Sunteți pe pagina 1din 3

Stimati studenti

 Cursul de Introducere în psihoterapie se va desfășura pe baza unor prezentări pe care le


veți sustine dvs., în echipă, pentru temele prezentate în tabelul de mai jos. Echipele vor fi
formate din 3-5 persoane.
 Fiecare tema are o abordare teoretica și o parte aplicativă. Elemente aplicative pot fi studii
de caz, simulari, joc de rol, filme comentate etc., care să sugereze tehnici si metode
specifice ale fiecărei orientări terapeutice. Pentru aceasta parte aplicativă va trebui sa
identificati modalitati de a implica colegii sau le veti realiza cu resursele grupului.

Evaluarea se va realiza pe baza a doua probe


1. Portofoliu de documentare si sustinerea temei alese – sarcina de echipa. 50%
o Criterii de evaluare
 Coerenta prezentarii teoretice,
 Sistematizare si organizare logica a materialului prezentat
 Gradul de adecvare a aspectelor aplicative.
 Măsura implicarii in activitatea de echipa. In acest sens, la final va fi
completata o fisa de autoevaluare si interevaluare, care va reda procentual
gradul de participare a fiecarui membru al echipei.
 Pentru prezentare echipa va primi o singura nota. Nota individuala va
rezulta din ponderarea notei de echipa cu procentul de participare la
activitate. (Ex. Nota prezentarii = 10; procentul rezultat din autoevaluare /
interevaluare = 90%. Nota individuala = 9)
2. Test grila 30%
3. Portofoliu de documentare si sustinerea temei la seminar 20%

Conditie obligatorie la curs – 5 prezente


Daca această conditie nu este satisfacuta sau nu este sustinuta o prezentare, examenul va consta
in:
1. Test grila 30%
2. Un subiect teoretic de sinteza 30%
3. Un studiu de caz 30%
4. Din oficiu 10%

NOTA. Toate prezentarile (fundamentare teoretica, aplicatii, resurse folosite, prezentare


etc. vor fi puse pe grup la dispozitia tuturor colegilor

Va rog sa completați tabelul atasat cu numele dvs. si sa-l trimiteti mai departe.
Mult succes!
SUSTINERI TEME
PSIHOTERAPIE
2019

DATA TEMA GRUPUL


26.03.2019 Terapia psihodinamica – fundamente
teoretice
Terapia psihodinamica – metode si
tehnici specifice, studii de caz

02.04.2019 Terapia comportamentala – fundamente


teoretice
Terapia comportamentala – metode si
tehnici specifice, studii de caz

09.04.2019 Terapia cognitiva – fundamente


teoretice
Terapia cognitiva – metode si tehnici
specifice, studii de caz

16.04.2019 Terapia rational - emotivă – fundamente


teoretice
Terapia rational - emotivă – metode si
tehnici specifice, studii de caz

16.04.2019 Terapia experienţială – fundamente


teoretice
Terapia centrata pe client – metode si
tehnici specifice, studii de caz

23.04.2019 Terapia centrata pe grup – metode si


tehnici specifice, studii de caz
Grupurile de sport metode si tehnici
specifice, studii de caz

7.05.2019 Terapia existenţială – fundamente


teoretice

Terapia integrativă – metode si tehnici


specifice, studii de caz

14.05.2019 Psihodrama – fundamente teoretice


Psihodrama – metode si tehnici
specifice, studii de caz

21.05. 2019 Consilierea psihologica.