂ
pentru anul II de studiu

Aspecte teoretice şi practice de urmărit:

a) Aspecte generale:
 Tipul de societate şi modul de constituire
 Obiectul de activitate definit prin statut
 Administrarea şi conducerea societăţii
 Descrierea societăţii în date statistice
b) Organizarea societăţii:
 Structura organizaţională
 Baza tehnico – materială
 Selectarea şi pregătirea personalului
 Sistemul informaţional
c) Evidenţa contabilă:
 Tipuri de documente
 Tipuri de operaţiuni / Mod de realizare a evidenței contabile
d) Relaţiile cu mediul economic:
 Furnizori, clienţi
 Activitatea de marketing
e) Activitatea de sinteză:
 Indicatori de eficienţă şi rentabilitate
 Analiză statistică a unei probleme de bază.(de exemplu prelucrarea unei serii
cronologice )
Idei, opinii, sugestii ,concluzii privind activitatea societăţii.

Studenţii vor elabora o lucrare finală (maxim 4 pagini, format TNR 12la 1 rand), pe baza
acumulărilor de experienţă şi informaţie dobândite şi respectând problematica definită mai sus (de
regulă de la întreprinderea la care sunt angajaţi).Tematica de mai sus va fi adaptată specificului
întreprinderii studiate sau la care se efectuează practica. In cazul informaţiilor confidenţiale
studenţii pot utiliza date fictive (simulare). Se recomandă utilizarea unor scheme, grafice, diagrame
si mai ales softuri (în special la prelucrarea statistică).
Stagiul de practică se efectuează pe durata a 84 de ore.
Dosarul sau caietul de practică va fi predat la secretariatul centrului la data ultimului
examen scris, din sesiunea de vara 2019.

* Studenţii care nu sunt angajaţi se vor asocia cu un coleg pentru a putea efectua în bune condiţii
activitatea de practică, lucrarea va fi însa diferită.

Dosarul de practica va cuprinde:


- Lucrarea de practica realizată pe baza programei de practica
- Raportul de activitate general (vezi anexa de mai jos), care se va descrie principalele
activități săptămânale desfășurate
- Chestionarul de evaluare din partea reprezențanților companiei, pentru activitatea dvs.în
acea firmă.
Model de raport de activitate
asupra activității practice desfășurată la SC. ........................
Perioada:
Locul de desfășurare:
Departamentul……………….
Adresa………………………..

Observații /
Activitate Rezultatele activității Persoane întâlnite sugestii /
propuneri
pentru firmă / Ce mi-a plăcut / ce
pentru
pentru nu mi-a plăcut
Conținutul student
colectiv / Contextul Ce merge bine / ce
Ora activității (vă (cu ce folos
pentru în care are merge prost
rog să pentru mine)
manager Calitatea loc Ce m-a
Denumire descrieți de ex.: am
(la ce persoanei întâlnirea / impresionat cel
activitatea învățat..., am
folosește alte mai mult
cât mai văzut..., am
activitatea pe observații astăzi a fost:
detaliat) aflat..., am
care o Eu aș putea să ...
cunoscut...
desfășor) etc.

Această formă a raportului de activitate este un model. Studentul poate să îl îmbunătățească sau să îl respecte
întocmai. Forma tabelară asigură vederea generală de ansamblu asupra activităților. Îndrumătorul așteaptă să fie
completate căsuțele din tabel cu cât mai multă informație. Rețineți că acest model propune o formă, nu o impune!
Anexa 7

2. Evaluarea practicii studenților făcută de către reprezentantul firmei / unității de


practică

A. Evaluarea studentului

1. Aspect exterior îngrijit, adecvat locului și activității pe care o desfășoară, ținută, gestică

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

2. Atitudine: disciplină, politețe, respect, solicitudine, interes pentru efectuarea practicii și


pentru a învăța lucruri noi.

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

3. Cunoștințe: vocabular de specialitate, cunoștințe generale despre firme și afaceri, cunoștințe


despre firmă / unitatea de practică și activitățile ei, cunoștințe despre stagiul de practică și
modalitatea sa de desfășurare, a rolului său în cadrul unității de practică.

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

4. Capacități: de comunicare, de a lucra cu computerul și alte tehnologii de informații și


comunicare (telefon, fax, copiator, imprimantă, trimitere de emailuri, navigare pe Internet și
căutare informații, lucrul cu programe informatice folosite în firme etc.), flexibilitate și
adaptare la situații noi, capacitatea de a lucra în echipă.

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

5. Capacitatea de a pune în practică cunoștințele teoretice acumulate, de a înțelege ce i


se spune, de a executa diferite sarcini sau activități.

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

B. Evaluarea activității de practică a studentului

1. Modul în care studentul a îndeplinit cerințele stabilite de firmă / unitatea de practică:


i. studentul a respectat perioada de practică și termenele intermediare stabilite în cadrul
firmei, precum și orarul zilnic
ii. studentul face ceea ce se așteaptă de la el să facă
iii. studentul cunoaște și respectă regulile interne ale unității de practică: regulile de protecția
muncii, reguli de ordine internă, de ținută, de folosire a resurselor - telefoane, computere,
etc.
iv. studentul nu cauzează probleme sau încurcături în activitatea sa

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

C. Evaluarea posibilităților viitoare de colaborare cu studentul sau cu alți studenți în


Practică

1. Studentul a acumulat suficiente cunoștințe necesare pentru a putea lucra în firmă / unitatea
de practică în cadrul unor proiecte viitoare ale firmei sau ca angajat permanent

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

2. În urma experienței cu studentul, firma / unitatea de practică mai dorește să colaboreze cu


Facultatea de Științe Economice a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru a primi
studenți în practică sau pentru a dezvolta în parteneriat alte proiecte comune.

Total
Foarte bine Bine Mediu Nesatisfăcător Obs.
nesatisfăcător

Persoana de contact din unitatea de practică


Nume:

Funcție:

Semnătura