Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT

Puncte tari

S -Personal specializat (monitorizare constantă a stării de sănătate, consiliere, promptitudine


în acţiune);
-Socializare între membrii grupului ţintă, ambient plăcut;
-Parteneri cu bună reputaţie;
-Activităţi recreative şi productive;
-Securitate financiară pe perioada de demarare a proiectului;

Puncte slabe

W -Număr limitat de locuri;


-Condiţionare economică şi temporală;

Oportunitati

O -Găsirea de finanţatori pentru continuarea proiectului;


-Pot fi priviţi ca făcând parte din organizaţiile de pionerat în oferirea de servicii sociale de
acest gen;

Amenintari

T -Responsabilitatea pe care o au asupra clienţilor îi poate pune în situaţii periculoase;