Sunteți pe pagina 1din 16

SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ

ŞI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

 
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Conf. Univ. Dr.,


POPESCU Lucian

STUDENT:
HEGHIȘ COSMIN-BOGDAN
CODURILE DE ETICĂ ALE
UNIVERISTĂȚILOR NAȚIONALE
Dicționarul explicativ al limbii române definește etica din
punct de vedere științific ca fiind acea disciplină care se ocupă cu
studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspectiva
principiilor morale și cu rolul lor în viața socială.
Etica însumează, de asemenea, și totalitatea normelor de
conduită morală corespunzatoare, fiind în multe situații, de altfel,
sinonimizată cu conceptul de morală.
Așadar, etica se ocupă de studiul principiilor morale, cu
legile lor de dezvoltare istorică, cu conținutul lor de clasă și cu
rolul lor în viața socială, este una dintre formele conștiinței sociale,
fiind adânc înrădăcinată în ființa umană, ca parte integrantă a
caracterului fiecărui individ.
În ceea ce privește etica cercetării științifice, se pun în discuție
problemele etice care apar în toate etapele unei cercetări, unde este
relevanta alegerea temei, a metodelor, a desfășurării propriu-zise a
cercetării și a publicării ulterioare a lucrării, precum și a valorificării
rezultatelor finale. În această privință, în discordanță cu etica este
plagiatul unei lucrări științifice.
Plagiatul este un fenomen de-a dreptul endemic în lumea
academică. În România, plagiatul a constituit în ultima vreme un
subiect de interes public, implicând o serie de politicieni în
scandaluri publice dintre care cel mai notoriu a fost cazul plagiatului
lucrării de doctorat de către prim- ministrul Victor Ponta.
Plagiatul este caracterizat ca fiind o forma de furt intelectual.
Conform dicționarului explicativ al limbii române plagiatul
reprezintă copierea, însușirea, în întregime sau în parte, a ideilor
altora pentru a le prezenta drept creații personale.
Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 fiecare instituție de
învățământ are obligativitatea de a avea un Cod de etică
profesională, care trebuie respectat atât de catre cadre didactice și
manageri, cât și de către studenți.
În acest capitol o sa tratez comparativ codurile de etică ale
unor Universități Naționale cu diferite profile de activitate.
Așadar, în paginile următoare o să fie regasite sinteze ale codurilor
de etică și deontologie profesională pentru următoarele
universități naționale: Universitatea Națională de Arte din
București (UNARTE), Universitatea din București (UB),
Universitatea "Nicolae Titulescu" București, Universitatea Babeș-
Bolyai (UBB), Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T.
Popa" Iași si Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" Iași.
Universitatea Națională de Arte din București (UNARTE)
Codul de etică al UNARTE relatează faptul că Universitatea de Arte
din București își propune să reprezinte principalul centru de polarizare a
eforturilor artistice și intelectuale, pentru afirmarea, consolidarea și dezvoltarea
artei, învățământului și culturii naționale.
Totodată, un factor important apare enunțat în acest cod cel de
recunoaștere și recompensare a meritelor academice, personale sau colective,
acestea fiind pe deplin asigurate.
În cazul cadrelor didactice și a personalului de cercetare, meritul este
stabilit în funcție de calitatea activității didactice, a activităților artistice și a
publicațiilor cultural-științifice personale sau colective.
În cazul studenților, meritul este recunoscut în baza criteriilor de
evaluare a performanțelor academice ale acestora, rezultatele concursurilor,
cele ale participării la expoziții, evenimente culturale sau ale activităților de
voluntariat.
Așadar, etica, morala, respectul, buna-purtare, meritele sunt atribute clar
evidențiate în cod, care trebuie deținute de către toți membrii instituției de
învățământ în discuție.
Universitatea din București (UB)
Codul de etică al Universității București prezintă o serie de articole privind
respectarea valorilor și a principiilor etice generale. Acest cod prezintă similitudini cu
codul Universității Naționale de Arte, având la bază același cadru legislativ, în speță
Legea educației naționale numărul 1/2011.
Prin cod Universitatea București asigură membrilor săi libertate academică deplină,
aceștia fiind protejați împotriva constrângerilor politice, religioase, economice, precum
și împotriva cenzurii, manipulărilor și persecuțiilor.
Codul de etică UB subliniază un aspect foarte important din punct de vedere
psihologic (moral) și anume acela de furt intelectual. Textul menționează faptul că
încălcarea proprietății intelectuale și a drepturilor de autor poate fi definită ca orice
reproducere completă sau incompletă a unor contribuții intelectuale. Neatribuirea
corespunzătoare creaza confuzii și poate genera, leza drepturile morale ale autorilor; ea
constituie o încălcare a deontologiei academice și o deficiență sau o culpă.
Universitatea din București promovează, de altfel, un climat de respect și
responsabilizare a propriilor membrii, prin angrenarea acestora în diverse proiecte care
implică societatea, prin orientarea programelor de studii și de cercetare către nevoile
societății, prin implicarea acestora în proiecte civice, umaniste.
Universitatea "Babeș- Bolyai" (UBB)
Codul de etică și deontologie profesională al Universității "Babeș-Bolyai" se
bazează pe dezvoltarea și practicarea valorilor naționale, europene și universale.
Acesta funcționează ca un ghid de dezvoltare și îndrumare a membrilor proprii (fie ei
studenți, masteranzi, doctoranzi, fie cadre didactice, personal didactic auxiliar,
personal nedidactic, sau cercetători).
După acest cod membrii comunității universitare trebuie să-și ghideze conduita,
respectând principiile și valorile pe care le impune, în scopul prevenirii încălcării
normelor eticii universitare; acesta furnizează modele de comportament, de coeziune
și de valorizare a potențialului comunității universitare.
În cod sunt enunțate principiile fundamentale care, de altfel, constituie campul
lexical al eticii: libertatea academică, competența și profesionalismul, integritatea,
onestitatea intelectuală, colegialitatea, loialitatea, dreptatea, echitatea și
responsabilitatea. Aceste principii trebuie să guverneze caracterul fiecărui membru al
comunității universitare.
Nu în ultimul rând, un alt aspect important este cel al responsabilității. Fiecare
membru al comunității universitare este obligat sa își asume răspunderea pentru
faptele proprii și să respecte codul de etică și deontologie profesională al Universității
"Babeș- Bolyai".
 
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași
Codul de etică și deontologie profesională al Universității de
Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași își are baza legislativă în
Legea educației naționale nr. 1/2011. Acest cod circumscrie un sistem de
valori universal acceptate de comunitățile academice în condițiile
internaționalizării informației și globalizării. Acesta reprezintă, de
asemenea, și un "contract moral", nescris, între membrii comunității
academice, menit să asigure o buna colaborare între membrii, o
competiție sănătoasă și corectă între studenți, care în cele din urma să
ducă la creșterea prestigiului universității.
Ca și în celelalte cazuri deja prezentate, codul se bazează pe un set
de principii și valori promovate în mediul academic, după cum urmează:
libertatea academică; integritatea; prevenirea și gestionarea conflictelor
de interese; autonomia personală; dreptatea și echitatea; meritul;
profesionalismul și competența; onestitatea și corectitudinea intelectuală;
transparența; respectul, toleranța și incluziunea; responsabilitatea
profesională; bunăvoința și grijă; fidelitatea (loialitatea); buna conduită
în activitatea științifică.
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi este elaborat în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale
legislaţiei în domeniul educaţiei şi al muncii, elaborat cu respectarea drepturilor
individuale fundamentale, dar şi cu cerinţele exercitării responsabilităţilor personale,
respectiv cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
Codul de etică este elaborat în raport cu valorile, principiile şi normele etice
profesionale generale ale: libertăţii academice, autonomiei personale, dreptăţii şi
echităţii, respectului şi toleranţei, meritului personal, transparenţei, responsabilităţii
individuale şi publice, onestităţii şi corectitudinii intelectuale, bunăvoinţei şi
altruismului.
Scopul Codului de etică al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este
de a susţine şi de a dezvolta continuu climatul de cooperare, respect reciproc,
colegialitate, politeţe, încredere, discreţie, solidaritate, care există în interiorul acestei
instituţii de învăţământ superior, pentru a facilita creşterea calităţii activităţii
didactice, de cercetare, de educaţie şi îndeosebi a atmosferei de muncă din
Universitate, care are impact şi dincolo de mediul universitar, asupra profilului moral
al societăţii în ansamblu.
Considerații finale
Putem considera ca etica și-a făcut simțită prezența din cele mai vechi timpuri,
de când individul a început să aibă conștiință, să facă parte dintr-o comunitate în care
primează legile morale, în care primează starea sa de bine și a celor care îl înconjoară,
în care primează respectarea limitelor impuse de cutumă, în care morala este mai
degraba un principiu de bună conviețuire.
Întodeauna, Codul de etică al Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T.
Popa" Iași o sa conțină articole suplimentare care se referă la activitatea de cercetare
medicală și biomedicală, pe subiecți animali sau umani, spre deosebire de Codul de
etică al Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, care conține articole generale
referitoare la etica universitară.
De asemenea, Codul de etică al Universității de Arte București o sa conțină
articole referitoare la dezvoltarea artei, la polarizarea eforturilor artistice, spre
deosebire de Codul de etică al Univeristății București sau cel al Universității Babeș-
Bolyai, care au în componență multiple facultăți, pe diverse domenii de activitate.
Așadar, codurile nu pot fi costumizate, astfel încât să poată cuprinde activitățile
variate ale celor două universități menționate, ci sunt tratate aspectele în general.

S-ar putea să vă placă și