Sunteți pe pagina 1din 8
Sorte eee a 3 SARCINA IN VARSTA ADOLESCENTEI Olga GAGAUZ, dr. hab. fn soclologle, fercetiri Demogratice Centrul Mesaje cheie In Republica Moldova, recventa sarcinii la varsta adolescentet rdméne in continuare la un nivel relativ alt, Inspecial in mediul rural, férd schimbarl esentiale in ultiml ani, ceea ce afecteazd patenttalul uman, contribute la reproducerea sardcieis1 vulnerabiltati sociale. Fenomenul sarcinit la varsta adolescentet este determinat de un sir de factor cu caracter difertt: socio-economici, socia-culturali $1 biologic, gradul scizut de informare a adolescentelor cu privire la planificarea famitiald, accesibilicatea redusd a contraceptivelor, sctiderea controlulul social silipsa comunicdrii ca rezultat al migratiei de munca a parintilor, abuzul si violenta asupra adolescentelor. Investititle in tineri, cresterea gradului de informare a acestora si actfunile conjugate ale tuturor actorilor sociali vor contribui ta reducerea ratei de sarcini la varsta adolescentei, ameliorarea sindtdtii reproductive, cresterea nivelulul de educatie sia oportunitdtilor econamice s! sociale pentru tineri. Scopuul: promovarea politicilor de prevenire a sarcinii in varsta adolescentel, ameliorarea sindtapil sexuale si reproductive a tinerelor. ‘Surse de informare: Datele statistice ale BNS cu privire la natalitatea si sdndtatea populatiei. Studiul calitativ “Sarcina in varsta adotescentei” (2014), realizat de Centrul de Cercetdri Demografice al INCE Aceasta publicagie a fost editatd cu suportul financiar al Fondulul ONU pentru Populatie in Moldova (UNFPA). Opinile prezentate in acest Policy Paper apartin autorulu nu relectd neaprat opinia si pozitia ofcialé a UNFPA. Depa uc Ue INTRODUCER Sarcina la varsta adolescentei, de regul’, este neplanificata si are implicati multiple atat la nivel personal, cat si la nivel social, fiind un indicator al vulnerabilitatii sociale ce se asociaz’ cu dependenta economic, saracia, aparitia dificultatilor in finisarea studiilor si obsinerea unei profesii etc. Sarcina la varsta adolescentei este riscanta si pune in pericol atat sdnatatea mamei, cat si sanatatea copilului, poate provoca probleme cu caracter psihologic, mamele tinere find nepregatite pentru cresterea si educarea copilului, ceea ce sporeste riscul de abandon. Pe ee eer Red Creo nme aC COT Tee fiind asociaté cu majoratul. In multe tari, CONC eM ag eT re na ig aaa faptul cd varsta de 18 ani este stabilitd, ea em ee ee RN er ee cc adolescenta poate fi definitd ca varsta Cait cae ae Be A LOTT acestea Fondul Nagiunilor Unite pentru yeni (UNFPA) Preece Cae ee ea ee are ee CM ee ah ee SO Le PO ac ee Ue ant; adolescenta tarzie - 15-19 ani, Py ete Ge Le eee Re Re ge Pie Re et re CT ea LR gee eT adolescenté este un indicator utilizat Fad Mt age eng Te ei dae ‘actiune de la Cairo (CIPD, 1994) si Obiec- tivelor de Dezvoltare ale Mileniului IN in prezent, existé o tendints de a vedea fenomenul nasterii copilului in varsta adolescentei_preponderent din perspectiva unui comportament sexual riscant sau prob- lematic, dar comportamentul sexual insisi prezint un rezultat al expunerii femeii ta multipli factori de risc in timpul copilariei si adolescentei ue? Totodata, sarcina la adolescente nu este humai rezultatul asumarii de riscuri sexuale, dar este, de asemenea, puternic influentata de mediul social si economic, potentialul educational al familiei, gradul de informare cu privire la metodele moderne de contraceptie, accesibilitatea acestora ete. DIMENSIUNILE FENOMENULUL Dat sarcina in varsta adolescentei nu sunt disponibile in multe tari, determinarea ratei sarcinilor in varsta adolescentei se face in baza cumularii numarului de nasteri-vii si avorturilor la femei in varsta de 15-19 ani (din cauza numérului nesemnificativ si lipsei datelor publicate se omit nasterile unui copi mort si avorturile spontane). Datele compa- rative demonstreaza, ci Republica Moldova se caracterizeaza printr-un nivel relativ tnalt al sarcinilor tn varsta adolescentei alaturi de Rusia, Ucraina, Ungaria si Estonia, pe cand Bulgaria si Romania sunt in topul tarilor cu cei mai inalti indicatori la acest capitol. Urmeazd si remarcim, ca estimarile expertilor nationalisi_internationali demonstreaza, ca statisticile cu privire la avort in Yarile din Europa de Est sunt sub- estimate, in special in Republica Moldova si Roménia, astfel, ratele de avort in randul femeilor sub 20 de ani sunt semnificativ mai mari, respectiv si ratele_sarcinilor. in Republica Moldova, ca si in Romania, Bulgaria, Rusia, Belarus, Ucraina, peste 70% din sarcini in varsta adolescentei se soldeaza cu nasterea copilului, Conform Studiului de indicatori multipli in cuiburi circa 5% dintre femeile cu varsta de 15-19 ani au avut deja o nastere. Alte 2 la suta erau insarcinate cu primul copil, 8 la suta se aflau la inceputul sarcinii, iar 0,1 la sutti au avut o nastere pana la varsta de 15 ani Varsta precoce a tinerelor care devin mame nu este conditia determinanta in acest proces, ci mai degrabi mediul in care acestea se dezvolta devine determinantul acestei situatii, a i Se oe ———— Fig. 1, Rata sarcntor ST Invarstaadolescente, a 1000 i) de fete in varsté de 15-19 ani So) on TT Sursa: TransMONEE, oi ‘nul 2012, pentru Republica as Motdova dtele sunt petra as anal 2013 sa eves 10 20 20 master m Avortuth & Varsta precoce a tinerelor care devin mame nu este conditia determinanta in acest proces, ci mai degraba mediul in care aces- tea se dezvolté devine determinantul acestei situatii, Este cunoscut faptul, ci in tarile sarace sau in curs de dezvoltare ponderea nasterilor adolescentine este mai mare decat in tarile dezvoltate, de asemenca, acest fenomen este mai mult specific pentru mediul rural si mai putin pentru mediul urban, indicele pentru regiunile rurale fiind mai mare de 4-5 ori Care sunt motivele cand 0 adolescenta insarcinat’ ia decizia de a deveni mama? Unul din motive reprezinta depistarea tarzie a sarcinii, alt motiv - dorinta de a deveni matura prin nasterea copilului, al treilea motiv reprezint’ dorinta de a consolida relatiile cu partenerul. © buna parte a nou-nascutilor la mame tinere, inregistrati conform cererii ambilor pirinti, au tati cu varsta peste 20 de ani. 8 8 Totodata, in cazul sarcinii, responsabilitatea se pune doar pe seama adolescentelor, acestea fiind stigmatizate si blamate in comunitate, si foarte rar se ajunge la examinare penali a raportului sexual cu persoanele minore. Pentru a evita raspunderea penal pentru intretinerea relafiilor sexuale cu minore, barbatii-adulti le promit adolescen- telor ci se vor casitori, iar intre timp emigreazi sau in schimbul unui ajutor material scapi de responsabilitatea penal. Partenerul, de obicei, abandoneaz’i_adoles- centa atunci cand fli ci aceasta este insdrcinata sau fi propune sa facd un avort. Doar circa 20% se casatoresc, iar de cele mai dese ori aceste casatorit in pripa sunt urmate de divorturi. O parte din fete, dupa nasterea copilului, traiesc in concubinaj, peste 60% din nou nascuti fiind inregistrati la cererea ambilor parinti, iar o treime raman mame singure. Tabelul 1. Repartizarea nasterilor in functie de varsta mamei gi tatalui vente Nicaea ‘Varsia tal (copi nrepistra Ia ceteren ambilor primi) [Cop vege mame! Te-17 1819 25.29 30% ™ 3 > = = 5 5 1 7 : T 2 a 15 T 4 ° 24 16 12 3 1s 1s 1 = os 7 96 3 39 198 75 33 Tas Tol 66 7 39 2a 4 a] 2a ‘Sursa: ealeulat de autor in baza datelor primare ale BNS Distr. em earl iie